Historiallinen tyrmäys Kuopion selluhankkeelle – suurta symboliikkaa sisältävällä KHO:n päätöksellä on laajat vaikutukset

Analyysi: Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen tullaan viittaamaan jatkossa ennakkotapauksena, kirjoittaa Juha Kauppinen.

Finnpulp
Teksti
Juha Kauppinen

Korkein hallinto-oikeus julkisti 19. joulukuuta päätöksen olla myöntämättä lupaa Kuopioon suunnitellulle, jättiläismäisen suurelle biotuotetehtaalle. Ratkaisu on historiallisesti merkittävä.

On ylipäänsä poikkeuksellista, että ympäristölupaa ei myönnetä. Lupien valmistelu on kallista ja työlästä. Yleensä toiminnanharjoittaja hakee lupaa niin, että se voidaan ainakin tietyin tiukennuksin myöntää.

Nyt näin ei käynyt, vaan KHO eväsi luvan kokonaan, eikä Finnpulpin tehdas näin ollen toteudu.

Päätöksellä on sekä konkreettisia vaikutuksia että suuri symbolinen merkitys. Kyse on niin sanotusta vuosikirjaratkaisusta, mikä tarkoittaa, että siihen voidaan viitata ennakkotapauksena tulevissa hankkeissa, joissa järvivesien tila on uhattuna.

Nyt nähtiin ensi kerran suuren teollisuushankkeen kaatuvan Suomessa niin sanottuun Weser-päätökseen nojaten.