Helsingin rautatieaseman remontilla on ministerin tuki

Ministeri Jyri Häkämiehen mukaan kiire ja pätevyys ratkaisivat urakan.

Helsingin rautatieasema

Valtionyhtiöistä vastaava ministeri Jyri Häkämies (kok) vastasi eduskunnassa Paavo Arhinmäen (vas) kirjalliseen kysymykseen, joka pohjautui Suomen Kuvalehden artikkeliin Helsingin rautatieaseman kellotornin remontista.

Arhinmäki kysyi miten on mahdollista, että valtion omistama VR myöntää mittavan rakennusurakan ilman julkista hankintakilpailua yhtiölle, joka on jättänyt osan palkoistaan ja veroistaan maksamatta.

Jyri Häkämiehen mukaan kellotornin remontti annettiin IKJ Rakennukselle ilman tavanomaista urakkakilpailua, koska se päätettiin käynnistää kiireellisesti. Turvallisuusriski haluttiin minimoida, sillä torni sijaitsee vilkkaalla bussi- ja kävelyliikenteen alueella.

Häkämiehen mielestä graniittiverhoillun kellotornin korjaus on erikoistyötä, johon ei Suomesta tai lähialueilta ole löydettävissä merkittävästi riittävän kokeneita ja ammattitaitoisia urakoitsijoita tai työntekijöitä. IKJ:llä oli saatujen selvitysten perusteella Suomessa laajin kokemus ja parhaat referenssit vastaavan suuruusluokan luonnonkivirakenteiden saneeraajana.
Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen kiistää jyrkästi Häkämiehen näkemyksen.

”Väite ei pidä paikkaansa. Suomessa on useita yrityksiä, jotka pystyisivät tekemään kellotornin korjausurakan”, Jauhiainen sanoo.

Museovirastosta ja Markkinaoikeudesta saaduissa lausunnoissa on niin ikään todettu, että vaativasta urakasta suoriutuisivat muutkin yritykset.

Se että urakkaa ei kilpailutettu johtui Häkämiehen mukaan myös siitä, että sen arvo ei ylittänyt 5,3 miljoonan euron rajaa, niin sanottua kynnysarvoa. Kuntotutkimuksen perusteella urakan hinta-arvio oli 1,5 miljoonaa euroa. Nyt kustannusarvio on noussut noin kolmeen miljoonaan euroon, kun tornin kunto on paljastunut odotettua huonommaksi. Tutkimuksen teki aikanaan IKJ Rakennus.

Ministeri Häkämies vastasi Paavo Arhinmäelle lisäksi, että VR on ilmoittanut tienneensä urakkapäätöstä tehdessään, että urakoitsija on yrityssaneerauksessa. VR sai saneeraukseen määrätyltä valvojalta lausunnon, jonka mukaan tilaajavastuulain nojalla ei ole estettä IKJ:n urakkatarjouksen hyväksymiselle tai sopimuksen mukaisten laskujen maksamiselle.
Häkämiehen mukaan VR on kuitenkin tarkentanut käyttämiensä urakoitsijoiden mainekartoitusten osalta menettelyjään.

Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva