CFS-lääkäri Olli Polo lopettaa klinikkansa

Syynä ovat Valviraan tehtyjen kanteluiden seuraukset, Polo sanoo.

CFS
Teksti
Meri Valkama

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Suomessa huonosti tunnettua kroonista väsymysoireyhtymää eli CFS:ää (chronic fatigue syndrome) hoitavan keuhkolääketieteen erikoislääkärin Olli Polon ympärillä käy myllerrys.

Polo kertoi Suomen Kuvalehdelle lopettavansa Tampereella sijaitsevan yksityisvastaanottonsa. Polon mukaan hänen omistamansa uni- ja hengitysklinikka Unesta toimii vuoden 2014 loppuun saakka, minkä jälkeen yritys lopettaa toimintansa. Unesta on rekisteröity vuonna 1990.

SK kertoi viikko sitten kahden hämeenlinnalaistytön mystisestä sairastumisesta (SK 39/2014). Olli Polo diagnosoi ensimmäisenä lääkärinä tytöille kroonisen väsymysoireyhtymän. Polon jälkeen samaan diagnoosiin on päätynyt neljä muuta lääkäriä.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa, Lastenlinnassa ja Taysissa tyttöjä hoidettiin psyykkisesti sairastuneina. Näin siitä huolimatta, että Maailman Terveysjärjestö WHO määrittelee CFS:n neurologiseksi sairaudeksi.

 

Polon mukaan klinikan lopettamisen taustalla ovat taloudelliset seuraukset, joita hänelle on koitunut sen jälkeen, kun kolme lääkäriä syksyllä 2013 kanteli hänestä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle Valviralle.

Lääkärit tekivät virastolle ilmoituksen Polon hoitomenetelmistä, kuten keittosuolainfuusion, happihoitojen ja lääkkeiden kuten naltreksonin, pregabaliinin ja dekstroamfetamiinin määräämisestä potilaille.

Pregabaliinia käytetään muun muassa neuropaattisten kipujen ja epilepsian hoitoon. Dekstroamfetamiinilla hoidetaan esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriötä. Matala-annoksista naltreksonia käytetään muualla maailmassa laajasti CFS:n hoitoon.

Kansallisen Käypä hoito -suosituksen mukaan kroonista väsymysoireyhtymää tulisi hoitaa esimerkiksi kognitiivisella psykoterapialla. CFS-lääkärien mukaan oireyhtymä ei ole psyykkinen eivätkä potilaat parane terapialla.

Ylilääkäri Riitta Aejmelaeusin mukaan Valvira ei anna tietoja keskeneräisistä tapauksista.

SK:n tietojen mukaan kantelut on tehty Kuopion yliopistollisen sairaalan keuhkosairauksien poliklinikalta, Tampereen yliopistollisesta sairaalasta ja Kansaneläkelaitoksesta.

Kuopion yliopistollisen keskussairaalasta ilmoituksen on tehnyt erikoislääkäri Riitta Erkinjuntti-Pekkanen. Hän on sivutoiminen Kelan asiantuntijalääkäri.

Erkinjuntti-Pekkanen kieltäytyi kommentoimasta tekemäänsä kantelua.

Kelasta ilmoituksen on tehnyt Etelä-Suomen vakuutusalueen ylilääkäri Kyösti Haukipuro. Hänen mukaansa viranomaisvastuu velvoitti häntä saattamaan Olli Polon hoitomenetelmät toimivaltaisen viranomaisen arvioitavaksi.

”Tässä puhutaan tavallaan ilmiöstä, eli jos missä tahansa asiassa havaitaan, että on mahdollisesti kyse toiminnasta, joka saattaa vaarantaa potilasturvallisuuden, niin velvoite [tehdä ilmoitus] nousee esiin. Muussakin yhteydessä, jos havaitaan, että tutkimus- ja hoitokäytännöt poikkeavat selvästi yleisistä toimintatavoista, se antaa aiheen tutkia tarkemmin, mihin käytännöt perustuvat.”

Miten potilasturvallisuus on Polon hoidoissa vaarantunut?

”Huomio kiinnittyy ilmiöön, jos mistä tahansa yhdestä hoitopaikasta tulee valtaosa yhden sairausdiagnoosin toteamisia tai jos jostakin hoitopaikasta tulee vain yhdenlaisia diagnooseja. Tällainen poikkeaa selkeästi yleisistä käytännöistä ja linjauksista. Normaalisti lääkärin työkalupakista löytyy enemmän diagnostisia vaihtoehtoja”, Haukipuro sanoo.

SK:n tietojen mukaan Valvira käsittelee Polon hoitoja tapauksena, jossa ei katsota olevan välitöntä uhkaa potilasturvallisuudelle. Polon mielestä tehdyt kantelut heijastelevat lääkärikentän tietämättömyyttä kroonisesta väsymysoireyhtymästä.

 

Kanteluilla on Polon mukaan ollut hänelle mittavia taloudellisia seurauksia.

Merkittävin niistä on hänen mukaansa kolmen vuoden tutkimussopimuksen kariutuminen kansainvälisen Grifols Inc -lääkeyhtiön kanssa. Grifols vetäytyi hankkeen valmisteluista Polon tutkimuskeskuksen kanssa sen jälkeen, kun tieto Valviran selvityksestä oli kantautunut sen tietoon.

Polon mukaan keuhkojen alfa-1-antitrypsiini-korvaushoitotutkimus olisi ollut toteutuessaan potilaille ”miljoonien eurojen” arvoinen. Tutkimuksessa noin kymmenelle potilaalle olisi annettu maksutta entsyymikorvaushoitoa, joiden hinta olisi muuten liikkunut noin neljän miljoonan euron tietämillä.

Tutkimus olisi hänen mukaansa säästänyt kaksi kolme potilasta keuhkonsiirrolta.

Polon mukaan hanke olisi myös pelastanut hänen yrityksensä konkurssilta.

Tilinpäätöstietojen mukaan Unesta Oy on ollut velkainen vuodesta 2011 lähtien. Tilikaudella 2012–2013 yrityksen tappio oli runsaat 100 000 euroa ja vuotta aiemmin yli 200 000 euroa.

Polon mukaan yritys ei pysty tällä hetkellä suorittamaan toimitilojensa vuokria.

Tampereella sijaitsevan klinikan vuokrasopimus on purettu. Vastaanoton lopettamisen jälkeen Polo kertoo aikovansa keskittyä tulevina vuosina CFS-tutkimuksen tekemiseen ulkomailla.

Mikäli Valvira katsoo Polosta tehdyt kantelut aiheellisiksi, sillä on mahdollisuus joko rajoittaa tai poistaa häneltä lääkärin ammatinharjoittamisoikeus.

 

Juttu julkaistu 3.10. klo 13, juttua muokattu klo 16.08: Kuopion yliopistollisen keskussairaalan ja Tampereen yliopistollisen keskussairaalan nimet korjattu nykyasuun.