Avioerojen määrä kääntyi taas nousuun

avioero
Teksti
SK:n toimitus

Entistä useamman suomalaispariskunnan avioliitto päättyi eroon viime vuonna. Samaan aikaan uusia avioliittoja solmitaan enemmän kuin aikoihin.

Suomessa kirjattiin Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan yli 13 000 avioeroa, mikä on vajaat 250 enemmän kuin vuotta aiemmin. Usean vuoden laskun jälkeen avioerojen määrä on siis kääntynyt nousuun, vaikka 2000-luvulla vaihtelu onkin pysynyt melko tasaisena.

Perhetutkija Hanna Ranssi-Matikaisen mukaan yhtenä ratkaisuna avioerojen välttämiseksi on, että suomalaiset pariskunnat tarkistavat ajankäyttöään.

”Monilla meistä olisi vaihtoehtona lyhyempi työpäivä tai osa-aikatyö. Myös puolisoiden välisten yhteisten etätyöpäivien toteuttaminen säästäisi aikaa perheen yhdessäoloon”, Ranssi-Matikainen sanoo.

Ranssi-Matikaisen tietokirja Paremman avioliiton rakkauspankki (Päivä) julkaistiin tällä viikolla. Hänen mukaansa eroalttius on Suomessa heti Belgian jälkeen Euroopan kärkitasoa.

”Tunne erilleen kasvamisesta on todellinen, jos aikaa ei jää menestymisten ja tappioiden jakamiseen yhdessä puolison – ja miksei lastenkin – kanssa”, Ranssi-Matikainen huomauttaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluosaston osastopäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä puolestaan sanoo, että edellytykset lapsen hyvälle kasvulle syntyvät etenkin toimivasta vanhempien parisuhteesta.

”Perhepolitiikan painopisteenä on Suomessa ollut viime vuosina etenkin työn ja perheen yhteensovittaminen, isyyden vahvistaminen ja lapsiperheiden toimeentulon turvaaminen”, Sillanaukee korostaa.

Uusia avioliittoja eniten sitten 70-luvun

Tilastokeskuksen mukaan avioliittoja solmittiin viime vuonna yli 31 000, mikä on reilut 1 500 enemmän kuin toissa vuonna. Viimeksi yhtä paljon uusia avioliittoja on solmittu vuoden aikana 1970-luvulla.

Ensimmäisen avioliiton solmineiden keski-ikä oli naisilla 30,2 vuotta ja miehillä 32,5 vuotta. Lukemat ovat olleet nousussa kuluvan vuosikymmenen aikana.

Rekisteröityjä parisuhteita kirjattiin viime vuonna Suomessa vajaat 250. Näistä reilut 90 oli mies- ja vajaat 160 naispareja.

Teksti STT