Verkostoista rihmastoihin

Profiilikuva
Blogit Kohinaa
Kirjoittaja on verkostotutkija, futuristi ja konsepti- ja käytettävyyssuunnittelija Otavan Opistolla.

Netti ja erityisesti sosiaalinen media ovat osaltaan muuttaneet käytöstämme yhteisöistä verkostoihin. Ajan myötä rihmastot voivat korvata verkostot.

Yhteisöllisyys on ollut ihmiskunnan historian selviytymisvoima. Nykyään yhteisöllisyys koetaan usein kuitenkin tungettelevaksi, aikaa vieväksi ja monimutkaiseksi.

Ferdinand Tönnies teki klassisen jaottelun Gemeinschaft (yhteisö) ja Gesellschaft (yhteiskunta). Yhteisöllistä yhteenliittymää on pidetty päämääränä itsessään, sinänsä arvokkaana, itsestään selvänä tai jotenkin luonnostaan syntyvänä.

Yhteiskunnallisia sosiaalisia suhteita taas syntyy, kun yhteenliittymää arvostetaan vain välineenä jonkin päämäärän saavuttamiseksi, kuten kaupassakäyntiä.

Teknologian myötä ihmisen ei tarvitse enää tavata edes kaupan kassaa nettikaupan myötä. Muun kanssakäymisen voi hoitaa sosiaalisella medialla.