Blogit

Trendejä ja ilmiöitä netistä ja tulevaisuudesta.

Verkostoista rihmastoihin

Blogit Kohinaa 2.5.2014 12:49
Kari A. Hintikka
Kirjoittaja on verkostotutkija, futuristi ja konsepti- ja käytettävyyssuunnittelija Otavan Opistolla.

Netti ja erityisesti sosiaalinen media ovat osaltaan muuttaneet käytöstämme yhteisöistä verkostoihin. Ajan myötä rihmastot voivat korvata verkostot.

Yhteisöllisyys on ollut ihmiskunnan historian selviytymisvoima. Nykyään yhteisöllisyys koetaan usein kuitenkin tungettelevaksi, aikaa vieväksi ja monimutkaiseksi.

Ferdinand Tönnies teki klassisen jaottelun Gemeinschaft (yhteisö) ja Gesellschaft (yhteiskunta). Yhteisöllistä yhteenliittymää on pidetty päämääränä itsessään, sinänsä arvokkaana, itsestään selvänä tai jotenkin luonnostaan syntyvänä.

Yhteiskunnallisia sosiaalisia suhteita taas syntyy, kun yhteenliittymää arvostetaan vain välineenä jonkin päämäärän saavuttamiseksi, kuten kaupassakäyntiä.

Teknologian myötä ihmisen ei tarvitse enää tavata edes kaupan kassaa nettikaupan myötä. Muun kanssakäymisen voi hoitaa sosiaalisella medialla.

Verkostot ja verkottuminen ovat kätevä ratkaisu syödä rusinat pullasta. Verkostomainen toimintatapa on sisäänrakennettu tietoverkkoihin, mitkä ovat verkostoja itsekin.

Ihmisiin voidaan luoda suhde jollain yhteisellä aiheella, eikä verkostoissa tarvita sitoutumista monimutkaisiin ja aikaa vieviin henkilökohtaisiin suhteisiin. Mennään vain suoraan asiaan.

Ihmiset kyllä löytävät verkostoista ystäviäkin. Verkostot alkavat myös olla nyky-yhteiskunnan perusmalli rakentaa yhteiskunnallista toimintaa. Verkostoissa on puolensa.

Gilles Deleuze ja Félix Guattari esittivät rihmaston käsitteen sosiaalisen kanssakäymisen ja yhteistoiminnan muotona. Rihmastolla ei ole keskipistettä, ja kuka tahansa voi osallistua rihmastoihin tai kuvitella ryhtyvänsä sen johtajaksi.

Richard Dawkinsin luoma käsite meemi eli tajuntavirus kuvaa hyvin miten ideat, innovaatiot ja liikehdinnät leviävät ihmisten keskuudessa. Näitä mekanismeja on tutkinut myös esimerkiksi Malcolm Gladwell teoksessaan Tipping Point (Leimahduspiste).

Esimerkiksi arabikevään takana on sanottu alunperin olleen muutama egptiläinen bloggaaja. Suurin osa vallankumoustwiittien jatkolähettäjistä ei ole heistä ikinä kuullutkaan.

Pikemminkin voi ajatella, että kun rihmasto ottaa jotain omakseen, alkuperäinen merkitys ja tavoitteet voivat tyystin kadota. Näin kävi tuoreeltaan esimerkiksi New Yorkin poliisin imagokampanjalle.

Ja näin on käynyt meemi-termille itselleen. Nykyään meemi tarkoittaa netissä leviäviä hassuja eläinkuvia ja -videoita.

Hakkeri- ja krakkeriliikehdintä Anonymous on yksi isoimmista esimerkeistä rihmastosta internetissä. Kuka tahansa voi organisoida Anonymous-tempauksen mistä tahansa aiheesta.

Anonymouksen kohteina on viime vuosina ollut värikäs agenda: muun muassa skientologit, luottokorttiyhtiöit, valtiot, avunanto arabikeväälle, nopeasti laantunut sodanjulistus meksikolaiselle huumekartellille, NATO sekä Facebook.

Anonymouksen Suomi-rihmasto on metkasti riidellyt keskenään netissä siitä, onko jokin suomalaistempaus sen itsensä järjestämä vai ei. Liikehdinnällä on ollut perustajansa ja periaatteelliset johtajansa, mutta koska kaikki esiintyvät anonyymeinä, niin vasta muutama ‘johtaja’ on tunnistettu pidätysten myötä.

Rihmasto on verkostoa kätevämpi. Verkoston laajuus ja voima on periaatteessa aina rajattu jäsenten ja sosiaalisten suhteiden määrään. Rihmastossa osallistujat eivät useinkaan edes tunne toisiaan, vaan se voi laajeta minne ja milloin vain.

Rihmastoja on alettu tutkia myös esimerkiksi robottien ja tekoälyjen organisoitumistapana perinteisen parviäly-ajattelun rinnalla.

Joissain seuraavista projekteistani ajattelin kokeilla rihmastoa organisoitumismuotona. Ei ole vielä aavistustakaan, miten se toimisi tai miten sen pitäisi toimia.

Mitä hyötyjä ja haittoja rihmastolla voisi olla verrattuna nykyisiin verkostomalleihin? Olen klassikkososiologin Stanley Milgramin henkinen kasvatti, ja aitojen ympäristöjen kokeet kiinnostavat.

Aiempien tutkimusten perusteella voidaan tehdä jotain oletuksia, kuinka rihmasto käynnistetään, miten se leviää ja toimii, ehkä.