Pelkoa ja empatiaa

Mikä erottaa konservatiiveja ja liberaaleja? Amerikkalaistutkimus antaa uuden selityksen.

Tiede 19.11.2020 07:30
Lassi Lapintie
Donald Trump ja Joe Biden väittelivät 29. syyskuuta Clevelandissa.
Donald Trump ja Joe Biden väittelivät 29. syyskuuta Clevelandissa. © PATRICK SEMANSKY/AP/LK

Juopa konservatiivien ja liberaalien välillä on syvä monissa maissa, ja tähän syy voi löytyä psykologiasta.

Erityisesti Yhdysvalloissa demokraattien Joe Bidenin ja republikaani Donald Trumpin välisessä vaalitaistossa kannattajien välinen railo on kasvanut leveäksi.

”Psykologinen tutkimus liberaali- ja konservatiivijohtajien kannattajia erottaviin motiiveihin voi selittää, miksi yksi ryhmä on keskittyneempi tasa-arvoon ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen”, kertoo tiedottessa New Yorkin yliopiston psykologian ja politiikan professori John Jost.

Politiikan ja moraalin psykologiaa on tutkittu paljon, ja suosiota on saanut ajatus ihmismielen universaaleista moraalisista perustoista.

Joidenkin psykologien mukaan konservatiivien moraalinen ”paletti” on laajempi kuin liberaaleilla. Siinä missä liberaalit pitävät tärkeinä oikeudenmukaisuutta ja haittojen vähentämistä yksilöille, konservatiivit arvostavat lisäksi auktoriteettien tottelemista ja uskollisuutta omalle ryhmälle. Uusi tutkimus kyseenalaistaa tämän ajattelun.

PLOS One -tiedejulkaisussa ilmestyneen artikkelin mukaan monet tutkimuksissa havaitut konservatiivien moraaliset perusteet eivät liity moraaliin ensinkään, vaan yhteiskunnallisten hierarkioiden säilyttämiseen sekä pelon ja epävarmuuden vähentämiseen.

Tutkijat toteuttivat kaksi eri tutkimusta. Niissä koehenkilöille esitettiin kysymyksiä, joilla pyrittiin tarkastelemaan motivaatioita, empatiaa, poliittista suuntautumista sekä uskoa nykyisenlaisen talouden ja poliittisen järjestelmän oikeutukseen. Kyselyihin osallistui kaikkiaan noin 500 ihmistä.

Liberaalien ja konservatiivien huolenaiheet olivat psykologisesti hyvin erilaisia. Siinä missä liberaaleja ajoi enemmän empaattinen ajattelu ja kanssaihmisten kärsimysten vähentäminen, konservatiiveja motivoi selvästi enemmän oman epävarmuuden ja pelon vähentäminen.

Sisältö