Sipilän hallitus jätti vaikutusarvion tekemättä: Lähes 37 000 yritykseltä poistuisi tilintarkastusvelvollisuus

Lakiehdotusta kritisoivat muun muassa valtiovarainministeriö, verottaja ja tilintarkastusalan ammattilaiset.
Talous 27.8.2018 15:40
Paperipinoja. Kuvituskuva.
© RONI REKOMAA / LEHTIKUVA

Jos pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen esitys tilintarkastuslain muuttamiseksi etenee eduskuntaan nyt ehdotetulla tavalla, tilinpäätöstietojen luotettavuus voi heiketä merkittävästi.

Näin uskovat Suomen Tilintarkastajat ry, valtiovarainministeriö, verohallinto, harmaan talouden selvitysyksikkö ja Finanssiala ry. Hallituksen esitys lähetettiin työ- ja elinkeinoministeriöstä lausuntokierrokselle 22. elokuuta 2018.

Lakiesitys on osa Sipilän hallituksen norminpurkutalkoita. Käytännössä uudistus poistaisi tilintarkastusvelvollisuuden yhtiöitä, joiden liikevaihto on alle 700 000 euroa tilikaudella. Nyt raja on 200 000 euroa.

Uudistus vapauttaisi noin 58 prosenttia tilintarkastusvelvollisuuden piirissä olevista yrityksistä, mikä tarkoittaa lähes 37 000 yritystä. Velvollisuus jäisi noin 26 000 yritykselle.

Pienet yritykset säästäisivät aikaa ja rahaa, kun niiden ei tarvitsisi tarkistuttaa tilinpäätöksiään ammattilaisilla.

Suomen Tilintarkastajien mukaan lakiuudistus vaikuttaisi myös heidän ammattikuntaansa. Tilintarkastajien teettämän kyselyn mukaan yksin toimivista tilintarkastajista kolmannes arvioi lopettavansa, jos uusi laki tulee voimaan.

 

Lakiesityksestä annetut lausunnot jakaantuivat voimakkaasti kahtia. Esimerkiksi valtiovarainministeriön lausunnon mukaan uusi laki voisi hankaloittaa harmaan talouden torjuntaa, kasvattaa verohallinnon työmäärää ja pienentää verokertymää.

Yrityselämää edustavista tahoista Suomen Yrittäjät ja Keskuskauppakamari kannattivat tilintarkastusrajojen nostamista, EK ei ottanut asiaan kantaa ja Finanssiala vastusti ehdotusta.

Kaiken kaikkiaan tilintarkastusrajojen nostoa kannatti 9 tahoa, 21 vastusti ja 7 ei ottanut vaihtoehtoihin kantaa.

Ristiriitaisista lausunnoista huolimatta virkamiestyöryhmän raportti ja ehdotus uudeksi laiksi julkaistiin yksimielisenä.

Yllättäen virkamiestyöryhmä ei ole arvioinut lakiehdotuksessa ja tekemässään muistiossa, mitä vaikutuksia uudesta laista seuraisi yrityksille ja julkiselle taloudelle.

 

Työ– ja elinkeinoministeriö, miksi ulkopuolista vaikutusarviota ei ole tehty?

”Vaikka hankkeeseen ei liity ulkopuolisen tahon tekemää vaikutusarviota, on vaikutuksia arvioitu ja esityksen taustalla on laaja selvitystyö ja eri tahojen näkökulmien huomioon ottaminen”, ministeriöstä vastataan Suomen Kuvalehdelle.

Ministeriön mukaan lakiesitystä on arvioitu muun muassa Ruotsissa tehtyjen tutkimusten perusteella.

Ongelmia ei uskota tulevan. Ministeriöstä vakuutetaan, ettei esityksellä olisi vaikutusta esimerkiksi sijoittajainformaatioon. Pankit voisivat yhä vaatia yrityksiltä tarkistettuja tilinpäätöksiä, vaikka lakisääteinen velvollisuus poistuisi.

Hyvin erilaisen kuvan lain vaikutuksista kuitenkin saa, kun lukee esimerkiksi Finanssialan kommentteja uudesta laista.

”Tarkastetut tilinpäätökset ovat avainasemassa, kun luottolaitokset tekevät rahoituspäätöksiä. Usein pienet yritykset tarvitsevat rahoitusta nopeasti, jolloin on tärkeää, että tilinpäätökset on tarkastettu ajallaan”, Finanssiala kirjoitti tiedotteessaan 13. maaliskuuta 2018.

 

Aiemmin tilintarkastuslakia on muutettu muun muassa vuonna 2007, jolloin maallikkotilintarkastus poistettiin ja pienimmät yhtiöt jätettiin kokonaan lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle.

Nyt tehtyä uudistusta perustellaankin osittain sillä, että Suomessa on EU-mittakaavassa paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, mutta tilintarkastusvelvoite koskee edelleen hyvin pieniä yhtiöitä.

EU-tasolla on ajettu tiukempia käytäntöjä tilintarkastuksiin isommille yrityksille, joilla uskotaan olevan enemmän merkitystä ”yleiselle edulle”.

Hallituksen esitys tilintarkastuslain muuttamiseksi on jatkolausunnoilla 3. lokakuuta 2018 saakka. Esitetty laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2020, jos eduskunta sen hyväksyy.