Professori ihmettelee AlfaTV:n antia, asiakirjat paljastavat erikoisen rahaliikenteen tv-kanavan ja hyväntekeväisyys­yhdistyksen välillä

“Mitä ihmettä on tapahtunut kesällä", kysyy laskentatoimen professori Juha-Pekka Kallunki.
Talous 11.9.2021 21:00
AlfaTV on kertonut käyttävänsä taustayhtiön annissa kerättäviä pääomia uutistoiminnan käynnistämiseen. © Marjo Tynkkynen

Kristillis-konservatiivisen televisiokanava AlfaTV:n osakeanti takkuilee. Kanavaa pyörittää lähetystyöjärjestö IRR-TV ry:n tytäryhtiö Brilliance Communications Oy.

Yhtiöön yritetään kerätä yleisöltä yhteensä kolme miljoonaa euroa. Alunperin annin oli määrä päättyä heinäkuun 2021 lopussa.

Tuolloin tavoite oli vielä kaukana ja osakkeiden merkintäaikaa pidennettiin kuukaudella elokuun 2021 loppuun saakka. Elokuussa yhtiön hallitus otti toisenkin jatkoajan ja osakeanti jatkuu näillä näkymin ainakin lokakuun 2021 loppuun.

Syyskuun 10. päivänä kaupan olevista osakkeista on AlfaTV:n mukaan merkitty 75 prosenttia eli yhteensä 2 263 000 euroa.

Alunperin puolentoista kuukauden mittaiseksi päätetty merkintäaika kestää nyt miltei neljä ja puoli kuukautta.

AlfaTV:n tiedotteen mukaan osakeantia päätettiin jatkaa lokakuun loppuun saakka, sillä ”kysyntää on edelleen ja merkintäaika tuntui loppuvan kesken”.

Laskentatoimen professori Juha-Pekka Kallunki nauraa tiedotteen muotoilulle. Hänen mukaansa osakkeiden merkintäajan toistuva jatkaminen ei kerro kysynnästä vaan kysynnän puutteesta.

”Eihän antia mistään muusta syystä jatketa kuin siitä, että ei ole saatu kerättyä sitä rahaa, mikä oli tavoite. Jos osakkeita kohtaan on kova kysyntä, syntyy ylimerkintätilanne ja osakeanti voidaan keskeyttää. Nyt kävi päinvastoin.”

 

Osakeannissa herättää kummastusta se, että ennen kuin osakkeita tarjottiin yleisölle, osa yhtiöstä myytiin valikoiduille sijoittajille huomattavasti edullisempaan hintaan.
Uudet, julkisuudesta tutut omistajat esiteltiin yleisölle ennen yleistä osakeantia.

Osakeantiesitteessä ”ankkurisijoittajiksi” kerrotaan muun muassa kansanedustaja Hjallis Harkimo (liik), Taloustutkimuksen omistaja ja entinen kokoomuksen kansanedustaja Eero Lehti, Maskun Kalustetalon perustaja Toivo Sukari ja Hesburger-yhtiön perustaja Heikki Salmela.

Kun yleisöannissa yksi osake maksaa 500 euroa, Harkimo ja kumppanit pääsivät osakkaiksi huomattavasti edullisempaan hintaan. He maksoivat osakkeistaan 281,25 euroa kappaleelta.

Valikoitujen sijoittajien osakeannissa yhtiön arvoksi määriteltiin kuusi miljoonaa euroa. Pääomaa kertyi 940 500 euroa ja uudet omistajat saivat tuolloin vajaat 14 prosenttia yhtiön omistuksesta.

 

Ankkurisijoittajat maksoivat osuutensa yhtiöön jo kevään aikana, mutta virallisen päätöksen yhtiön omistaja IRR-TV teki suunnatusta osakeannista 10. kesäkuuta.

Vain yhdeksän päivää myöhemmin alkoi yhtiön yleisölle suunnattu osakeanti. Nyt yhtiön arvoksi määriteltiin jo 12 miljoonaa euroa.

”Nämä molemmat summat, kuusi miljoonaa ja kaksitoista miljoonaa, ovat kovin isoja suhteessa tasearvoon”, arvioi professori Kallunki.

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä yhtiön oma pääoma oli noin 60 000 euroa.

”Yhtiöllä ei ole juurikaan omaa pääomaa, joten kyse on liiketoiminnan arvosta. Arvonmäärityksen perustana on silloin oletus yhtiön tulevasta kannattavuudesta.”

Osakeannin yhteydessä yhtiö julkaisi välitilinpäätöksen tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden osalta. Siitä selviää, että tuona aikana yhtiö teki noin 830 000 euroa tappiota.

Ankkurisijoittajilta saadun lähes miljoonan euron sijoituksen jälkeenkin yhtiön oma pääoma oli toukokuun lopussa vain reilut 170 000 euroa. Näyttääkin siltä, että ilman Harkimon ja muiden sijoittajien apua yhtiö olisi keväällä ajautunut selvitystilaan.

”Oma pääoma on sukeltanut aika rajusti. Osakeyhtiölaki sallii suunnatun annin, jos sille on liiketaloudellisesti merkittävä peruste. Nyt on mahdollista, että se tarvittiin yhtiön kassakriisin kattamiseen”, Kallunki arvioi.

Professori kaipaisi perusteluja sille, miksi yhtiö katsoo arvonsa miltei kaksinkertaistuneen kesällä lyhyessä ajassa, suunnatun osakeannin ja yleisölle avoimen osakeannin välissä.

”Jos ajatellaan, että arvo oikeasti olisi noussut, eli unohdetaan se mahdollisuus, että tässä niin sanotusti vedätetään, sehän tarkoittaa, että kesän aikana yhtiön liiketoimintanäkymät ovat olennaisesti parantuneet.”

Kallungin mukaan tämä vaatisi esimerkiksi sitä, että yhtiö olisi tehnyt isoja sopimuksia, jotka olisivat kasvattaneet tulosnäkymiä moninkertaisiksi.

”Jos itse sijoittaisin tähän yhtiöön, kysyisin juuri tätä. Mitä ihmettä on tapahtunut kesän aikana, kun yhtiön arvo on näin paljon noussut? Ja sitten yhtiö kertoisi avoimesti, mitä on tapahtunut ja jos se ei olisi uskottava se selitys, niin sitten en sijoittaisi.”

Valtaosa AlfaTV:n rahoista on peräisin kristittyjen lähetystyöjärjestölle tekemistä lahjoituksista.

Suomen Kuvalehti selvitti jo huhtikuussa 2021 juttuunsa AlfaTV:n rahoituksen erikoisuuksia.

Kanavaa pyörittävä Brilliance Communications on ollut jo vuosia talousvaikeuksissa. Sen omistaja IRR-TV on tukenut tytäryhtiötään ostamalla siltä ohjelma-aikaa.

IRR-TV kerää suomalaisilta ja ulkomaalaisilta lahjoittajilta varoja lähetystyöhön ja muun muassa venäläisten orpolasten auttamiseen.

SK pyysi jo keväällä yhdistykseltä sen tilinpäätöstä, mutta sitä ei suostuttu antamaan.

Nyt toimitus sai tilinpäätöksen Poliisihallitukselta, jonne yhdistys toimitti sen elokuussa 2021. IRR-TV:n viisivuotinen rahankeräyslupa on päättymässä vuoden lopussa, ja yhdistys hakee uutta lupaa ensi vuodelle.

Tilinpäätöksestä selviää, että valtaosa AlfaTV:n rahoista on peräisin kristittyjen lähetystyöjärjestölle tekemistä lahjoituksista.

Vuonna 2020 IRR-TV osti kanavan taustayhtiöltä ohjelma-aikaa yli 2,5 miljoonalla eurolla. Summa on peräti puolet yhdistyksen koko vuoden varainhankinnasta. Yhdistyksen rahoista reilu puolet kerättiin Suomesta, loput ulkomailta.

AlfaTV:n taustayhtiön Brilliance Communicationsin liikevaihto oli puolestaan noin 2,7 miljoonaa euroa vuonna 2020. Kun arvonlisäverot huomioidaan, hyväntekeväisyysyhdistyksen rahavirran osuus yhtiön liikevaihdosta oli reilut kaksi miljoonaa euroa, yli 75 prosenttia.

Erikoiseksi tilanteen tekee se, että antiesitteen mukaan kanavan ohjelmistosta vain kolme prosenttia on kristillistä sisältöä.

Suomalaisen rahankeräysluvan ehtojen mukaan lahjoitusvaroja voidaan käyttää humanitäärisen työhön, kuten lapsivankien ja katulasten auttamiseen sekä hengelliseen mediatyöhön. Mitä tahansa kokkiohjelmia, tangomarkkinoita tai missikisoja ei voi rahoittaa lähetystyöhön lahjoitetuilla varoilla.

 

Laskentatoimen professori Kallungin mukaan hyväntekeväisyysyhdistyksen ja kaupallisen tv-kanavan tiiviit siteet vaikeuttavat oikean kuvan saamista AlfaTV:n todellisesta liiketoiminnasta.

”Valtaosa liikevaihdosta on konsernin sisäistä. Enemmän sijoittajaa pitäisi kiinnostaa konsernin ulkopuolinen laskutus. Se on aitoa liikevaihtoa. Normaaliin sijoittajakäytäntöön kuuluisi nähdä laskelmat siitä, mitä olisi se aito, konsernin ulkopuolinen liikevaihto.”

Kallunki ei halua arvioida, onko kyse aidosta liiketoiminnasta vai tytäryhtiön taloudellisesta tukemisesta.

”En tiedä, onko tämä subventiota vai aidosti markkinaperustaista mainos- tai ohjelmatilan ostamista.”

Näyttää siltä, että AlfaTV pitää itsekin tiivistä taloudellista sidettä taustayhdistykseen ongelmallisena.

Osakeantiesitteessä havainnollistetaan, miten jatkossa yhdistykseltä tulevat rahat vähenevät ja mainosmyynti nousee voimakkaasti. Kun vuonna 2020 mainosmyyntiä oli 600 000 euroa, vuodelle 2024 yhtiö ennustaa peräti 15 miljoonan euron tuloja mainonnasta, kaupallisesta yhteistyöstä ja ”ulkoisista tuotannoista”. Miten tämä muutos konkreettisesti tehdään, sitä ei tarkemmin avata.

 

Hannu Haukka on sekä IRR-TV-yhdistyksen toiminnanjohtaja että Brilliance Communicationsin toimitusjohtaja. Myös hän osallistui yleisöantia edeltäneeseen edullisempaan osakeantiin 22 500 euron sijoituksella.

SK tavoitti Haukan puhelimitse, mutta hän kieltäytyi haastattelusta ja ohjasi toimittajan keskustelemaan ”senior advisor” Tapani Ruokasen kanssa. Ruokanen on kokenut toimittaja ja työskennellyt myös SK:n päätoimittajana.

Mitä tekee AlfaTV:n senior advisor?

”Kuulostaahan se hienolta. En ole työsuhteessa sinne, ihan vain keskustelen hänen kanssaan. Mitä nyt vanhalla voi vähän olla jaettavaa.”

Ruokanen sanoo, ettei hän tiedä paljoakaan osakeannista, mutta arvelee sen menneen ”aika hyvin”.

Miksi osakkeen hinta miltei kaksinkertaistui kahden annin välissä?

”Tämä on sellainen asia, josta en tiedä. Minun täytyy se tarkistaa.”

Oliko kanavalla juontamasi Ruokanen-ohjelma IRR-TV:n rahoittama?

”En tiedä. Se tulee sunnuntaina eli IRR-TV -päivänä, mutta tein sitä kuin jos tekisin Suomen Kuvalehteen Hän-juttuja. Se on pitkä henkilöhaastattelu.”

Ruokanen kertoo, ettei hän tunne tarkemmin sitäkään, miten eri ohjelmien rahoittaminen yhtiön ja yhdistyksen kesken menee.

SK yritti saada vielä Hannu Haukalta vastauksia kysymyksiin. Hän lupasi palata asiaan kirjallisesti.

 

IRR-TV-lähetystyöjärjestön johtohenkilöt eivät vaikuta halukkailta kertomaan yhdistyksen ja televisiokanavan keskinäisistä järjestelyistä.

IRR-TV:n hallituksen puheenjohtaja ja Brilliance Communicationsin hallituksen jäsen Andreas Wirth ihmettelee SK:n kysymystä siitä, mitä ohjelma-aikaa IRR-TV on tytäryhtiöltään ostanut.

”Miksi soitat minulle? Soita Hannulle ja kysy häneltä.”

Olet IRR-TV:n hallituksen puheenjohtaja.

”Joo, joo. Toivoisin, että jos on kysyttävää, kysy Hannulta. En nyt halua kommentoida ylipäätänsä mitään.”

Toinen IRR-TV:n hallituksen jäsen, Juhani Nikula, kertoo, että hän ei tiedä IRR-TV:n ja AlfaTV:n yhteistyöstä. Nikula työskentelee hallintojohtajana Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa.

”Olen ollut kesäkuusta lähtien hallituksessa ja tietysti jonkun verran tässä mukana. En AlfaTV:stä tiedä paljon mitään. En pysty vastaamaan.”

En varsinaisesti Alfasta ollutkaan kysymässä vaan siitä ohjelma-ajasta, jota IRR-TV on Alfalta ostanut. Mitä se on?

”Tiedän, että IRR on ostanut jotakin ohjelma-aikaa. Se on ollut hyvin vähäistä.”

Ei se nyt aivan vähäistä ole ollut. IRR:n rahankeräys Suomessa tuotti 2,6 miljoonaa euroa ja lähes vastaavalla summalla on ostettu ohjelma-aikaa.

”Nyt ihan oikeasti. Minun tietoni eivät ole kovin hyviä vielä, koska meillä ei ole fyysisesti ollut yhtään hallituksen kokousta sinä aikana.”

Nikula arvelee pandemian vaikuttaneen rahankäyttöön.

”Onhan tietysti näin, että IRR-TV ei nyt ole pystynyt näitä ulkomaanmissioita tekemään. Mutta en pysty ottamaan kantaa. Kiitos hei.”

 

Brilliance Communicationsin mukaan osakeannin tuottoja käytetään uutistoiminnan käynnistämiseen. Senior advisor Tapani Ruokanen kertoo hankkeen herättäneen runsaasti kiinnostusta.

Kesäkuussa päivää ennen yleisöannin alkua Keskisuomalainen-lehden pääkirjoituksessa todettiin AlfaTV:n ”poikkeavan arvoiltaan terveesti Ylen ja Helsingin Sanomien vihervasemmistolaisesti sävyttyneestä tekemisestä”.

Kolme päivää myöhemmin AlfaTV kertoi mediakonserni Keskisuomalainen Oyj:n osallistuvan osakeantiin. Sijoituksen kokoa ei ole kerrottu, mutta toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorven mukaan se on ”satoja tuhansia mutta ei monia satoja tuhansia”.

Maanantaina 6. syyskuuta toimittaja Sanna Ukkola twiittasi AlfaTV:n etsivän ammattitoimittajia ja uutisankkureita.

”Sinne on tullut hirmuisesti Sannan viestin jälkeen kyselyjä. Siinä olen myös vähän auttamassa. Mielenkiintoa Alfaa kohtaan selvästi on”, Ruokanen kertoo.

”Ihmiset haluavat saada uutisia muualtakin kuin Yleltä, Maikkarista ja Hesarista. Ehkä tähän vaikuttaa myös sosiaalisen median kehitys suvaitsemattomaksi ja aggressiiviseksi. Luottamus mediaan on hiukan horjunut.”

Kuka on AlfaTV:n päätoimittaja?

”Se on nyt Hannu Haukka. Hyvin todennäköisesti uutispäätoimittaja tulee sitten jossain vaiheessa.”

Ruokanen kertoo auttaneensa kanavaa myös media-alan etiikkaa valvovan Julkisen sanan neuvoston jäseneksi hakeutumisessa.

”JSN-hakemus on signaali siitä, että AlfaTV haluaa ruveta noudattamaan niitä itsesääntelyn periaatteita, jotka liittyvät journalismin etiikkaan. Hakemus on laitettu sisään ja tulossa syksyn aikana käsittelyyn vielä. Viesti, jota sieltä on saatu, on hyvin myönteinen.”

Miten kristilliset arvot näkyvät ajankohtaisohjelmissa tai uutisoinnissa tulevaisuudessa?

”Se ei voi mennä niin, että joku tulee sensuroimaan tai sanomaan hyvin tarkasti, mitä pitäisi sanoa. Se on enemmän asia, joka on ilmaistu tahtotilana. Toimittajat ovat tietenkin professionaalisin perustein töissä.”