Erikoisbonus johtajille

Osuuskaupat maksavat johdolle kalliita lisäeläkkeitä.

Talous 14.09.2018 12:01
Jari Hanska
HOK-Elannon uusi toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen (keskellä) kierteli Stockmannilta S-ryhmän omistukseen siirtyneen Stockmannin Herkku -ruokakaupan tiloissa Helsingin Stockmannilla keskiviikkona 3. tammikuuta 2018. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN
HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen (keskellä) kierteli Stockmannin Herkku -ruokakaupassa Helsingissä tammikuussa 2018. © Martti Kainulainen / Lehtikuva

S-ryhmän osuuskaupat maksavat johtajilleen hintavia lisäeläkkeitä, jotka mahdollistavat eläköitymisen reilusti ennen lakisääteistä eläkeikää.

Asia käy ilmi Suomen Kuvalehden selvityksestä. Tiedot saatiin 18 osuuskaupasta. Kaksi ei vastannut toimituksen kyselyyn.

Osuuskaupat poikkeavat muista yhtiöistä. S-ryhmän mukaan sen toiminnan tarkoitus on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille. Osuuskaupoilla on yhteensä lähes 2,4 miljoonaa asiakasomistajaa.

Rauman seudulla toimiva Osuuskauppa Keula kieltäytyi antamasta mitään tietoja johdon lisäeläkejärjestelyistä. Osuuskauppa Suur-Savo ei vastannut tiedusteluun mitään. Osuuskauppa KPO toimitti eläketiedot jutun julkaisun jälkeen. 

Kaikissa vastauksen toimittaneissa osuuskaupoissa oli käytössä koko johtoryhmää koskeva lisäeläkejärjestely. Sen avulla johtaja voi eläköityä ennen lakisääteistä eläkeikää.

Alimmillaan osuuskaupan johtajat pääsevät lisäeläkkeelle 60-vuotiaina. Yleisin ikäraja lisäeläkkeiden nostamiselle on 63 vuotta.

Julkisuudessa on keskusteltu viime vuosina paljon suurista lisäeläkkeistä muun muassa eläkeyhtiöissä ja valtio-omisteisissa yhtiöissä. Hallituksen ministerit ovat linjanneet, että valtionyhtiöiden johtajille ei enää oteta uusia lisäeläkkeitä.

Osuuskauppojen vuosittaiset maksut lisäeläkkeistä vaihtelevat kymmenientuhansien ja yli 100 000 euron välillä. Lisäeläkemaksut maksetaan työntekijän palkan, palkkioiden ja muiden etujen päälle.

HOK-Elannon johtoryhmän lisäeläke mahdollistaa eläköitymisen 60-vuotiaana. 

 

Mittavimmat lisäeläkkeet näyttävät olevan HOK-Elannon johtoryhmällä. Uudellamaalla toimivan osuuskaupan liikevaihto oli vuonna 2017 noin kaksi miljardia euroa.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimataisella ja kahdeksalla muulla johtoryhmän jäsenellä on lisäeläkejärjestely, joka mahdollistaa eläköitymisen 60-vuotiaana. Viime vuonna johtajien lisäeläkkeet maksoivat HOK-Elannolle lähes 900 000 euroa. Liimatainen aloitti tehtävässään tammikuussa 2018. 

Hämeen seudulla toimivalla Osuuskauppa Hämeenmaalla on edullisempi lisäeläkejärjestely.

Hämeenmaan liikevaihto oli vuonna 2017 noin 900 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Olli Vormistolle maksettiin vuoden aikana palkkaa ja tulospalkkioita lähes 452 000 euroa. Johtoryhmän kuudelle muulle jäsenelle palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä noin miljoona euroa.

Suoran rahalla palkitsemisen ohella Osuuskauppa Hämeenmaan johtoryhmälle ja toimitusjohtajalle on järjestetty lisäeläke.

Se mahdollistaa eläköitymisen 63-vuotiaana ja maksaa osuuskaupalle ynteensä noin 275 000 euroa vuodessa.

 

Lisäeläkkeet S-ryhmässä menivät uusiksi vuoden 2017 alusta voimaan astuneen eläkeuudistuksen myötä. Uudistetussa lainsäädännössä eläkeikää nostettiin ja se sidottiin elinajanodotteeseen.

Osuuskaupoissa käytössä olleet etuusperusteiset lisäeläkkeet olisivat muuttuneet työnantajan kannalta huomattavan paljon kalliimmiksi. 

Osuuskauppa olisi joutunut maksamaan vakuutusyhtiölle suurempaa lisäeläkemaksua, jotta työntekijä olisi voinut saada sovituntasoista eläkettä elämänsä loppuun saakka.

Yleinen käytäntö on ollut, että lisäeläke on 60 prosenttia työntekijän työsopimukseen kirjatusta palkasta.

”Kävimme pitkäkestoiset neuvottelut ja osuuskaupoissa ymmärrettiin hyvin, miksi etuutta pitää muuttaa ja johdon eläkeikärajaa nostaa”, S-ryhmä-konsernin henkilöstöjohtaja Susa Nikula toteaa.

Nikula oli mukana valmistelemassa siirtymää maksuperusteisiin lisäeläkkeisiin. 

Niissä työnantaja maksaa vakuutusyhtiöön ennalta sovitun summan, esimerkiksi 20 prosenttia työntekijän vuosipalkasta.

Työntekijä saa eläkkeelle päästyään lisäeläkettä sen verran kuin työnantajan maksamista lisäeläkemaksuista ja niiden sijoitustuotoista on ehtinyt kertyä. Kun summa on kulutettu, loppuu myös lisäeläke.

Esimerkiksi HOK-Elannossa uusi järjestely otettiin käyttöön vuoden 2018 alussa. 

 

Myös Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto, 51, joutui luopumaan etuusperusteisesta lisäeläkkeestä.

Vormisto olisi saanut 60 vuotta täytettyään loppuelämäkseen lisäeläkkeen, joka olisi ollut 60 prosenttia hänen palkkatuloistaan. Vormiston nykyisellä palkalla eläke olisi ollut yli 200 000 euroa vuodessa.

”Maailma muuttuu ympärillä ja silloin on pakko reagoida. Olisi tullut hirvittävän kalliiksi osuuskaupalle jatkaa sillä mallilla”, hän sanoo.

Heikennyksestä huolimatta Vormistolla on yhä mahdollisuus päästä eläkkeelle lähes kaksi ja puoli vuotta ikätovereitaan nuorempana.

Eläkeuudistuksessa hänen ikäluokkansa alin lakisääteinen eläkeikänsä nousi 65 vuoteen ja neljään kuukauteen. Osuuskaupan järjestämää lisäeläkettä Vormisto voi alkaa nostaa 63-vuotiaana.

Vormisto ei osaa arvioida, miten suuren lisäeläkkeen hän tulee lopulta saamaan.

”En ole laskenut sitä vielä, kun tässä on niin paljon työvuosia jäljellä.”

Etuuden heikentämistä ei Vormiston mukaan kompensoitu hänelle, vaikka taloudellinen menetys oli merkittävä.

Osuuskaupan jo aiemmin maksamat lisäeläkemaksut siirtyivät kuitenkin uuteen lisäeläkkeeseen.

S-ryhmässä harkittiin kokonaan lisäeläkkeistä luopumista.

Lisäeläkejärjestelyjä tehdään nykyään aiempaa vähemmän.

Keskuskauppakamarin tekemän Corporate Governance -selvityksen mukaan viime vuonna maksuperusteinen lisäeläke oli käytössä 38 prosentissa pörssiyhtiöitä ja etuusperusteinen lisäeläke vain kuudessa prosentissa.

Yli puolet pörssiyhtiöistä ei käyttänyt lainkaan lisäeläkkeitä.

Henkilöstöjohtaja Nikula kertoo, että myös S-ryhmässä harkittiin kokonaan lisäeläkkeistä luopumista.

Sitä pidettiin hänen mukaansa kuitenkin ”turhan rajuna toimenpiteenä”, koska se on osa kokonaispalkitsemista.

Lisäeläkkeitä on kritisoitu moraalittomiksi: samalla kun tavallisten työntekijöiden eläkeiät nousevat, yritykset järjestävät johtajilleen varhaisemmat eläkepäivät lisäeläkkeillä.

Nikula kertoo, että aihe jakaa mielipiteitä myös osuuskuntaperiaatteella toimivassa S-ryhmässä. Hänen mukaansa siirtyminen maksuperusteisiin lisäeläkkeisiin oli kompromissi.

 

Lisäeläkkeet osuuskaupoissa:

Kaikki osuuskauppojen lisäeläkkeet ovat maksuperusteisia. Alin eläkeikä viittaa siihen, minkä ikäisenä henkilö voi aloittaa lisäeläkkeen nostamisen.

 


S-ryhmä (konserni):

Pääjohtajalla alin eläkeikä 63 vuotta.

Johtoryhmällä alin eläkeikä vaihtelee 60 ja 63 vuoden välillä.


Etelä-Karjalan Osuuskauppa:

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä lisäeläke, alin eläkeikä 63 vuotta.


Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa:

Toimitusjohtajalla eläkeikä 60–63 vuotta.

Kahdella johtoryhmän jäsenellä eläkeikä 60–63 vuotta ja muilla työeläkelain mukainen.


HOK-Elanto:

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä alin eläkeikä 60 vuotta.


Jukolan Osuuskauppa:

Toimitusjohtajalla ja hänen varahenkilöllä alin eläkeikä 63 vuotta.


Osuuskauppa Keskimaa:

Yhden johtoryhmän jäsenen alin eläkeikä 62 vuotta, muilla 63 vuotta.


Koillismaan Osuuskauppa:

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän alin eläkeikä on 60 vuotta.


Kymen Seudun Osuuskauppa:

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä alin eläkeikä 63 vuotta.


Osuuskauppa Arina:

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän alin eläkeikä on 60 vuotta.


Osuuskauppa Hämeenmaa:

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä alin eläkeikä 63 vuotta.


Osuuskauppa Keula:

Eivät halunneet kertoa lisäeläkkeistä mitään.


Osuuskauppa KPO:

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä alin eläkeikä vaihtelee 60 ja 63 vuoden välillä.


Osuuskauppa Maakunta:

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä alin eläkeikä 63 vuotta.


Osuuskauppa PeeÄssä:

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän alin eläkeikä on 60 vuotta.


Osuuskauppa Suur-Savo:

Eivät vastanneet kyselyyn.


Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag:

Lisäeläkejärjestely on olemassa, mutta eivät ilmoita yksityiskohtia.


Pirkanmaan Osuuskauppa:

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän alin eläkeikä on 60 vuotta.


Pohjois-Karjalan Osuuskauppa:

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä alin eläkeikä 63 vuotta.


Satakunnan Osuuskauppa:

Lisäeläkejärjestely on olemassa, mutta eivät ilmoita yksityiskohtia.


Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä alin eläkeikä 63 vuotta.


Turun Osuuskauppa:

Lisäeläkejärjestely on olemassa, mutta eivät ilmoita yksityiskohtia.


 

Juttua muokattu 14.9.2018 kello 14.56: Lisätty Osuuskauppa KPO:n tiedot, jotka KPO toimitti jutun julkaisun jälkeen. 

Avainsanat
Sisältö