Pertti Porokari ulos Akavan hallituksesta?

Korkeasti koulutettujen keskusjärjestössä on tympäännytty Insinööriliiton puheenjohtajan kaksoisrooliin.
Kotimaa 13.11.2015 06:30
Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari. © Trond H. Trosdahl / Lehtikuva

Insinööriliiton puheenjohtajan Pertti Porokarin kaksoisrooli närkästyttää muita akavalaisia johtajia.

”On kestämätöntä, että Akavan hallituksen jäsen istuu myös uutta palkansaajakeskusjärjestöä valmistelevan hankkeen puheenjohtajistossa”, sanoo Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtaja ja Akavan ensimmäinen varapuheenjohtaja Olli Luukkainen.

Uutta palkansaajakeskusjärjestöä rakentaa 49 – pääasiassa SAK:laista ja STTK:laista – ammattiliittoa. Insinööriliiton lisäksi valmistelussa on mukana vain yksi toinen akavalainen liitto, KTK Tekniikan Asiantuntijat. KTK on kuitenkin linjannut, ettei sillä ole ”tarvetta eikä halua irtaantua Akavasta”.

Sen sijaan uutta järjestöä valmistelevan ohjausryhmän varapuheenjohtajana toimiva Porokari koetaan Akavan hajottajaksi.

Nimettömänä esiintyvän Akava-johtajan mukaan Porokari laitettiin käytännössä ulos akavalaisesta päätöksenteosta heti, kun hänen aktiivisuutensa uuden järjestön puuhamiehenä tuli julki tammikuussa.

”Insinööriliitossa on hyvää väkeä, mutta Perttiin ei luota kukaan”, ay-johtaja sanoo. ”Muut Akavan hallituksen jäsenet pitävät ilman Porokaria koko ajan epävirallisia neuvonpitoja, joista ei tehdä pöytäkirjoja.”

”Jos Porokari jatkaa puheenjohtajana, joudutaan keskustelemaan, voiko hän olla enää Akavan hallituksen jäsen.”

Porokarin syrjäyttäminen Akavan hallituksesta olisi järeä teko. Yli 70 000 jäsenen Insinööriliitto on järjestön kolmanneksi suurin liitto.

 

Porokari on saanut vastaehdokkaan liiton edustajakokouksessa 20. marraskuuta järjestettävässä puheenjohtajanvaalissa.

Porokari antoi haastajalleen, liiton järjestöjohtajalle Mikko Wikstedtille kirjallisen varoituksen pian ehdokkuuden julkistamisen jälkeen. Perusteena oli työtehtävien laiminlyönti.

Wikstedt myös syrjäytettiin työttömyyskassa IAET:n hallituksesta. ”Se kertoo jotakin toimintakulttuurista, johon me kaipaamme muutosta”, sanoo Wikstedtin ehdokkaakseen asettaneen Tampereen Insinöörien puheenjohtaja Kalle Kiili.

Wikstedt ei vetäisi Insinööriliittoa pois uuden järjestön valmistelusta.

”Nyt me ollaan siinä mukana. Meidän pitää kuitenkin saada ratkaistua tämä mahdollisimman nopeasti”, hän sanoi 10. lokakuuta.

Wikstedt toivoo, että uutta järjestöä koskeva aiesopimus valmistuisi siten, että Insinööriliiton edustajakokous voisi päättää ensi toukokuussa siihen liittymisestä tai Akavassa pysymisestä.

Kiilin mielestä Porokari ei ole sallinut kriittistä keskustelua uudesta keskusjärjestöhankkeesta. Porokari yritti erottaa Akavassa pysymistä kannattavan Kiilin liiton hallituksesta viime toukokuussa, mutta edustajakokous päätti olla käsittelemättä asiaa.

Sen sijaan Akava-mielisten Oulun Insinöörien varapuheenjohtaja Antero Lehtonen on erotettu liiton työehtosopimusvaltuuskunnasta.

Puheenjohtajavaalista odotetaan tiukkaa. Porokari säilytti neljä vuotta paikkansa vain Insinööriopiskelijaliiton äänillä. IOL:n silloinen puheenjohtaja Tero Rinne palkattiin sittemmin liiton toimistoon. Erään sisäpiiriläisen mukaan se oli palkkio opiskelijoiden Porokarille antamasta tuesta.

Sisäpiiriläinen epäilee, että Porokari pyrkii nytkin ”ostamaan” tukijoita: ”Liiton ensi vuoden budjettiin on varattu rahat kolmen lisähenkilön palkkaamiseen.”

 

Pertti Porokari epäilee uuden palkansaajajärjestön onnistumista: ”Olen kohtalaisen skeptinen.”