Paavo Väyrysellä KMS-vaalirahaa lähes puolet budjetista – nämä poliitikot saivat suhteellisesti eniten

Kotimaa 30.4.2010 08:23

Marja Tiura, Paavo Väyrynen ja Merikukka Forsius saivat suhteellisesti eniten Kehittyvien maakuntien Suomen vaalirahaa.

Marja Tiura, Paavo Väyrynen ja Merikukka Forsius Paavo Väyrynen (kesk) oli eduskuntavaaleissa yli 40 prosenttisesti KMS:n tuen varassa. Marja Tiura (kok) ja Merikukka Forsius (kok) eivät jääneet paljoa jälkeen. Kuvat Jussi Nukari, Mikko Stig / Lehtikuva

Yhteiskuntatutkija Peter Ekholm sanoo olevansa hämmästynyt, että vaikka vaalirahoituksen kiemuroita on selvitelty jo pari vuotta, yksi asia on jäänyt toistaiseksi pimentoon.

Ekholm ei ole nähnyt vielä missään laskelmaa, jossa olisi verrattu eri ehdokkaiden vaalibudjetteja siitä näkökulmasta, kuinka suuren osan rahoista kukin sai Kehittyvien maakuntien Suomelta (KMS). Hänen mukaansa tällaisen vertailun perusteella voi tehdä ainakin suuntaa antavia johtopäätöksiä siitä, kuinka vahvoja riippuvuussuhteita KMS-tuki synnytti eri puolilla.

Tähän asti on puhuttu lähinnä absoluuttisista tukisummista, mutta Ekholmin mukaan 5 000 euroa voi olla pienellä budjetilla kampanjoivalle ehdokkaalle jopa isompi asia kuin 20 000 euroa sellaiselle poliitikolle, joka saa paljon rahaa muualtakin.

Ministerit apajilla

Muun muassa Sitrassa ja Elinkeinoelämän valtuuskunnassa työskennelleen Ekholmin tekemästä vertailusta käy ilmi, että vuoden 2007 eduskuntavaaleissa ainakin yhdeksän ehdokasta kattoi yli 20 prosenttia menoistaan Kehittyvien maakuntien Suomen rahoilla. Viisi heistä oli keskustalaisia, kolme kokoomuslaisia ja yksi – Merikukka Forsius – vielä vaalien aikaan vihreä. Tarkastelussa olivat mukana vain sellaiset nykyisten hallituspuolueiden ehdokkaat, jotka myös menivät läpi. Siitä puuttuivat siis demarit, muun muassa KMS:ltä 10 000 euroa saanut Matti Ahde.

Suhteellisesti eniten KMS-rahaa sai Ekholmin mukaan Lapista eduskuntaan pyrkinyt ja päässyt Paavo Väyrynen (kesk). Hänen kokonaismenonsa olivat hieman yli 24 000 euroa, joista KMS:n antama 10 000 euron tuki kattoi yli 40 prosenttia. Väyrysen kampanjassa paloi omaa rahaa kaikkiaan 8 000 euroa, joten ulkopuolelta tulleesta tuesta KMS:n osuus oli lähes kaksi kolmasosaa.

Vaalien jälkeen ulkomaankauppaministeriksi nousseen Väyrysen kohdalla KMS:n satsaus tuntuu hätävarjelun liioittelulta, sillä hän olisi todennäköisesti päässyt eduskuntaan, vaikkei olisi budjetoinut kampanjaansa senttiäkään.

Nykyisessä hallituksessa on neljä muutakin ministeriä, joiden vaalikuluista KMS kattoi yli viidesosan. Sekä Matti Vanhasen (kesk), Paula Lehtomäen (kesk), Mauri Pekkarisen (kesk) että Jyri Häkämiehen (kok) budjeteista oli vähän päälle 20 prosenttia KMS:n rahaa.

Kymmenen prosenttia tai enemmän vaalirahoistaan KMS:ltä saaneissa on peräti yksitoista nykyistä tai entistä ministeriä ja lisäksi kahden suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtajat, keskustan Timo Kalli ja kokoomuksen Pekka Ravi.

Forsiuksen kumma kuvio

Ekholmin vertailu vahvistaa entisestään käsitystä, että Marja Tiuran (kok) ja Kehittyvien maakuntien Suomen sidos oli todella tiivis. KMS:n osuus Tiuran koko 50 000 euron vaalibudjetista oli 40 prosenttia eli melkein samaa luokkaa kuin Väyrysellä. Liikemies Arto Merisalo ei siis suotta lobannut Tiurasta keväällä 2007 ministeriä niin, että palaneen käryä on vieläkin ilmassa.

Ekholm osoittaa myös, että Merikukka Forsiuksen KMS:ltä Vanhasen avulla saama 5 000 euron summa oli todellisuudessa paljon merkittävämpi kuin pelkästä rahamäärästä voisi päätellä. Sillä katettiin Forsiuksen kaikista vaalimenoista lähes 39 prosenttia, mikä teki vihtiläisestä suhteellisesti ottaen kolmanneksi eniten KMS-tukea saaneen ehdokkaan.

Vielä hurjemmaksi asetelma muuttuu, kun puhdistaa laskuista Forsiuksen itsensä kampanjaan laittamat rahat. Lopuista KMS:n osuus oli yli kaksi kolmasosaa eli suurempi kuin kenelläkään toisella ehdokkaalla.
Tätäkin taustaa vasten ymmärtää hyvin, miksi Vanhasen on ollut niin vaikea myöntää jälkikäteen välimiehen rooliaan.

Tiuralle yli 7 000 ääntä

Ekholm on ottanut myös huomioon, kuinka monta euroa yksi ääni maksoi eri ehdokkaille. Tältä pohjalta voi laskea, kuinka monta ääntä kukin sai teoriassa KMS:n rahoilla.

Näin tarkasteltuna tuen merkitys näyttäytyy taas hieman eri valossa, ja esimerkiksi Tiuran saamien eurojen arvo kasvaa entisestään. Hänen tapauksessaan yhden äänen hinta oli 2,8 euroa, joten KMS:n rahat kasvattivat Tiuran äänisaalista laskennallisesti yli 7 000 äänellä. Sauli Niinistö (kok) ja Vanhanen saivat vastaavasti KMS:n ansiosta runsaat 5 000, Väyrynen noin 4 500 ja Lehtomäki suunnilleen 3 500 lisä-ääntä.

Ekholm korostaa kuitenkin, että kysymyksessä on lähinnä ajatusleikki. Todellisuus ei ole näin yksioikoinen.

Missä on Oinosen KMS-tuki?

Vaikka vaalirahakohu on jatkunut jo kaksi vuotta, ehdokkaiden jättämissä ilmoituksissa on yhä aukkoja. Keskustan Lauri Oinosen on kerrottu saaneen Kehittyvien maakuntien Suomelta aikoinaan 5 000 euroa, mutta se ei käynyt vielä alkuviikosta mitenkään ilmi hänen tekemästään erittelystä.

Ilmoituksen mukaan Oinosen kampanja maksoi 41 500 euroa, joista 38 150 euroa oli hänen omia varojaan. Yksityisten ja yritysten osuudeksi Oinonen on ilmoittanut yhteensä 3 350 euroa, paljon vähemmän kuin hän on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan saanut KMS:ltä.

SK yritti saada asiasta Oinoselta kommenttia, mutta hän sulki puhelimensa eikä suostunut vastaamaan soittopyyntöön.

Suurimmat KMS-osuudet

KMS-osuudet
  • Prosenttia ehdokkaan vaalibudjetista. Lähde Peter Ekholm.

KMS-äänet

KMS-aanet
  • Ehdokkaan KMS-tuki jaettuna kunkin ehdokkaan vaalibudjetista ja äänimäärästä lasketulla äänen hinnalla.