Outo kohta oikeusasiamiehen Sipilä-ratkaisussa: Terrafame-johtaja otti yhteyttä Sipilään jo ennen kohua

Yhtiö halusi selvittää, miksi media kyselee Katerasta, kertoo Terrafame Groupin Matti Hietanen.
Kotimaa 3.2.2017 16:51
Pääministeri Juha Sipilä eduskunnassa 1. helmikuuta 2017.
Pääministeri Juha Sipilä eduskunnassa 1. helmikuuta 2017. © HEIKKI SAUKKOMAA / Lehtikuva

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen päätti ratkaisussaan, ettei pääministeri Juha Sipilä (kesk) ollut Terrafame Group Oy:n pääomittamista koskevan asian käsittelyssä hallintolain mukaan esteellinen.

Selvityksestä käy ilmi ristiriitaisia asioita. Ne herättävät kysymyksiä siitä, kuinka asiat ovat edenneet.

Oikeusasiamies Jääskeläisen ratkaisussa tuodaan esille, kuinka Terrafame päätyi tilaamaan Katera Steelilta puolen miljoonan euron malminkuljettimen.

Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietasen mukaan tilaus oli niin pieni, ettei sitä ole tarvinnut käsitellä Terrafamen hallituksessa. Asiasta ei informoitu edes emoyhtiö Terrafame Groupia saati vastuuministeriötä ja sen ministeriä. Tuolloin elinkeinoministerinä toimi Olli Rehn (kesk), joka kuului myös pääministeri Sipilän johtamaan talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan.

Hietasen mukaan työ- ja elinkeinoministeriö ei ole voinut olla tietoinen Kateralta tilatusta kuljettimesta.

Oikeusasiamies Jääskeläisen selvityksestä kuitenkin käy ilmi, että toimitusjohtaja Hietanen on ollut yhteydessä suoraan pääministeri Sipilään Katera Steelin osalta 21. marraskuuta 2016. Tuolloin mediassa ei ollut julkaistu vielä yhtään juttua, jotka käsittelivät Kateran saamaa tilausta.

”Hietanen kertoi, että Terrafame oli hankkinut Katera Steel Oy:ltä jotakin, mutta hänellä ei tuolloin ollut tarkkaa tietoa mitä on ostettu, milloin ja millä summalla”, oikeusasiamiehen selvityksessä lukee.

Ensimmäinen uutinen aiheesta tuli Kansan Uutisilta vasta kolme päivää myöhemmin 24. marraskuuta.

 

Hietasen yhteydenotto pääministeriin ennen Katera-uutisointia herättää kysymyksen. Miksi Terrafamen toimitusjohtaja Hietanen on yhteydessä pääministeriin puolen miljoonan euron tilauksen osalta?

Aiemmin hän oli korostanut oikeusasiamiehen selvityksessä, ette tilaus on niin pieni, ettei siitä informoida yhtiön hallitusta eikä vastuuministeriötä tai ministeriä.

Miksi olitte yhteyttä pääministeriin, Terrafame Groupin toimitusjohtaja Matti Hietanen?

”Media tiedusteli Terrafamen tilauksesta Katera Steel Oy -nimiseltä yritykseltä. Median tiedustelut yksittäisiä hankintoja koskevista asioista ovat erittäin poikkeuksellisia ja siksi myös yhtiön puolella asiaa selvitettiin, jotta tiedetään, mistä median kiinnostuksessa on kyse.”

Terrafamen ja Kateran välisistä liiketoimista ei ollut vielä uutisoitu Sipilään liittyen. Mistä tiesitte, että asia liittyy nimenomaan Sipilään? Aloitteko googlettamaan?

”En ole itse tehnyt tiedonhakua. Organisaatiossa on asiaa tuolloin selvitetty ja varmaankin googletettu. Muistaakseni tuolloin löytyi jokin Talouselämän tai muun sellaisen juttu noin vuodelta 2011”, Hietanen selittää sähköpostivastauksessaan.

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden emeritusprofessori Teuvo Pohjolaisen mielestä Hietasen selvityksissä on ilmeinen ristiriita.

Oikeusasiamies luottaa Sipilän sanaan.

Oikeusasiamiehen selvityksen kummallisuus kietoutuukin pääministeri Sipilän tietoisuuteen tilatusta kuljettimesta.

Sipilä itse myöntää saaneensa ensimmäisen kerran tiedon Terrafamen ja Katera Steelin ”mahdollisesta yhteistyöstä”, kun Kansan Uutisten toimittaja kysyi pääministeri Sipilän suhteesta Katera Steeliin 17. marraskuuta 2016.

Sipilän johtama talouspoliittinen ministerivaliokunta teki Terrafamea koskevan sadan miljoonan euron pääomituspäätöksen seuraavana päivänä eli 18. marraskuuta.

Oikeusasiamiehen selvityksessä Sipilä totesi, ettei hänellä ollut tietoa Terrafamen ja Katera Steelin välisestä ”malminkuljetustilauksesta”. Katera Steelin omistavat Sipilän sukulaiset. Vähemmistöomistajina oli tilauksen aikaan myös Sipilän lasten omistama sijoitusyhtiö Fortel Invest. Kohun jälkeen he myivät omistuksensa.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen perustelee Kansan Uutisten toimittajan lähettämän kysymyksen ajankohtaa ratkaisussaan. Hän luottaa Sipilän sanaan.

”Merkille voidaan panna, että toimittajan 17.11.2016 tiedustelussa on kysytty Katera Steel Oy:n mahdollisista yhteyksistä Terrafame Group Oy:n toimintoihin, mutta ei ole puhuttu malminkuljettimia koskevasta urakkasopimuksesta tai mistään muustakaan konkreettisesta seikasta”, Jääskeläinen kirjoittaa.

Åbo Akademin julkisoikeuden professori Markku Suksi puolestaan sanoi Ylelle jo 3. tammikuuta 2017, että pääministeri Sipilälle olisi pitänyt tulla mieleen sukulaisyhteys Katera Steelin ja Terrafamen välillä.

”Mielestäni Sipilälle olisi KU:n toimittajan kysymyksen johdosta 17. marraskuuta pitänyt seuraavana päivänä, 18. marraskuuta, valtioneuvoston yleisistunnossa tulla mieleen, että esteellisyydestä olisi kysyttävä”, Suksi sanoo Suomen Kuvalehdelle.

 

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, kuinka päädyitte siihen, ettei Sipilä tiennyt Kateran saamasta tilauksesta?

”Kuten päätöksessä on kerrottu, Kansan Uutisten toimittaja ei ole kysynyt Sipilältä Kateran saamasta tilauksesta.”

Miksei tekemäänne päätökseen kirjattu yleistä ohjeistusta puolueettomuusvaatimusten osalta? Eli kuinka pääministerin tai jonkun muun ministerin tulisi toimia vastaisuudessa, jos tilanne olisi samankaltainen?

”Oikeusasiamiehen tehtävänä on ollut arvioida Sipilän esteettömyyttä tässä yksittäistapauksessa eikä antaa yleistä ohjeistusta. Tietenkin päätös sisältää runsaasti hallintolain esteellisyyssäännösten tulkintaan liittyvää argumentointia, jota voi osittain hyödyntää muissakin tapauksissa.”

”Tässä suhteessa tilanne on samanlainen kuin arvioitaessa tuomioistuimen yksittäisessä tapauksessa antaman päätöksen merkitystä muissa asioissa – tuomioistuinkaan ei anna yleistä ohjeistusta.”

Koska päätöksenne oli vapauttava, voiko siitä päätellä, että Sipilän tai jonkin muun ministerin ei tarvitse vältellä sukulaisyhteyksiä virkatoiminnassa, kunhan vain muodollinen esteellisyys vältetään?

”Ministeri päättää lain mukaan itse omasta esteellisyydestään ja ministerien omaan harkintaan jää, mitä johtopäätöksiä puheena olevasta päätöksestäni voi tehdä muissa asioissa.”

 

Oikeusasiamies Jääskeläisen selvitys löytyy verkosta.

Selvityksen aineistona on käytetty talouspoliittisen ministerivaliokunnan pöytäkirjoja, Terrafamen tilintarkastajan lausuntoa sekä Terrafame Groupin toimitusjohtajan Matti Hietasen lausuntoa, jonka yhtiö oli julkaissut jo aiemmin verkkosivuillaan.

Lisäksi Jääskeläisen hyödynsi selvitystyössään Sipilän sukulaisten omistaman Katera Steelin ja Sipilän lasten omistaman sijoitusyhtiö Fortel Investin kaupparekisteriotteita.

Oikeusasiamiehen selvityksessä ei ole pyydetty tietoja ja asiakirjoja Terrafamen vastuuministeriöltä eli työ- ja elinkeinoministeriöltä.