Kirjeitä 01.04.2021 06:00

Luomunautamme ovat meille yksilöitä

Hanna Weseliuksen kolumni ”Lyötäväksi kasvatetut” (SK 12/2021) todistelee mielikuvilla, että ennen kaikki oli paremmin tuotantoeläimillä eikä mitään ei ole tehty eläinten olosuhteiden parantamiseksi. Itselleni tuli aika masentunut tunne: mikään ei riitä! Ongelmiin pitää puuttua, mutta jonkin toiminnan leimaaminen joidenkin toimijoiden tekemien rikosten vuoksi aiheuttaa vain väsymystä. Se taas voi osaltaan aiheuttaa laiminlyöntejä.

Meidän luomunautamme elävät pihatossa, liikkuvat vapaina ja ovat kesällä laitumella. Ne ovat meille hoitajille ja omistajille yksilöitä, joihin on suhde. Jotkut haluavat tulla lähelle ihmistä ja jotkut eivät. Weselius kirjoittaa kuvien autenttisuudesta, mutta täytyy ottaa huomioon, että salakuvaaja on naudan mielestä peto, jota täytyy pelätä ja väistää tai hyökätä laumana sitä kohden.

Mielialaani nosti aika lailla poikivien hiehojen parsia putsatessa, kun hiehot tulivat kaikki lähelle ymmärtämään ja kiehnäämään. Se kertoo minulle jotain siitä, että olen onnistunut nautojeni kanssa. Minulle se on paljon tärkeämpää kuin jonkun toisen ihmisen mielipide, koska se ei kerro minulle mitään minun ja eläinteni hoitosuhteesta.

Mutta se minua huolestuttaa, että ihminen säätää yhteiskunnan lait ja asetukset, eivätkä kaikki säädäntöprosessissa mukana olevat ihmiset kysy naudoiltani kannanottoa, vaikka heidän asioistaan päättävätkin.

Arto Hämäläinen

Luomumaitotilallinen, Puukari

Sisältö