Patrik Hildingsson: Valheita ruotsalaisesta nuuskasta

Mielipide 5.6.2009 16:30

Syöpäkuolleisuus ei korostu nuuskaajien joukossa, sanoo nuuskayrityksen edustaja.

Swedish Match on ruotsalainen pörssiyritys ja ollut pitkään synonyymi ruotsalaiselle nuuskalle, omalle tuotteelleen. Kaikkien pörssiyritysten tehtävä on tehdä voittoa, noudattaa lakia ja muita yritystoiminnan sääntöjä riippumatta siitä, valmistaako yritys lääkkeitä, autoja tai jotain muuta. Swedish Match ei tee poikkeusta. Omistajiaan kohtaan sen vastuu on lisätä yrityksen arvoa. Vastuuseen kuuluu myös vastata pahimpiin liioitteluihin ja mielivaltaisuuksiin, joita nuuska tietoisesti tai tiedostamatta herättää.

Yhtiömme tehtävä ei ole arvostella suomalaista tupakanvastaista työtä. Sen sijaan seuraamme luonnollisesti Suomessa alituisesti käytävää keskustelua nuuskasta. Valitettavasti joudumme toteamaan, että useat ruotsalaisesta nuuskasta esitetyt niin kutsutut tieteelliset väittämät vaihtelevat virheistä puhtaisiin valheellisuuksiin. Emme usko näiden väittämien syntyvän yksinomaan ilkeämielisyydestä ja ymmärrämme, että tiede on harvoin mustavalkoista. Tieteellinen väittämä vaatii useita seurantatutkimuksia ja väestöön perustuvia havaintoja.

Ymmärrämme, että on helppo sekoittaa ruotsalainen nuuska aasialaiseen tai afrikkalaiseen suutupakkaan, joilla on kuitenkin siihen hyvin vähän yhtäläisyyksiä.

Nuuskaa on käytetty Ruotsissa runsaat kaksisataa vuotta ja sen vaikutuksia on tutkittu useita vuosikymmeniä. Tutkimusten perusteella voidaan muun muassa todeta, että ruotsalaismiesten sairastuminen keuhko-, suu-, maha-, kurkku- ja haimasyöpään on useissa näissä sairauksissa vähäistä, useimmissa vähäisintä länsimaissa. Kaikkia mainittuja syöpiä on esiintynyt vähemmän kahden viime vuosikymmenen aikana, jolloin nuuskan käyttö on kaksinkertaistunut. Poikkeus on muita harvinaisempi kurkkusyöpä, jonka esiintymisessä ei ole havaittu muutoksia.

Väestöön perustuvat havainnot tukevat nykytutkimusta, jonka mukaan nuuskan suhteelliset riskit eivät ole lähelläkään tupakoinnin tai alkoholin käytön aiheuttamia riskejä – luultavasti suomalaisvodkan terveysriskit ovat samat Ruotsissa kuin Suomessakin.

Syöpäkuolleisuus ei korostu ruotsalaisnuuskaajien joukossa. Tämä todennäköisesti selittää, miksi nuuskaajat eivät ole täyttäneet ruotsalaisia syöpäklinikoita. Mutta ne olisivat varmasti täynnä, jos uskottaisiin kaikkiin suomalaismediassa esitettyihin väittämiin. Todennäköisesti ruotsalaisen nuuskan syöpäriskit ovat samat Suomessa kuin Ruotsissakin.

Noin kolmannes päivittäin tupakoivista menehtyy tupakoinnista aiheutuviin sairauksiin. Keuhkosyöpään ja muihin hengitystiesairauksiin heistä kuolee lähes puolet. Ruotsalaisilla miehillä esiintyy ainutlaatuisen vähän näitä sairauksia. Se ei johdu nuuskasta, vaan siitä, että nuuskaajat haluavat mieluummin laittaa tupakan huulen alle kuin hengittää sen savua.

Kuten kaikki nikotiinituotteet, nuuskakin aiheuttaa riippuvuutta. Verikokeella mitattava nikotiinipitoisuus ei kuitenkaan ole nuuskaajilla korkeampi kuin tupakoitsijoilla. Nuuskan käyttö nostaa sydämenlyöntitiheyttä ja verenpainetta, mutta ei lisää sydäninfarktin vaaraa. Muista sydän- ja verisuonitaudeista on ristiriitaisia tuloksia.

Nuuskan käytöstä voi aiheutua palautuvia suuontelomuutoksia (leukoplakia ja paljastunut hammaskaula). Raskaana olevien naisten ei tule käyttää nikotiinia missään muodossa.

Swedish Match on avoin kaikelle riippumattomalle nuuska- ja terveysvaikutustutkimukselle.

Patrik Hildingsson

Kirjoittaja vastaa Swedish Matchin yhteiskuntasuhteista.