Kittilä-käräjät: Sähköposti vahvistaa kuvaa päättäjistä Palosaarten talutusnuorassa

Kittilän kunnanjohtajan potkuja koskevassa oikeudenkäynnissä on kuultu värikästä kielenkäyttöä.
Kotimaa 5.10.2018 12:58

Kittilän kuntapäättäjien virkarikosjutun pääkäsittely alkoi Lapin käräjäoikeudessa Rovaniemellä 11. syyskuuta 2018. © Kaisa Siren / Lehtikuva

Kittilän kunnanjohtajan irtisanomista koskevassa oikeudenkäynnissä syyttäjät esittävät, että Päivikki Palosaaren yritystoiminnan ja hänen veljensä Jouni Palosaaren tarpeet ovat ohjanneet kunnan päätöksentekoa.

Oikeudessa on tarkoitus selvittää, olivatko Mäkelän irtisanomisperusteet riittävät, asialliset ja todenmukaiset.

Vastaajina ovat edellisen valtuustokauden 27 Kittilän kuntapäättäjää ja kunnanjohtajan irtisanomista valmistelleen tilapäisen valiokunnan sihteeri. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Tiistaina 25. syyskuuta istuntosalissa käytiin läpi syyttäjien ja vastaajien kirjallisia todisteita. Tuolloin kihlakunnansyyttäjät Katri Junnikkala-Heikkinen ja Sari Anttonen esittivät, mitä tapahtui joulukuussa 2013.

Tuolloinen kunnanjohtaja Anna Mäkelä ja Levin Matkailukeskus Oy:n toimitusjohtaja Ari Aspia tekivät Levin hissiyhtiön toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta tutkintapyynnön 5. joulukuuta.

Tutkintapyynnön taustalla oli Palosaaren epäilyksiä herättänyt toiminta hissihankinnassa.

Viikkoa myöhemmin, 12. joulukuuta Palosaari lähetti yhteistyökumppanilleen sähköpostiviestin. Siinä hän näyttää jo tietävän, että kuntapäättäjät peruuttavat hänestä tehdyn tutkintapyynnön ja palauttavat hänet yhtiön johtoon.

”Poliitikot ovat päättäneet panna asian järjestykseen ensi viikolla (positiiviseen)”, hän kirjoitti.

Tähän asti julkisuuteen on annettu sellainen kuva, että päättäjien enemmistö päätti ryhtyä toimiin vasta neljä päivää myöhemmin eli 16. joulukuuta.

Tuolloin kunnanvaltuusto piti infotilaisuuden ja kunnanhallitus ylimääräisen kokouksen.

 

Nyt esille nousseet viestit kertovat, että osa päättäjistä hoiti asiaa jo aiemmin taustalla. Tätä näkemystä vahvistaa sekin, että he olivat pyytäneet apua oikeudelliselta asiantuntijalta Pertti Eilavaaralta.

Eilavaaran lähettämän laskun erittelystä käy ilmi, että hän avusti kunnanhallituksen tuolloista puheenjohtajaa Timo Kurulaa (kesk) jo 15. joulukuuta Levin hissiyhtiön kriisissä.

Varhain aamulla 16. joulukuuta hallintojohtaja Esa Mäkinen sai Kurulalta viestin, jonka mukaan kunnanhallitus kokoontuisi samana päivänä ylimääräiseen kokoukseen.

Mäkinen ei saanut kuitenkaan minkäänlaista toimeksiantoa valmistella kokousta, vaikka se olisi ollut normaali käytäntö.

Kokousasia oli valmisteltu muualla.

Kaikki kuntapäättäjät eivät tienneet tuolloin aamulla, mitä päivä toisi tullessaan, mutta Hullu Poro Oy:n toimitusjohtajan Päivikki Palosaaren puoliso Mika Latva tiesi.

Hän lähetti Facebookissa kunnanhallituksen jäsenelle Hille Kuusistolle (kok) yksityisviestin:

”Moi Hille. Tänään meillä kaikilla on suuri päivä. Äänestä oikein jotta Levin hyvä fiilis vahvistuu. Haluamme että olet osa sitä. Ulkopuolelta tulleet uhat pitää nyt rintamana torjua. Hyvä Levi, hyvä, elämä meille kaikille on Se juttu. Voimia sinulle tähän päivään. Mika Latva”.

Esitutkintapöytäkirjoista käy ilmi, ettei Kuusisto edes tiennyt, että tulossa olisi ylimääräinen kunnanhallituksen kokous.

Kunnanvaltuuston infotilaisuudessa ja kunnanhallituksen kokouksessa henki oli selvä: Mäkelän tekemä tutkintapyyntö peruttaisiin ja Palosaari kutsuttaisiin takaisin hissiyhtiön johtoon.

Palosaarta kuultiin valtuustoinfossa ja hän sai valtuutettujen enemmistöltä aplodit.

Kunnanhallituksen kokouksessa esittelijänä toimi poikkeuksellisesti puheenjohtaja Timo Kurula. Hän esitteli Eilavaaran avustuksella laaditut päätösehdotukset, jotka hyväksyttiin sellaisinaan jatkotoimiksi.

Hissiyhtiön hallitus teki vielä joulukuun 2013 aikana tutkintapyynnön Jouni Palosaaresta, mutta kuntapäättäjät velvoittivat yhtiökokouksen maaliskuussa 2014 vaihtamaan yhtiöön uuden hallituksen.

Uusi hallitus veti tutkintapyynnön pois ja palautti Jouni Palosaaren toimitusjohtajaksi.

Sitten käynnistyi Anna Mäkelän lähtölaskenta.

 

Suomen suurimpia kuntakäräjiä on istuttu Lapin käräjäoikeudessa kolmen viikon ajan. Enimmän osan ajasta paikalla ovat olleet vain vastaajien asiamiehet.

Heistä näkyvimpiä ja kuuluvimpia ovat oikeustieteen tohtori Kari Uoti, jonka toimisto avustaa seitsemää vastaajaa sekä lakimies Jari Korhonen, joka avustaa viittä vastaajaa.

Asianajaja Olli Siponen toimii muun muassa entisen kunnanhallituksen puheenjohtajan ja entisen vs. kunnanjohtajan Timo Kurulan asiamiehenä.

Torstaina 27. syyskuuta oikeus kuuli lainvastaisesti irtisanottua Anna Mäkelää asianomistajana. Uoti kovisteli Mäkelää hänen Jouni Palosaaresta tekemänsä tutkintapyynnön vuoksi.

Hän muun muassa väitti Mäkelän tehneen tutkintapyynnön väärien tietojen pohjalta ja toisti useaan kertaan samoja kysymyksiä.

Mäkelän kuulemisessa kävi ilmi, että Jouni Palosaaresta tehty tutkintapyyntö näyttää olevan todellinen syy Mäkelän laittomiin potkuihin, sillä asiamiehet nostivat yhä uudelleen tutkintapyynnön esille.

Syyttäjät ovat kaiken aikaa esittäneetkin, että tutkintapyynnön tekeminen oli irtisanomisen todellinen syy ja irtisanominen oli kosto.

Samalla asiamiehet kiistävät jyrkästi syyttäjien väitteet, joiden mukaan tapaus Kittilässä ja Mäkelän irtisanomisessa vaikuttaisi taustalla rakenteellinen korruptio.

 

Käräjäoikeuden istunnossa 25. syyskuuta tuli ilmi myös mielenkiintoinen tieto niin sanotusta Eilavaara-tutkinnasta.

Syyttäjät kertoivat, että oikeudellinen avustaja Pertti Eilavaara oli lähettänyt osan laatimistaan asiakirjoista tuolloisen kunnanvaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan Markku Mäkitalon (kesk) vaimon yksityissähköpostiin.

Vastaajien asiamiehet ovat käräjäoikeudessa esittäneet, että Eilavaara-asiakirjat olivat kunnanhallituksen asiakirjoja. Asiamiesten mukaan Timo Kurulalla ja Mäkitalolla oli oikeus tilata ne.

Mäkitalon vaimon sähköpostin käyttäminen tässä yhteydessä näyttää erikoiselta, kun Mäkitalolla oli käytössään omalla nimellään kunnan sähköposti, johon kunta postitti päätöksentekoon liittyviä asiakirjoja.

 

Lapin käräjäoikeuden istunnoissa vastaajien asiamiehet ovat esittäneet käsityksiään kunnallisen itsehallinnon luonteesta. Uotin mukaan valtuutetuilla ei ole edes virkavastuuta vaan ainoastaan poliittinen vastuu päätöksenteosta.

Hänen mukaansa poliisi ei voi tutkia valtuutettujen päätöksiä.

Asiamiesten mukaan Kittilässä ei ole tehty ensimmäistäkään rikosta – on vain pieniä muoto- ja menettelyvirheitä, joita käräjäoikeuden ei tulisi edes käsitellä.

Syyttäjien väitteet rakenteellisesta korruptiosta on kiistetty. Kielenkäyttö on ollut värikästä. Syyttäjien väitteitä on luonnehdittu jopa ”järjettömiksi”, ”älyttömiksi”, ”absurdeiksi”. Salissa on myös todettu, ettei ”kukaan normaali ihminen voi ajatella niin kuin syyttäjät”.

Asiamiesten mukaan päättäjät ovat tavoitelleet vain Levin ja kunnan etua.

Syyttäjät pitävät tiukasti kiinni näkemyksestään, jonka mukaan Levin tunnetuimman sisarusparin Päivikki Palosaaren ja Jouni Palosaaren etu on saanut kunnan päätöksenteossa kohtuuttoman painoarvon.

Palosaari sai itse kesäkuussa 2018 Lapin käräjäoikeudesta vapauttavan tuomion hissihankinta-asiassa. Häntä syytettiin luottamusaseman väärinkäytöstä. Syyttäjä on valittanut tuomiosta hovioikeuteen.

Palosaari ei ole nyt käynnissä olevassa oikeudenkäynnissä syytettynä, mutta syytteeseen asetettujen henkilöiden asiamiehet nostavat hänen nimensä toistuvasti keskusteluun.

”Välillä on tuntunut siltä kuin olisi kyse Palosaaren puolustamisesta häntä koskevassa oikeudenkäynnissä, vaikka se oikeudenkäynti päättyi jo kesäkuussa syytteen hylkäävään tuomioon”, kommentoi rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen.

Hän on seurannut Kittilän päätöksenteon käänteitä Suomen Kuvalehden pyynnöstä toukokuusta 2014 lähtien.

Viljanen muistuttaa, että useiden kuntapäättäjien avustajat ovat tuoneet esille, kuinka Jouni Palosaari on henkilönä Levin hissiyhtiölle ja sitä kautta myös kunnalle täysin korvaamaton.

”Lapin käräjäoikeus katsoi kesäkuisessa tuomiossaan Palosaaren menetelleen hissihankintakilpailutuksessa useilla toimillaan epäasiallisesti tavalla, johon hänellä ei ollut oikeutta, mutta ei kuitenkaan tavalla, joka olisi ollut rangaistavaa luottamusaseman väärinkäyttöä, josta häntä syytettiin”, Viljanen kertaa tuomiota.

 

Viljasen mukaan korruptio on aina vallan ja vaikutusvallan väärinkäyttöä. Hän viittaa Vaasan yliopiston professorin Ari Salmisen arvioon.

”Hän on kiteyttänyt rakenteellisen korruption olevan instituutioille tyypillinen korruption muoto, joka ilmenee laillisissa rakenteissa ja hyödyntää niissä olevia mahdollisuuksia ja vääristää instituutioiden perustehtävää.”

Viljanen sanoo, että kunnallisten päätöksentekoelinten tehtävänä on ajaa kunnan ja kuntalaisten etua.

”Mutta toiminta saattaa vääristyä yksittäisten yrittäjien tai yritysten etujen ajamiseksi.”

Vääristymisen vaara on suuri, jos yritys on kunnassa merkittävä työnantaja. Viljasen mukaan tyypillisiä ilmentymiä rakenteellisesta korruptiosta ovat hyvä veli -verkostot, joissa etuja järjestetään puolin ja toisin.

Usein ajatellaan virheellisesti, että kaikki on kunnossa, kunhan ei anneta eikä oteta varsinaisia lahjuksia.

Viljanen arvioi, että kaikki kunnallisen päätöksentekoelimen jäsenet eivät välttämättä lainkaan tiedä olevansa mukana rakenteellisessa korruptiossa.

”He saattavat luottaa joidenkin vahvojen vaikuttajayksilöiden selityksiin, miten tietty ratkaisu on – muka – kunnan edun mukainen”, professori sanoo.

Viljasella on yksi kysymys, johon hän haluaisi kittiläläisten vastaavan.

”Kumpi on kunnan edun kannalta pahempi asia, kunnan konserniyhtiössä mahdollisesti tapahtuneet väärinkäytökset vai yritys selvityttää, onko väärinkäytöksiä tapahtunut?”

 

Kittilä-käräjät jatkuvat 9. lokakuuta edelleen entisen kunnanjohtajan Anna Mäkelän kuulemisella. Torstaina 11. lokakuuta käräjäoikeus ryhtyy kuulemaan vastaajia. Kaikki syytteeseen asetetut ovat kiistäneet syytteet.

Oikeudenkäynnistä on tulossa pitkä. Se venynee tällä tietoa ensi vuoden puolelle. Loppulausunnot annettaneen tammikuussa 2019.

Todistajina kuullaan muun muassa Jouni Palosaarta, nyt jo eläkkeelle vetäytynyttä apulaisvaltakunnansyyttäjää Jorma Kalsketta ja Sdp:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä.

Kalske avasi Palosaareen kohdistuvan esitutkinnan uudelleen elokuussa 2014. Rinne toimi ammattijärjestö Pron edustajana hissiyhtiön hallituksessa, kun Palosaari irtisanottiin.

Todistajaksi tulee myös edellisen valtuustokauden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys, joka edusti tuolloin kunnanvaltuustossa vasemmistoa ja nykyään Oikeudenmukainen Kittilä –ryhmittymää.

Kokonainen päivä on varattu viime kesänä eläkkeelle jääneen hallintojohtaja Esa Mäkisen kuulemiselle.