Kauhajoen koulusurmien jälkeen aselupia on peruttu aikaisempaa enemmän

Kotimaa 6.11.2008 11:45

Lääkärit kieltäytyvät monilla paikkakunnilla kirjoittamasta aselupiin tarvittavia lääkärintodistuksia, mikä on tyrehdyttänyt lupien myöntämisen paikoin kokonaan. Suomessa on kaikkiaan noin 1,6 miljoonaa asetta.Walther P22 Target semi-automatic small bore pistol pictured in a gun shop in Helsinki on September 24, 2008. A 22-year-old gunman Matti Juhani Saari opened fire on students with similar semi-automatic pistol in Kauhajoki, Western Finland, on Tuesday morning September 23, 2008, killing ten people and injuring one before shooting himself.

Puoliautomaattinen Walther P22 tarkkuuspistooli.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve sanoo, että ministeriö ei ole antanut mitään ohjeistusta siitä, millä perusteella todistuksia pitäisi kirjoittaa. Liitto ei ole antanut ohjeistusta, että lupia ei pitäisi kirjoittaa, mutta niin on kuitenkin käynyt.

Kiistassa liiton ja sisäministeriön välillä on kyse ministeriön antamista ohjeista, joiden mukaan aseluvan saamiseksi tarvitaan lääkärinlausunto. Sen pitää kertoa, että luvan hakijalla ei ole sellaista psyykkistä sairautta, jonka perusteella hän voisi olla vaaraksi itselleen tai muille.

Liiton mukaan tällaista on kuitenkin mahdoton todeta lyhyen terveyskeskuskäynnin aikana.

Sisäministeriön arpajais- ja asehallintoyksikön päällikkö Jouni Laiho myöntää, että ohjeistuksen jälkeen varsinkin käsiaseiden myöntäminen on tyrehtynyt.

”Valtakunnallisia lukuja ei ole, mutta tuntuma on, että varsinkin käsiaseiden kohdalla määrä on pudonnut, metsästysaseiden ei niinkään. Myös epätietoisuutta asiasta on vähän joka suunnalla.”

Leikkiminen
voi viedä luvan

Yksittäisiltä poliisilaitoksilta puolestaan kerrotaan, että annetut ohjeet aselupien myöntämisestä ovat ainakin jonkin verran vaikuttaneet haettujen lupien määrään. Esimerkiksi Turussa lupia myönnettiin viime kuussa 56, kun elokuussa määrä oli vielä noin sata.

”Määrä on vähentynyt, mutta toisaalta siinä on normaalistikin kuukausittaista vaihtelua. Elokuussa esimerkiksi metsästyskauden kiivaus lisää aina haettavien lupien määrää”, sanoo osastosihteeri Ritva Suomento Turun poliisilaitokselta.

Uusien lupien lisäksi poliisilaitoksilla on Kauhajoen tragedian jälkeen kiinnitetty huomiota myös jo olemassa oleviin lupiin ja aseisiin. Monilla laitoksilla lupia on otettu aiempaa useammin uudelleen harkittaviksi ja määräaikaisia lupia jätetty myöntämättä uudelleen.

”Pientä nousua lupien perumisessa on ollut. Myös kielteisiä päätöksiä uusiin lupiin tehdään aiempaa enemmän”, sanoo ylikomisario Aaro Väätäinen Espoon poliisista.

Aselupa voi lähteä esimerkiksi aseella leikkimisen tai uhkaavan käytöksen vuoksi.

Puutteita ohjeiden
toteuttamisessa

Lupakäytännön pattitilanteen vuoksi sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan tekeillä ohjeistus lääkärintodistuksista. Lisäksi sisäministeriö selvittää, millä tavalla ohjeet ovat vaikuttaneet eri poliisilaitoksilla. Syyskuussa annetuissa ohjeissa ei ollut kyse täysin uusista ohjeista vaan suurimmaksi osaksi tarkennuksista vanhoihin.

Ohjeet sisältävät muun muassa määräyksiä aseluvan hakijoiden haastattelemisesta ja siitä, millainen lupa voidaan myöntään ensimmäiseen aseeseen.

”Aivan alustavien tutkimusten perusteella voisi sanoa, että annettujen ohjeiden toteuttamisessa on ollut joitakin puutteita. Tämä koskee esimerkiksi aselupiin tarvittavia haastatteluja”, Laiho sanoo.

Viime vuonna uusia aselupia myönnettiin noin 70000. Kaikkiaan Suomessa on noin 1,6 miljoonaa asetta.

Lääkärin ei ole
pakko ottaa kantaa

Lääkärin ei ole pakko ottaa kantaa siihen, soveltuuko aseluvan hakija luvan haltijaksi. Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo torstaina 6.11.2008 antamassaan ohjeessa, ettei lääkäri voi arvioida hakijan soveltuvuutta yhden vastaanottokerran perusteella.

Jos lääkärillä ei ole käytössään aiempia potilastietoja todistukseen, on ohjeen mukaan tärkeää kirjata, että päätelmät hakijan terveydentilasta perustuvat vain tutkimusajankohdan tietoihin. Lääkäri voi myös kirjoittaa todistukseen, ettei hän tietojensa ja havaintojensa perusteella voi ottaa asiaan kantaa.

Aseluvan hakijan mielenterveyden luotettava arviointi edellyttää ministeriön mukaan laajoja selvityksiä. Tällaisten selvitysten tekemiseen ei terveyskeskuksissa yleensä ole mahdollisuuksia.

Edes laaja mielenterveyden selvitys ei takaisi, että lääkärintodistukseen kirjattu arvio olisi pätevä myös tulevaisuudessa. Se on vain lausunto tutkittavan henkilön sen hetkisestä terveydentilasta. Se voi olla kuitenkin yksi tärkeä tietolähde, kun poliisi päättää aseluvista, todetaan ministeriön ohjeessa.

Käsiaseen saa vasta
vuoden harrastuksen jälkeen

Sisäministeriö tarkensi syyskuun lopulla ohjeitaan aselupien myöntämisestä ja perumisesta. Annettujen ohjeiden mukaan käsiaseen saa ensimmäiseksi aseeksi vain silloin, jos on harrastanut ampumista vähintään vuoden ajan. Harrastus pitää todistaa vähintään ampumaseuran todistuksella ja ampumapäiväkirjalla.

Kaikki ensimäistä aselupaa hakevat pitää haastatella erikseen. Haastattelijoita pitää olla kaksi, jos hakija hakee ensimmäistä lupaa käsiaseeseen.

Aseluvan hakijan on esitettävä poliisille lääkärinlausunto, joka koskee psyykkisiä sairauksia ja mielenterveydellisiä ongelmia. Lausunnosta on ilmettävä, ettei hakijalla ole esimerkiksi sairauden vuoksi vaaraa vahingoittaa itseään tai muita.

Ensimmäisen käsiaseen lupa on aina määräaikainen.

Teksti
SK netin toimitus
Laura Kolu ja Sinikka Suosalmi, STT

Kuva
Martti Kainulainen / Lehtikuva

Keskustelu
Jokela, Kauhajoki: Miksi taas?

Aiheesta lisää
Jokelan koulusurmista vuosi: Vanhemmat yrittivät saada Pekka-Eric Auvisen terapiaan (SK netti 5.11.2008)
Psykiatri Jari Sinkkonen: Kaikista kiusatuista ei tule murhaajia (SK netti 8.10.2008)
Lauri on mahdollinen joukkomurhaaja (SK netti 7.10.2008)
KHO:n presidentti Pekka Hallberg: ”Pois tyhjä retoriikka, tilalle lisää ryhtiä politiikkaan” (SK netti 6.10.2008)
Voiko pahuuden kitkeä pois ihmisestä? (SK netti 4.10.2008)
Miten ehkäistä uudet hirmuteot? (SK netti 3.10.2008)
Stakes: Työntekijöille ja vanhemmille tietoa kouluampumisen käsittelyyn (1.10.2008)
Joka kymmenes lapsi tarvitsisi psykiatrista apua (SK netti 29.9.2008)
Sisäasiainministeriö linjasi: Käsiaseelle ei lupaa ensimmäisenä aseena (29.9.2008)
Kriisipsykologi Soili Poijula: Aseen helppo saatavuus keskeinen tekijä (SK netti 25.9.2008)
Olavi Sydänmaanlakka : ”Kyllä tämä oli nähtävissä” (SK netti 24.9.2008)
”Vaarallinen syrjäytymisen muoto syntynyt Suomeen” (SK netti 24.9.2008)
Miksi lapsesta kasvaa paha (SK netti 24.9.2008)
”Videoista oli soitettu jopa ulkomailta asti” (SK netti 23.9.2008)
”Hyvinvointivaltion alasajolla on seurauksensa” (SK netti 23.9.2008)
Psykiatri Jari Sinkkonen: ”Lapset on hoidettava kotona” (SK netti 20.11.2007)
Tappava ase (SK netti 7.11.2007)