Kaivosyhtiö Dragon Mining ei halua siivota kokonaan Oriveden kultakaivokseen piilotettuja jätteitä – Kaivosjohtaja: ”Vaarallista”

Viranomaiset eivät ole vielä päättäneet, kuinka perusteellisesti kaivos on siivottava.
Kotimaa 2.1.2019 15:42
Suomen Kuvalehti sai syksyllä 2018 haltuunsa kuvia kultakaivoksen laittomalta kaatopaikalta.
Suomen Kuvalehti sai syksyllä 2018 haltuunsa kuvia kultakaivoksen laittomalta kaatopaikalta.

Australialainen kaivosyhtiö Dragon Mining on tehnyt siivoussuunnitelman Oriveden kultakaivokseen piilotetuista jätteistä, joita sullottiin kaivokseen jopa yli 15 vuoden ajan.

Kaivokseen on kätketty ainakin räjähdeainelaatikoita, muovia, talousroskaa, metallia ja esimerkiksi öljykanistereita.

Laiton jätteiden sijoittaminen tuli julki Suomen Kuvalehden uutisesta syksyllä 2018, minkä jälkeen kaivosvalvoja Pirkanmaan ely-keskus tarkasti kaivoksen. Jätteitä löytyi SK:n uutisoimasta paikasta, ja kaivosyhtiön johto myönsi toiminnan, joka on ollut vastoin kaivokselle myönnettyä ympäristölupaa.

Pirkanmaan ely-keskukselle toimitetusta siivoussuunnitelmasta käy ilmi, että Dragon Mining ei halua siivota koko jätevuorta, joka on piilotettu 66–85 metrin syvyyteen. Jätevuoren korkeus on siis lähes 20 metriä, ja tunneliin on ajettu myös sivukiveä. Sivukiven tarkoitus on tukea louhittua tunnelia, jottei se sortuisi.

Kaivoksen johtaja Ilpo Mäkinen kirjoittaa Pirkanmaan ely-keskukselle lähetetyssä siivoussuunnitelmassa, että yhtiö aloittaa siivoustyön 66 metrin syvyydessä.

66 metrin syvyydessä on kaivosyhtiön oman arvion mukaan näkyvillä 30–50 kuutiota jätettä. Jätemäärä vastaa noin rekka-autollista.

Jätteitä on tungettu vuosien saatossa 85 metrin syvyyteen saakka. Koko sotkun siivoaminen on kaivosjohtaja Mäkisen kirjoittaman arvion mukaan kuitenkin liian vaarallista.

”Louhoksen tyhjentämisen riskit ovat kokonaisuudessaan niin huomattavat ennen kaikkea henkilövaaran suhteen, että toiminnanharjoittaja keskustelee työhön liittyvästä kaivosturvallisuudesta Tukesin kanssa vielä ennen työn aloittamista.”

Dragon Mining esittääkin viranomaisille ensisijaisena vaihtoehtona, että louhoksesta viedään pois vain 66 metrin syvyydessä oleva näkyvä jäte. Kaivosjohtaja perustelee asiaa sillä, että 85 metrin syvyyteen dumpattuja jätteitä on sijoitettu kaivokseen jo ennen Dragon Miningin kaivostoimintaa. Ennen Dragonia kaivosta operoi Outokumpu.

Dragon Miningin esitykseen jätteiden osittaisesta siivoamisesta ja niihin liittyvistä riskeistä ei ole vielä otettu virallista kantaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesissa ja Pirkanmaan ely-keskuksessa.

Pirkanmaan ely-keskus on vaatinut, että Dragon Miningin pitää siivota jätteet kaivoksesta 30. huhtikuuta 2019 mennessä.

 

Suomen Kuvalehti esitti jätteiden siivoamisesta ja siihen liittyvistä riskeistä kysymyksiä Dragon Miningin Ilpo Mäkiselle. Hän tyytyi kommentoimaan vain sen verran, että siivoustyöt etenevät suunnitelman mukaan yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

SK olisi halunnut vastauksen muun muassa siihen, pystyykö kaivostunnelin tyhjentämään jätteistä kauko-ohjattavilla kaivoskoneilla, jolloin henkilöön kohdistuvat riskit pienenisivät oleellisesti. Myös kaivoksen sortumavaara herättää kysymyksiä, sillä 66–85 metrin syvyydessä oleva kaivostunneli on ollut ehjä noin 20 vuotta.

Nyt siivoussuunnitelmassa kerrotaan, että kokemuksia vanhojen, täytettyjen louhosten tyhjentämisestä ei ole olemassa. Sivukivet ovat vuosikymmenten aikana saattaneet hitsautua kiinni, jolloin on mahdollista, että louhoksessa olevaa materiaalia on räjäytettävä sen irrottamiseksi.

”Räjäytys saattaa aiheuttaa sortumia muualla lähialueilla, sillä koko alueen louhinta ja tukemistyöt on tehty 1990-luvun puoliväliin mennessä”, suunnitelmassa sanotaan.

Oriveden kaivoksen entiset työntekijät kertovat Suomen Kuvalehdelle, että koko jätetunnelin tyhjentäminen olisi Dragon Miningille ja Outokummulle kiusallista, sillä sieltä paljastuisi paljon erilaista jätettä, kuten käytettyjä akkuja, auton osia ja suuria määriä öljyistä roskaa.

Tunnelien tukeminen, räjäytysten tekeminen ja kaivoksessa toimiminen ovat lähteiden mukaan ”normaalia kaivostyötä” ja riskejä voidaan minimoida huolellisella suunnittelulla.

 

Laiton jätteiden vieminen kaivostunneliin alkoi Orivedellä jo 2000-luvun taitteessa, jolloin kaivoksen omisti Outokumpu. Dragon Miningille kaivos siirtyi vuonna 2007, mutta jätteiden sijoittaminen jatkui ainakin vuoteen 2016 asti.

Sisä-Suomen poliisilaitos aloitti tapauksesta esitutkinnan 12. lokakuuta 2018. Tutkinnanjohtaja Jari Kinnusen mukaan ympäristörikoksen selvittäminen voi kestää vielä useita kuukausia, minkä vuoksi poliisin tiedotuslinja asiassa on niukka.

Poliisi epäilee Dragon Miningia törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Esitutkinnan aikana poliisi on kuullut useita kaivoksella eri tehtävissä työskennelleitä henkilöitä, ja kuulemiset ovat edelleen kesken.

Toistaiseksi on epäselvää, keitä henkilöitä epäillään rikoksesta ja mikä on ollut valvovan viranomaisen eli Pirkanmaan ely-keskuksen vastuu.