Hyvän työntekijän tarinaa kuvaamassa

Uuden työn markkinoilla, jossa itsensä brändääminen kuuluu asiaan, oma sosiaalisen median näkyvyys on syytä pitää kunnossa.

Profiilikuva
Blogit Ajolähtö
Kirjoittaja on kotkalainen valtiotieteiden maisteri, joka toimii tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa ja Ajolähtö-hankkeessa ja väittelee pian tohtoriksi Helsingin yliopistosta.

Uuden työn markkinoilla, jossa itsensä brändääminen kuuluu asiaan, oma sosiaalisen median näkyvyys on syytä pitää kunnossa. Perinteisen kirjoitetun hakemuksen ja cv:n sijaan hakemuksista tehdään nyt videoita. Sosiaalinen media ja itsensä brändääminen työllistymisen apuna kulminoituu ehkä juuri tähän uutiseen: videohakemuksen avulla nuori sekä loi että sai itselleen työpaikan kaupungin Instagram-tilin virallisena kuvaajana.

Katariina Mäkinen tutki väitöskirjassaan, kuinka ihmiset muokkaavat ja markkinoivat itseään saavuttaakseen menestystä etenkin työelämässä. Minuuden muokkausprosessiin vaikuttavat yhteiskunnassa vallitsevat ihanteet. Sosiaalinen media voidaan nähdä yhtenä markkinointikanavana, jossa jokainen päivitys piirtää kuvaa ihmisestä ja hänen potentiaalistaan. Työnhaun siirtyessä yhä enemmän sosiaalisen median sovelluksiin työnhakijaa kehotetaan miettimään, millaisen vaikutelman hän itsestään someen luo.

Ajolähtö-hankkeessa pyysimme osallistujia kuvaamaan arkeaan, kertomaan meille kuvilla, mitä he arjessaan tekevät ja millaisissa paikoissa he käyvät. Saamamme valokuvat muistuttivat sosiaalisessa mediassa näkyvistä kuvista: selfieitä, ruokakuvia, treenikuvia, sisustuskuvia, kuvia lapsista ja perheenjäsenistä.

Tämän voi nähdä liittyvän valokuvauksen ja sosiaalisen median tarinankerronnalliseen trendiin. Maria Mäkelä on tutkinut sosiaalisen median tarinallisuutta, jossa arkiset asiat esitetään tarinankerronnan tavoin. Tarinankerronta liittyy myös brändityöskentelyyn, jossa esimerkiksi kaupungista, tuotteesta tai ihmisestä luodaan tarina vahvistamaan toivottua mielikuvaa. 

Kuvissa jumppasalilla poseeraava nuori nainen kertoo kuvan välityksellä omasta liikuntaharrastuksestaan eli vapaa-ajan vietosta, urheilullisuudestaan eli itseensä liittyvästä ominaisuudesta sekä ihanteesta eli itsestään huolehtivasta ihmisestä. Ruokakuvissa näkyy terveellisiksi luokiteltuja ruokia, kuten vihanneksia ja hedelmiä, harvemmin eineksiä tai roskaruokaa. Rennot hetket perheen seurassa tai iloisen lapsen kuvat kertovat tasapainoisesta perhe-elämästä, läheisten ihmisten tärkeydestä, sosiaalisuudesta ja vanhemmuudesta.

Kuvat kertovat ihanteista, normeista ja säännöistä, ja tutkijalle tämä tieto on tärkeää. Samalla se myös kuvaa tarinaa ihmisestä, hänen ominaisuuksistaan ja arvoistaan. Ajolähtö-hankkeessa on keskusteltu ihannetyöntekijän ominaisuuksista, joihin kuuluu motivoituneisuus, ahkeruus, oma-aloitteisuus ja aktiivisuus. Valokuvat sekä vahvistavat ihannetta että kuvaavat ja luovat yksilön omaa tarinaa itsestään.