Onko Suomessa tilaa feministipuolueelle?

Profiilikuva
Kirjoittaja on poliittiseen viestintään erikoistunut dosentti ja Innovation and Entrepreneurship InnoLab -tutkimusalustan johtaja Vaasan yliopistossa.

Yle uutisoi kesäkuun puolivälissä, että Feministinen puolue  kerää kannattajakortteja. Puoluehanketta ajavan yhdistyksen tavoitteena on kerätä puoluerekisteriin pääsemiseksi tarvittavat 5 000 kannattajaa ennen ensi vuoden kuntavaaleja.

Kotisivujen mukaan feministisen puolueen tavoitteena on yhteiskunta, jossa yhdenvertaisuus toteutuu ”riippumatta sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta, ihonväriin tai etnisyyteen liitetyistä käsityksistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimintakyvystä, luokasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, sukupuolen ilmaisusta, sukupuoli-identiteetistä, iästä tai kansalaisuudesta.”

Kyse ei siis ole ”vain” naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisestä, johon ajatus feminismistä edelleen usein liitetään, vaan laajemmin ymmärretystä yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä.

 

Tulkitsen puoluehankkeen olevan ainakin osittain reaktiota ajankohtaisiin politiikan tapahtumiin ja myös joihinkin pidempään jatkuneisiin virtauksiin.