Mitä iloa on tutkimuksesta, jos sen tuloksista ei piitata?

Profiilikuva
Kirjoittaja on poliittiseen viestintään erikoistunut dosentti ja Innovation and Entrepreneurship InnoLab -tutkimusalustan johtaja Vaasan yliopistossa.

Tutkimustyön ja tutkitun tiedon asemaa horjutetaan Suomessa nyt monesta suunnasta.

Tieteen ja koulutuksen rahoitusta leikataan ja yliopistojen autonomia kaventuu. Korkeasti koulutettujen tieteentekijöiden liikkumavara omaa työtään koskevissa päätöksissä on käymässä ahtaaksi.

Sadat professorit ja muut Yliopistokäänne-vetoomuksen allekirjoittaneet tieteentekijät vaativatkin yliopistopolitiikan suunnan muuttamista.

Samalla kun päättäjät vaativat tutkijoita ratkaisemaan entistä tehokkaammin Suomen ongelmia, yhteiskunnallisessa keskustelussa ja jopa poliittisessa päätöksenteossa tutkimustieto voidaan ohittaa tai rinnastaa mielipiteisiin.