Puolueeton kommentointi - ohjeita tutkijoille

Profiilikuva
Kirjoittaja on poliittiseen viestintään erikoistunut dosentti ja Innovation and Entrepreneurship InnoLab -tutkimusalustan johtaja Vaasan yliopistossa.

Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvan tutkijan on oltava arvioissaan puolueeton. Etenkin politiikkaa kommentoivan tutkijan on huolehdittava, etteivät hänen lausuntonsa vaikuta kansalaisten käsityksiin tai puolueiden voimasuhteisiin. Siksi muutama ohje on paikallaan.

Tutkijan on vältettävä käsittelemästä sellaisia politiikan aiheita, jotka voivat tuoda jollekin osapuolelle etua suhteessa muihin.

Tällaiset aiheet vaihtelevat puoluekohtaisesti, mutta niihin kuuluvat esimerkiksi maahanmuuttopolitiikka, ympäristöpolitiikka, aluepolitiikka, ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja sosiaalipolitiikka.

Hyvä käytännön ohjenuora on pitäytyä kommentoimasta julkisuudessa aiheita, joiden nimessä esiintyy politiikka-sana.