Blogit

Ylämaan kettu väijyy Ison-Britannian, Ruotsin ja Suomenkin politiikkaa ja mediaa.

Puolueeton kommentointi – ohjeita tutkijoille

Blogit Ylämaan kettu 3.8.2015 18:10
Mari K. Niemi
Kirjoittaja on poliittiseen viestintään erikoistunut dosentti ja Innovation and Entrepreneurship InnoLab -tutkimusalustan johtaja Vaasan yliopistossa.

Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvan tutkijan on oltava arvioissaan puolueeton. Etenkin politiikkaa kommentoivan tutkijan on huolehdittava, etteivät hänen lausuntonsa vaikuta kansalaisten käsityksiin tai puolueiden voimasuhteisiin. Siksi muutama ohje on paikallaan.

Tutkijan on vältettävä käsittelemästä sellaisia politiikan aiheita, jotka voivat tuoda jollekin osapuolelle etua suhteessa muihin.

Tällaiset aiheet vaihtelevat puoluekohtaisesti, mutta niihin kuuluvat esimerkiksi maahanmuuttopolitiikka, ympäristöpolitiikka, aluepolitiikka, ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja sosiaalipolitiikka.

Hyvä käytännön ohjenuora on pitäytyä kommentoimasta julkisuudessa aiheita, joiden nimessä esiintyy politiikka-sana.

 

Vaalit ovat politiikkaa julkisesti analysoivalle tutkijalle miinakenttä.

Tutkijan ei pidä esittää minkään puolueen kannatuksen mahdollisesti kasvavan, koska tämä saattaa kannustaa kansalaisia tuon puolueen riveihin. Toisaalta tällainen arvio voi myös innostaa alakynnessä olevia kilpailijoita kampanjoimaan ahkerammin vaalitappion välttääkseen.

Samoista syistä tutkijan ei tule arvioida minkään puolueen kannatuksen laskevan.

Vastuullinen tutkija ei kommentoi lainkaan sellaisia aiheita, joihin liittyy poliittisen kilpailun elementti.

 

Tutkijan tulee välttää turhaan lausumasta minkään puolueen nimeä, koska se on mainituksi tulleelle ilmaista mainosta. Jos hän kuitenkin mainitsee puolueen nimen, hänen on tasapuolisuuden vuoksi mainittava muidenkin puolueiden nimet.

Myös määrällä on oma laatunsa. Siksi yhden puolueen nimeä ei tule mainita useammin kuin toisten.

Neutraalisuuden vaatimus edellyttää, että kaikki puolueet esitetään samassa valossa, ja että kaikkia esimerkiksi kuvaillaan samoin adjektiivein.

Sama periaate koskee puolueiden tunnettujen poliitikkojen nimien mainitsemista ja heidän kuvailuaan. Esimerkiksi kaikkien kansanedustajien nimiä ei kuitenkaan tarvitse mainita, jos yksi on mainittu. Riittää, että jokaisesta puolueesta mainitaan joku.

 

Vastuullinen tutkija pidättäytyy kaikista kiusauksista kommentoida politiikkaa yhteiskunnallisena ilmiönä.

Näin hän antaa arvokkaan puolueettoman panoksensa minkä tahansa ajankohtaisen aiheen käsittelyyn.

Aktiivista politiikan syksyä kaikille!