Blogit

Ylämaan kettu väijyy Ison-Britannian, Ruotsin ja Suomenkin politiikkaa ja mediaa.

Taistelu Twitteristä

Blogit Ylämaan kettu 4.5.2015 12:21
Mari K. Niemi
Kirjoittaja on poliittiseen viestintään erikoistunut dosentti ja Innovation and Entrepreneurship InnoLab -tutkimusalustan johtaja Vaasan yliopistossa.

Millaista jälkeä syntyy, kun kampanjoinnista kiinnostunut tutkija liittyy puolueeseen, asettuu ehdokkaaksi ja kirjoittaa kokemuksistaan kirjan?

Brittitutkija Anthony Ridge-Newman valitsi ajankohtaisen tutkimusaiheen, mutta melko harvinaisen metodin. Hän halusi selvittää sosiaalisen median omaksumista ja käyttöä Britannian poliittisessa kampanjaviestinnässä ja valitsi etnografisen otteen.

Puolueet voivat olla tutkijalle hankala tutkimuskohde, sillä puolueväen epäluulo ja pyrkimys varjella puolueensa mainetta rajoittavat saatavilla olevaa tietoa. Britannian konservatiivipuolueeseen liittyneen ja puolueen ehdokkaana vuoden 2010 parlamenttivaaleissa olleen Ridge-Newmanin valitsema osallistuva metodi kuitenkin tarjosi väylän puolueen sisäiseen tietoon.

Hänen herkullinen, vuosiin 2005–2014 keskittyvä teoksensa Cameron’s Conservatives and the Internet: Change, Culture and Cyber Toryism (Palgrave) julkaistiin viime marraskuussa.

Konservatiivipuolue oli Ridge-Newmanille poliittisten sympatioiden vuoksi luonteva tutkimuskohde. Toisaalta juuri konservatiivit ovat Britanniassa olleet edelläkävijöitä sosiaalisen median käytössä ja digitaalisten teknologioiden omaksumisessa. Puolueen jäsenyys avasi tutkijalle ovia, mutta edellytti samalla erityistä itsekriittisyyttä.

Sosiaalisen median käyttäjänä tutkija itse on edelläkävijä: hän rekisteröityi Facebookiin jo vuonna 2005 Yhdysvalloissa opiskellessaan. Samana vuonna brittikonservatiivit pyrkivät uuden puheenjohtajansa David Cameronin johdolla uudistamaan julkisuuskuvaansa. Tavoitteena oli haastaa Tony Blairin johtaman työväenpuolueen menestyksekäs New Labour -brändi.

 

Oppositiopuolueen into ja nälkä näkyi erilaisina kokeiluina. Yksi varhaisia videobloggareita oli puoluejohtaja David Cameron, jonka WebCameron-kokeilu oli aikaansa edellä. Sittemmin hanke on vaiettu kuoliaaksi, ja sen jälkiä on siivottu verkosta. Cameronin aktiivisuus ja esimerkki uusien teknologioiden omaksujana kuitenkin selittää puolueen sosiaalisessa mediassa saamaa etumatkaa.

Blogit ovat osoittautuneet puolueille tehokkaaksi kampanjavälineeksi, mutta aiheuttaneet päänvaivaakin. Vuoden 2010 vaalien alla konservatiiveja lähellä olevia blogeja oli reilut 400, työväenpuolueella vastaava luku oli noin 250.

Konservatiivipuolueen jäsenten keskeiseksi viestintäkanavaksi nousi ConservativeHome-sivusto, jonka päivittäinen lukijakunta oli 15 000–25 000. Itsenäinen sivusto herätti puolueessa epävarmuutta, koska mielipidevaltaa lipui sen keskusorganisaation ulottumattomiin. Puolue joutui kuitenkin löysäämään otettaan ja mukautumaan informaatioajan vaatimuksiin.

Kuten Ridge-Newman kuvaa, puolueväki oppi sosiaalisen median käyttöä alussa toinen toisiltaan, sillä puolue ei erityisesti opastanut jäseniään. Facebookista tuli ehdokkaille tärkeä työkalu, mutta karkeita virheitäkin sattui. Niiden paljastaminen taas tarjosi joillekin itsenäisille politiikan bloggareille väylän valtakunnalliseen tunnettuuteen.

 

Brittivaaleihin on enää kolme päivää, ja taistelu äänistä käy kiivaana. Konservatiivien valta-asema Facebookissa on pitänyt. Puolueella on viimeisen vaaliviikon maanantaiaamuna reilut 453 100 tykkääjää, ja uutta jaettavaa päivitetään sivuille nyt joka tunti. Julkaisujen tykkäysmäärät vaihtelevat muutamasta sadasta useisiin tuhansiin. Suosituimpia tarinoita on jaettu parikin tuhatta kertaa.

Työväenpuolueella Facebook-tykkääjiä on selvästi vähemmän, reilut 291 400, mutta se päihittää konservatiivit tykkääjien määrän kasvuvauhdissa ja Twitter-seuraajien määrässä.

Kampanjoinnissa on myös ylikuumenemisen merkkejä. Gallupit ennakoivat hallituksen apupuolue liberaalidemokraateille syvää sukellusta. Puolueen kampanjakone takoo kuitenkin raivokkaasti: twiittejä lähtee kymmenenkin tunnissa.

Kampanjakentiltä tavoittamani Anthony Ridge-Newman parahti vaalien informaatiotulvan jo koettelevan. Konservatiivipuolue on kiihdyttänyt tahtia  esimerkiksi jäsenistölle osoitettujen, aiempaa personoidumpien sähköpostien lähettämisessä. Niissä olevan tiedon omaksuminen ylittää jo ammattilaisenkin sietokyvyn.