Joukko valtakunnan viisaita kommentoi maailman menoa.

Yksityistämisen tärkeä kokeilu Tohmajärvellä

Matti Vanhanen
Blogit Ykkösketju 15.1.2013 11:45

Tohmajärven kunta käy oikeustaistelua valtiota vastaan siitä, saako se tilata sosiaali- ja terveyspalvelunsa yksityiseltä yritykseltä vai ei.

Valtion mielestä kunnan on muodostettava yhteistoiminta-alue naapurinsa Kiteen kanssa, joka alue sitten huolehtii palveluista.

Tohmajärven kunnanjohtaja Olli Riikonen esittää hyviä kysymyksiä. Yksi niistä on, miksi kokonaispalvelun hankkiminen kielletään, kun lähes jokainen Suomen kunta ostaa yksityisiltä erillispalveluita. Eli osaoptimointi sallitaan. Missä menee raja?

Yritysyhteistyöllä Tohmajärven kaltainen pieni 4000 asukkaan kunta saa 13 000 työntekijän yrityksen osaamisen käyttöönsä. Yksityistämällä kunta voi saada tarvittaessa suuren yhteistyökumppanin kautta suuruuden ekonomian tuloksia hyödykseen. Jos taas kunnat käyttävät pieniä paikallisia palvelun tuottajia, tulee etua joustavuudesta.

Kun näitä sosiaali- ja terveystoimen ratkaisuja mietitään, niin eikö olisi kokonaisuudenkin kannalta tärkeää, että Suomessa kerättäisiin kokemuksia myös yksityisten yritysten osaamisesta. Se ei tuo lisäarvoa, että Tohmajärvi pakotetaan Kiteen kanssa yhteistyöhön, jossa sitten tehdään kuten sadoissa muissakin kunnissa ja kärsitään lääkäripulasta.

Enemmän kuntakenttä hyötyy siitä, että meillä on Tohmajärven, Rääkkylän tai Puolangan kaltaisia kokeilijoita, joissa demokratia toimii palvelun tilaajana ja yksityinen ammattiorganisaatio palvelun tuottajana.

Matti Vanhanen

Kirjoittaja on kulttuurivaikuttaja ja entinen kansanedustaja.

Keskustelu

Erityisen ihmeellistä tämä on sen vuoksi että yksityistä palvelutarjontaa kauhukuvana pitävät ovat Kokoomuksen ihmisiä, joille näyttää olevan kaikkein tärkeintä koko asiassa se, että palvelut ovat virkamiesten tuottamia.

Ihmeellistä. En oikein ymmärrä, mitä tekemistä Virkkusella tai Kataisella on Kokoomuksessa ylipäätään. Mielipiteet ovat ainakin hyvin kaukana mielikuvasta Kokoomuksen linjasta.

Mitäpä siellä Tohmajärvellä Tohmajärven asioista tiedettäisiin.

Kun en itse asu Tohmajärvellä, mulle sopii tosi hyvin, että siellä kerätään kokemuksia yksityisten yritysten osaamisesta, kulujen painamisesta minimiin ja voittojen maksimoimisesta potilaiden hyvinvoinnin kustannuksella.

Virkakunta pelkää omia paikkojaan, kun yksityinen hoitaa toiminnat järkevästi organisoimalla ja potilaskin pääsee ajallaan otille.

Tässä on viime päivinä nähty raportteja yksityisestä ”tehokkaasta”
vanhustenhoidosta. Yksikin työntekijä sanoi valitsevansa itselleen
mieluummin eutanasian kuin sen ”hoidon”, jota hän joutui antamaan.

En tunne Tohmajärven tilannetta, mutta jos kyse on koko sote-sektorin ostamisesta, ihmettelen, miksi missään kohtaa ei tule ilmi se, ettei ”virkavaltaa”, kunnan päätöksentekovastuuta, voi ulkoistaa?
Kyse on samasta asiasta kuin jos ostopoliisi tai yrityksen kauppaama tuomari tekisi päätöksiä asioissa.

Yrityksillä on aina hyötymistarkoitus taustalla, silloinkin, kun ne pyrkivät tehokkuuteen. Vuosikausia on hoettu ajatusta, ettei yrityksellä voi mitään muuta tarkoitusta ollakaan kuin hyötyminen ja oman voittonsa kasvattaminen. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että kuntalaisten tulee saada puolueetonta päätöksentekoa – ja kyllä, sekä sosiaali.- että terveyssektorilla tehdään koko joukko kuntalaisia koskevia päätöksiä.

Jossain olin näkevinäni tiedon siitä, että suunnitelmissa on muuttaa kaikki kuntatoiminta liikelaitoksiksi, siis koko maassa. Liikelaitosten on kilpailtava ylikansallisten yritysten kanssa, ja ne puolestaan pystyvät kyllä pahimmassa tapauksessa laskemalla oman toimintansa tappiolliseksi syömään kilpailijansa pois laudalta.

On kysyttävä, kenen etua ajetaan, jos liikelaitospakko toteutetaan? Sitä on kysyttävä ajoissa- sitten kun kaikki kuntien toiminnot hinnoittelee ylikansallinen yritys jossakin kaukana, ei kunnallisia päätöksentekijöitä sen kummemmin kuin kysymyksiäkään enää tarvita.

Näitä luetaan juuri nyt