Blogit

Joukko valtakunnan viisaita kommentoi maailman menoa.

Venäjä: Pelko on parempi

Blogit Ykkösketju 13.3.2014 17:00
Jaakko Iloniemi
Jaakko Iloniemi - avatar
Kirjoittaja on ministeri

Kun Jean Monnet esitti ajatuksen Euroopan teräs- ja hiiliunionista, hänen mielessään oli uudenlaisen Euroopan luominen.

”Yhteiset edut ylittävät sekä erilaiset mielipiteet että valtiolliset rajat”, julisti Monnet.

Yhdistämällä Ranskan ja Saksan teräs- ja hiilivarat yhteisen ylikansallisen viranomaisen valvontaan luotaisiin maiden välille kestävä riippuvuussuhde. Kumpikin tarvitsisi toinen toistaan siinä määrin, että uusi sota niiden välillä olisi mahdoton.

Vuosien 1914–1918 ja 1939–1945 kokemukset eivät enää milloinkaan toistuisi, koska se olisi käytännössä mahdottomuus.

Sama ajattelu on ollut kantavana voimana koko integraatioprosessissa. EU:ssa se on poliittisen ajattelun lähtökohta, koko rakennelman kivijalka. Sen pohjalta on vaihe vaiheelta rakentunut myös vakaa luottamussuhde.

Luottamus perustuu siihen, että luotamme ennen muuta omaan arvioomme muiden todennäköisistä tavoitteista ja toimintatavoista. Jos uskomme, että ymmärrämme kumppaneidemme ajattelua, arvoja ja toimintatapoja sekä tunnemme niiden toimintamahdollisuuksien rajat, ikäviä yllätyksiä ei tule.