Joukko valtakunnan viisaita kommentoi maailman menoa.

Tulonjaon polarisoituminen

Osmo Soininvaara
Blogit Ykkösketju 29.10.2013 16:30

Suomi nousi parissa sukupolvessa luokkavihan vaivaamasta ja laajan köyhyyden riivaamasta yhteiskunnasta sopuisaksi kansankodiksi. Voidaan kiistellä, johtuiko tämä poliittisista päätöksistä, ammattiliittojen joukkovoimasta vai markkinamekanismin imusta. Uskoisin, että tarvittiin niitä kaikkia.

Demokraattisin päätöksin on rakennettu voimakasta sosiaalipolitiikkaa. Oikeudenmukaisuudella oli kansan selvän enemmistön tuki. Sitä joudutti vielä kommunismin pelko, joka sai myös henkisesti toista mieltä olevat myöntymään.

Voidaan keskustella siitä, onko ammattijärjestöjen palkkakartelli hyvä vai huono asia nykyoloissa, mutta teollisuuden nousun aikana se näyttää olleen välttämätön. Ilman ay-liikettä olisi juututtu ”ei ostovoimaa – ei kasvua” -ansaan, joka pitää monia maita köyhyydessä.

Kumpikaan näistä ei olisi riittänyt, ellei markkinatalous olisi toiminut nousevan työväenluokan hyväksi. Nopeasti kasvava teollisuus tarvitsi työvoimaa niin kipeästi, että hyvä ammattiduunari olisi menestynyt lähes yhtä hyvin ilman ammattiyhdistysliikettä neuvotteluissa työnantajien kanssa. Joukkovoimallakaan ei voida palkkoja pitää roimasti yli markkinahinnan.

Niinpä 1980-luvun lopulle tultaessa Suomi oli teollisuusmaa, jossa oli voimakas keskiluokka ja jossa duunariammateissakin saatiin hyvää liksaa ja jossa yhteiskunnalliset jännitteet olivat lieviä menneisiin vuosikymmeniin verrattuina. Vihanpidon laantuminen oli yksi menestyksen edellytys, koska sosiaaliset vastakkainasettelut halvaannuttavat kehitystä.

200 000 työpaikkaa kadonnut

Sen jälkeen palkkakehitys on polarisoitunut nopeasti. Runsaassa vuosikymmenessä palkka-asteikon keskiosasta on kadonnut yli 200 000 työpaikkaa, pääasiassa miespuolisilta SAK:laisilta aloilta.

Hyväpalkkaisten duunariammattien katoaminen on ollut yhtä nopeaa kuin oli pienviljelijätalouden alasajo 1960-luvulla. Silloin se aiheutti politiikan kentällä massa siirtymisen keskustapuolueesta vennamolaisiin, nyt demareista perussuomalaisiin.

Osa noista työpaikoista on vaihtunut työttömyydeksi, osittain ne ovat korvautuneet korkeapalkkaisilla akateemisilla työpaikoilla, osittain matalapalkkaisilla työpaikoilla. Paperityöläinen ei ole siirtynyt akateemisiin hommiin, mutta hänen lapsensa on saattanut niin tehdä.

Kaksihuippuiseksi muuntuvan palkka-asteikon tasoittaminen korottamalla matalapalkka-alojen palkkoja ei oikein toimi, koska nuo ammatit ovat suurelta osin palvelualoilla. Työnantaja on loppukuluttaja, joka ei kallista palvelutyötä osta. Matalapalkkaisesta työstä ei kotitalouksien eikä yritysten kannata maksaa kovin paljon vaan jättää mieluummin työ teettämättä.

Paperitehtaan sisällä voidaan sopia, että osa tehtaan tuottavuudesta käytetään myös siivoojien palkkoihin, mutta sitä ei voida sopia, että Kaipolan pizzeriassa maksetaan kunnon palkkoja, koska paperiduunarikaan ei maksa pizzasta ylihintaa.

Vahva keskiluokka on yhteiskuntarauhan edellytys. Tulonjaon polarisoituminen on paitsi ikävä myös vaarallinen asia.

Osmo Soininvaara

Kirjoittaja Osmo Soininvaara on tietokirjailija, luennoija ja Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja (vihr).

Keskustelu

Keskiluokan katoaminen on keittynymässä ongelmaksi USAsakin. Valtavien varojen kasaantatuminen yhä harvempiin käsiin ja maan verotulojen laskeminen 50 luvun tasolle johtaa katastrofiin.
Ahne rikkauksia omistava joukko ei näe vaaran merkkejä vaan ahnehtii koko ajan lisää.
Markkinataloudesta on kohta pelkistettävä kuten kommunismistakin.
Hieno aate mutta herrat pilasi.

Keskiluokan katoaminen on keittynymässä ongelmaksi USAsakin. Valtavien varojen kasaantatuminen yhä harvempiin käsiin ja maan verotulojen laskeminen 50 luvun tasolle johtaa katastrofiin.
Ahne rikkauksia omistava joukko ei näe vaaran merkkejä vaan ahnehtii koko ajan lisää.
Markkinataloudesta on kohta pelkistettävä kuten kommunismistakin.
Hieno aate mutta herrat pilasi.

Soininvaara: ”Sen jälkeen palkkakehitys on polarisoitunut nopeasti. Runsaassa vuosikymmenessä palkka-asteikon keskiosasta on kadonnut yli 200 000 työpaikkaa, pääasiassa miespuolisilta SAK:laisilta aloilta.”

Näitä työpaikkoja on toki keinotekoisesti korvattu julkisen sektorin ylikoulutuksella ja byrokratian kasvattamisella. Seuraava lako työpaikoissa maatalous- ja teollisuustyöpaikkojen jälkeen iskee todennäköisesti julkiselle sektorille. Julkinen sektorimmehan ei tule kestämään nykyistä humanistiarmeijaa, joita on vähän teennäisestikin työllistetty valtion ja kuntien palvelukseen. Nykyistä määrää julkinen sektori ei mitenkään voi ylläpitää.

Keskiluokan säilymiseen vaikuttaisi myös palvelusektorin kehittyminen nykyisestä, vaikka teollisella perustuotannolla yhä onkin tilausta, mm. kaivosteollisuudessa. Julkinen sektori ei todellakaan ole ala, jonne ylijäämätyöntekijöitä voitaisiin työllistää. Palvelualat, innovaatioalat ja ehkä myös kaivostoiminnan kaltaiset perustuotantoon ja niiden jalostukseen liittyvät alat kykenevät työllistämään, jos asiaan halutaan panostaa. Suomessa on rikkauksia, joita ei hyödynnetä aina järkevästi.

Todellakin. Tulonjako.
Väitetään, että talous on kriisissä. Kuitenkin maassa tuotetaan
tavaroita ja palveluita enemmän kuin koskaan ennen.
Miksi noita ei jaeta kaikille ? Ei muka riitä eläkeläisille, lapsille,
sairaille, työttömille.
Mihin nuo tuotetut hyödykkeet sitten menevät ?
Kuvottavan epäoikeudenmukaiseen tulonjakoon.
Kaikki tuo runsaus jaetaan ahneimmille ja röyhkeimmille poliittisin
päätöksin.
Eikö meiltä todellakaan löydy omaatuntoa oikeudenmukaiseen tulonjakoon ?

Hyvä Osmo!

K-kauppa uhkaa irtisanoa kymmeniä tuhansia työntekijöitä, kun ostovoimaa ei ole ja nettikauppa syö markkinoita. Pieleen menee kun eurot eivät liiku ja hyödykkeet eivät vaihdu. Hyvä kirjoitus sinänsä. Hyppää Sinä demarien kelkkaan ja vaalityöhön oikeudenmukaisemman Suomen puolesta!!!

Hyvä Osmo!

K-kauppa uhkaa irtisanoa kymmeniä tuhansia työntekijöitä, kun ostovoimaa ei ole ja nettikauppa syö markkinoita. Pieleen menee kun eurot eivät liiku ja hyödykkeet eivät vaihdu. Hyvä kirjoitus sinänsä. Hyppää Sinä demarien kelkkaan ja vaalityöhön oikeudenmukaisemman Suomen puolesta!!!

On hyvä merkki, kun markkinavoiman perusteella vahvat yritykset joutuvat kilpailun vuoksi irtisanomaan; kenties näistä monopoleista päästään ennen pitkää eroon.

Näitä luetaan juuri nyt