Joukko valtakunnan viisaita kommentoi maailman menoa.

Supervalta lappu luukulla

Jaakko Iloniemi
Blogit Ykkösketju 12.11.2013 13:40

Tämän syksyn merkillisimpiä tapahtumia on Yhdysvalloissa liittovaltion virastojen väliaikainen sulkeminen 1. lokakuuta. Kyseessä ei ollut mikään lakko tai työsulku vaan valtion rahoituksen loppuminen.

Kongressi ei kyennyt tekemään päätöstä liittovaltion uudesta tulo- ja menoarviosta, joten valtion kassa oli lähes tyhjä. Liittovaltion varainhoitovuosi alkaa lokakuun alusta ja päättyy syyskuun lopussa.

Jo useana vuonna on käynyt niin, että uudesta budjetista ei ole aikaansaatu päätöstä ajoissa, jolloin valtio on toiminut edellisen vuoden budjetin pohjalta. Nyt sekään ei ollut mahdollista, koska liittohallituksella ei ollut valtuuksia valtion velan lisäämiseen ja ilman sitä eivät rahat riittäneet.

Nöyryyttävä kokemus supervallalle ja isku sen arvovallalle, mutta sitä eivät kiihkomieliset Obaman hallinnon vastustajat ajatelleet.

Erilaisten maailmankatsomusten törmäys

Koko tapahtumasarja kuvastaa havainnollisesti Yhdysvaltojen sisäpolitiikan sekasortoista tilaa. Sen takana on sekä vaalitaktista juonittelua että aitoja ideologisia näkemyseroja, suorastaan erilaisia maailmankatsomuksia.

Ideologinen perusristiriita ei ole uusi, mutta tapa suhtautua siihen on vaihdellut. Missä ovat liittovaltion vallankäytön rajat ja mitkä asiat kuuluvat osavaltiolle – siinä on asian ydin.

Vahva liittovaltio, jolla on myös laaja vastuu kansalaisten hyvinvoinnista on jo kauan ollut demokraattien tavoite. Se edellyttää tietenkin riittäviä verotuloja. Viime vuosien taloudellinen laskukausi on vähentänyt verotuloja samalla kun sosiaalimenot ovat kasvaneet. Se on osasyy – Afganistanin ja Irakin sotatoimien ohella – siihen, että liittovaltio on velkaantunut raskaasti.

Republikaanit tai ainakin puolueen oikea laita ovat sitä mieltä, että liittovaltion olisi toimittava vain verotuloillaan olivatpa suhdanteet hyvät tai huonot. Demokraatit uskovat enemmän eurooppalaistyyppiseen budjettitalouteen, jossa – ainakin periaatteessa – laskusuhdanteessa lainataan ja noususuhdanteessa maksetaan lainat pois.

Näkemysero on kärjistynyt äärimmilleen osittain myös siitä syystä, että poliittinen prosessi on suistunut raiteiltaan. Se puolue, jolla kulloinkin on enemmistö osavaltiossa saattaa enemmistöpäätöksellä muuttaa sisäisten vaalipiirien rajoja mielin määrin.

Valintaprosessi on vinoutunut

Vaalipiirejä on koko maassa yhtä monta kuin on edustajia kongressin edustajainhuoneessa eli 435. Näin luodaan vaalipiirejä, jotka takaavat omalle ehdokkaalle varman läpimenon. Viis siitä jos vaalipiiri näyttää kartalla enemmän mustekalalta lonkeroineen kuin geometrisesti jotenkin johdonmukaiselta kokonaisuudelta.

Näin päädytään tilanteeseen, jossa todellista kilpailua demokraattien ja republikaanien ehdokkaiden välillä käydään vain noin sadasta paikasta. Tämä kilpailu toistuu joka toinen vuosi, sillä edustajainhuoneen vaalikausi on vain kahden vuoden mittainen.

Ehdokkaat asetetaan puolueiden esivaaleissa. Äänioikeuttaan esivaaleissa käyttää vain pieni osa amerikkalaisista. Kun lähes kaikissa vaalipiireissä on vain kaksi puoluetta, niin ehdokkaitakin on esivaalin jälkeen kaksi. Näin hyvin harvat päättävät siitä, ketkä tulevat käytännössä valituiksi.

Esivaaleihin osallistuvat ovat muita useammin puolueensa äärilaitojen kannattajia. Se vinouttaa koko valintaprosessin niin, että valituiksi tulee paljon jyrkkien mielipiteiden edustajia.

Äänestysvilkkaus varsinaisissa kongressivaaleissa riippuu myös paljon äänioikeutettujen yhteiskunnallisesta asemasta. Ylimmissä tuloluokissa äänestysprosentti on usein yli 80, alimmissa tuskin puoltakaan siitä. Voidakseen äänestää pitää äänioikeutettujen rekisteröityä ennalta. Tämä on tarpeen maassa, jossa väestökirjanpitoa ei ole samassa mielessä kuin useimmissa Euroopan maissa.

Rekisteröityminen vaatii aktiivista poliittista harrastusta, ja sekin karsii äänioikeuttaan käyttävien määrää. Kun vielä vaalirahoituksen säännöt ovat nykyisin hyvin löyhät, raha ratkaisee entistäkin useammin.

Missä kompromissit?

Järjestelmä on jo kauan ollut tällainen, mutta voimakkaiden ideologisten ristiriitojen aikana sen kielteiset piirteet vahvistuvat. Kaikissa kansanedustuslaitoksissa tarvitaan myös kompromisseja. Äärimmilleen kärjistyneissä oloissa niitä ei kyetä aikaansaamaan. Lopputulos saattaa olla – kuten 1. lokakuuta – valtiokoneiston halvaantuminen.

Supervalta lappu luukulla – se on muullekin maailmalle pelottava näkymä.

Jaakko Iloniemi

Kirjoittaja on ministeri

Keskustelu

Riippumatta motiiveista asia on hyvä ja suorastaan esimerkillinen. Jatkuvalle velanotolle eli tämänhetkisen elonkustantamisella tulevien sukupolvien maksupiikkiin tulisi saada loppu kaikkialla. Investointeja varten, jotka synnyttävät vastaisuudessa tulovirtaa, voi ottaa velkaa hallitusti, muttei mielettömiin summiin nouseviin syömävelkoihin. Publikaanit ovat oikealla asialla, mutta nämä Amerikan demarit ovat tuhlaamassa rahaa, vaikka lienevät jyrkempiä porvareita kuin Suomen kokkarit. Otettaisiin mallia tännekin. Nuorkokoomuslaiset taitavat olla ainoita, joita kiinnostaa velan teon lopetus.

Riippumatta motiiveista asia on hyvä ja suorastaan esimerkillinen. Jatkuvalle velanotolle eli tämänhetkisen elonkustantamisella tulevien sukupolvien maksupiikkiin tulisi saada loppu kaikkialla. Investointeja varten, jotka synnyttävät vastaisuudessa tulovirtaa, voi ottaa velkaa hallitusti, muttei mielettömiin summiin nouseviin syömävelkoihin. Publikaanit ovat oikealla asialla, mutta nämä Amerikan demarit ovat tuhlaamassa rahaa, vaikka lienevät jyrkempiä porvareita kuin Suomen kokkarit. Otettaisiin mallia tännekin. Nuorkokoomuslaiset taitavat olla ainoita, joita kiinnostaa velan teon lopetus.

Riippumatta motiiveista asia on hyvä ja suorastaan esimerkillinen. Jatkuvalle velanotolle eli tämänhetkisen elonkustantamisella tulevien sukupolvien maksupiikkiin tulisi saada loppu kaikkialla. Investointeja varten, jotka synnyttävät vastaisuudessa tulovirtaa, voi ottaa velkaa hallitusti, muttei mielettömiin summiin nouseviin syömävelkoihin. Publikaanit ovat oikealla asialla, mutta nämä Amerikan demarit ovat tuhlaamassa rahaa, vaikka lienevät jyrkempiä porvareita kuin Suomen kokkarit. Otettaisiin mallia tännekin. Nuorkokoomuslaiset taitavat olla ainoita, joita kiinnostaa velan teon lopetus.

Tilanne korjautuu vain suurella devalvaatiolla ja oman talouden pitämisellä kurissa. Tähän varaudutaan ottamalla omat energiavarannot käyttöön ja valmistelemalla rahan uudistus. Yksi tapa on uusia käteisvaluutta ja antaa ulkomailla olevan käteisen rahan muuttua arvottomaksi. Obama joutuu tyyhkimään pöydän puhtaaksi. Rebublikaanit odottavat pääsevänsä taas tuhlaamaan puhtaalta pöydältä.Bill Clinton teki homman kerran ja USA maksoi kaikki velkansa. USA muuttuu vain pakolla,siis lappu luukulla. Rebublikaanit tekivät tämän kriisin Bushin johdolla.

On uskomatonta millaiseen liriin amerikkalaiset ovat itsensä
laskeneet.
Moraalinen konkurssi taloudellisen lisäksi. Keksitään valheita
sotimisen perusteiksi, salakuunnellaan liittolaismaiden päämiesten
puhelimia, salamurhattaan lennokkipommeilla viattomia siviileitä…
Otetaan velkaa Kiinalta jättimäisiä summia kaiken tuon rappion
rahoittamiseksi ja päätä pensaaseen työntäen uskotaan, ettei
Kiina tule noita saataviaan perimään.
Näköalat ovat hirveitä.

Vuoden 2000 pressavaalin ”suuri puhallus” Floridassa!

Iloniemen kirjoituksessa otetaan esille kansalaisten rekisteröitymisvelvollisuus Yhdysvaltojen vaalijärjestelmässä.

Yhdyvaltojen kansalaisella ei ole perustuslaissa turvattuna perusoikeutena rekisteröitymisoikeutta vaalirekisteriin osallistuakseen sitten ehdokkaana tai äänestäjänä liittovaltion tai asuinvaltionsa vaaleihin.

Vastaava aikuisia kansalaisia koskeva hakemuskäytäntö on esimerkiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhtyneen kunigaskunnan (UK) ja Afganistanin Islamilaisen tasavallan vaalijärjestelmissä.

Lontoon Westminsterin parlamentti ja maan poliittinen eliitti joutuivat äskettäin perin kiusalliseen tilanteeseen.

Lontoon vaalilain satoja vuosia vanha säädös, joka vaati parlementtivaalin ehdokkaalta vähintään 24 vuoden ikää, todettiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisulla loukkaavan maan ratifioimissa ihmisoikeussopimuksissa kansalaisille turvattuja perusoikeuksia, joidenka mukaan myös UK:ssa kansalainen on täysivaltainen täytettyään 18 vuotta ja näin lallisesti oikeutettu asettumaan halutessaan ehdokkaaksi maan valtiollisissa vaaleissa.

Yhdysvalloissa vaalirekistereitä ylläpitävät viranomaiset ei anna kansalaiselle oikeutta olla ehdokkaana tai äänestäjänä lainkaan kaksoisrangaistusten laajan käytön takia, jos kansalaisella on vaikkapa vain vähäiseen rikkeeseen perustuva rikosrekisterimerkintä.

Näin tilanne on vaikka Yhdysvallat on ratifoinut osaksi kansallista lainsäädäntöään kaksoisrangaistuksen kieltoa koskevat YK:n kansalaisoikeussopimukset.

Tämän laittoman kaksoisrangaistuksen perusteella kansalaisoikeutensa eli äänioikeutensa valtiollisissa vaaleissa menettäneitä vajaavaltaisia aikuisia kansalaisia on Yhdysvalloissa noin 35 miljoonaa.

Samaten maassa vakituisesti asuvilla noin 13 miljoonalla laittomalla siirtolaiselle ei ole oikeutta rekisteröityä vaalirekistereihin. Lisäksi Maan suurkaupungien ja maaseututaajamien köyhälistöstä alle puolet on rekisteröitynyt vaalirekisteriin.

Loputulemana voidaan arvioida, että noin kolmanneksella Yhdysvaltojen vakituisen kantaväestön 18 vuotta täyttäneillä, maan perustuslain mukaan täysivaltaisilla kansalaisilla, ei ole edes äänioikeutta maan valtiollisissa vaaleissa.

Näin koko aikuisväestön todelliset vaaliaktiivuutta osoittavat prosentit ovat 10-20% suuruusluokassa, köyhien osalta (puolet väestöstä) vaaliaktiivisuus on alle 10% ja vauraan, koulutetun yläluokan osalta (5% väestöstä) korkea; 70-80% suuruusluokassa.

Yhdyvaltojen vaalijärjestelmä ja sen viranomaiskäytännöt kätkevat myös selvästi “valkoisen miehen erioikeuden” ja syrjivät todistettavasti ei-valkoisia kansalaisia.

Esimerkiksi marraskuun 2000 presidentin vaalin aikaan Floridassa, jonka väestöstä alle 20% oli mustia, mustat muodostivat kuitenkin enemmistön vangeista, joilla ei ole edelleenkään rekisteröitymisoikeutta eli äänioikeutta.

Rikosrekisterimerkinnät ja laittomat kaksoisrangaistukset sulkevat esimerkiksi Floridassa vaalijärjestelmän ulkopuolelle suhteellisesti laskien kymmenen kertaa enemmän ei-valkoisia kuin valkoisia kansalaisia.

Muistettakoon, etta Floridan 7.11.2000 äänestystulos, jonka mukaan Georg W. Bush voitti Al Goren 537 äänellä, perustui systemaattiseen toisen pääehdokkaan ehdokkaan veljen, Jeb Bushin, organisoimaan vaalivilppiin, harhaanjohtavaan, toista pääehdokasta (Al Gore) syrjivään äännestyslippuun sekä ei-valkoisten kansalaisten syrjintään rekisteröitymisessä useissa Floridan 63 maakunnasta.

Floridan silloisen ylimmän vaaliviranomaisen, kuvernöörin Jeb Bushin veli, Georg W. Bush, julistettiin marraskuun 2000 vilppivaalissa USAn korkeimman oikeuden puoluepoliittisesti valittujen tuomareiden äänin 6-5 Floridan oikeuden määräämän uusintalaskennan keskeytyksen jälkeen Floridan vaalin voittajaksi.

Floridan kaikki äänetysliput tuhottiin kiireellä jo ennen vaalituloksen lainvoimaa.

Maailman tunnetuimman vaaliasiantuntijan, Neuvostoliiton pitkäaikaisen johtajan, Josef Stalinin, lausunnon mukaanhan vaaleissa tärkeintä on aina se kuka laskee äänet.

Martti Pelho
suuhygienisti
Fuengirola
ANDALUSIA

Näitä luetaan juuri nyt