Joukko valtakunnan viisaita kommentoi maailman menoa.

Suhdannekatsauksesta joulun bestseller

Matti Vanhanen
Blogit Ykkösketju 21.12.2012 08:35

Tiedän, että valtiovarainministeriön säännölliset suhdannekatsaukset eivät ole bestsellereitä. Mutta silti suosittelen ajatuksella luettavaksi tuoreinta analyysia.

Sen teksti on karua luettavaa ja tekstiin verrattuna lopun taulukot ovat itse asiassa positiivisemmat kuin tekstistä voisi päätellä.

Joulun suosikkilukemisto löytyy tästä.

Seuraavassa neljä poimintaa tekstistä:

  • Suomen markkinaosuus maailman tuonnissa jatkaa laskuaan, päinvastoin kuin esimerkiksi Saksan ja Ruotsin.
  • Yksikkötyökustannusten ennustetaan kohoavan tänä vuonna nopeasti, yli neljä prosenttia, samalla kun sekä tuotanto että työn tuottavuus supistuvat ja nimelliset työvoimakustannukset toisaalta kohoavat yli 3 prosenttia.
  • Yksityiset investoinnit jatkavat laajapohjaista alenemistaan.
  • Kokonaistuotanto ei saavuta vuodenvaihteen 2007/2008 tuotannon tasoa vielä vuoden 2014 lopulla, vaikka palvelualoilla ja rakentamisessa tuo taso ylittyykin.

Laskin, että puolitoista vuotta sitten keväällä 2011 annettu ennuste olisi tuonut vuoden 2013 kansantuotteeksi 198 miljardia euroa yhteistä hyvää. Nyt tuo taso tulee olemaan 189 miljardia. Olemme silloin alle viiden vuoden takaisen tason, mutta kustannukset ovat jatkaneet nousuaan.

Katsaus tarkastelee laaja-alaisesti kasvun eri tekijöitä, mutta yhdestä puutteesta analyysia moitin. Se sinällään havaitsee sen, että ”yksityiset investoinnit jatkavat laajapohjaista alenemistaan”, mutta ei pohdi tämän merkitystä.

Tulevaa kasvuakaan ei voida saavuttaa, ellei yksityinen sektori investoi. BKT:n kasvu tulee lopulta primaaristi vain yritysten kasvusta. Katsaus tunnistaa sen, että pankkisektorin ongelmat hidastavat edelleen aktiviteettia ja heikentävät julkisen talouden tasapainoa ongelmamaissa. Mutta kannattaisi katsoa mitä myös Suomessa tapahtuu.

Yksityiset investoinnit tulevat jäämään alhaiselle tasolle jos sekä vieraan pääoman saanti vaikeutuu nyt nähtävällä tavalla, että yritysten omaa pääomaa koskevat monet viime vuosien kiristystoimet jatkuvat. Rahalaitokset joutuvat säätelyn seurauksena vaatimaan yrityksiltä aikaisempaa selvästi suurempaa omarahoitusosuutta ja samalla lisäksi vieraan pääoman ehdot kiristyvät. ”Tappio” pitäisi korvata suuremmalla oman pääoman määrällä, mutta ei sitä tule eikä kerry kun sitäkin on solidaarisuuden nimissä kiristetty. Kun tämän asetelman kertoo kymmenillä tuhansilla yrityksillä, päädytään vääjäämättä suhdannekatsauksen toteamukseen, että yksityiset investoinnit jatkavat laajapohjaista alenemistaan.

Tämä ongelmatiikka on nostettava yleisessä talouspolitiikan johtamisessa yhtä tärkeäksi kysymykseksi kuin on kustannuskilpailukyvyn palauttaminen ja työurien pidentäminen.

Matti Vanhanen

Kirjoittaja on kulttuurivaikuttaja ja entinen kansanedustaja.

Keskustelu

Matti on nyt pahasti myöhässä. Nuo kaikki ongelmat olivat nähtävissä jo vuosia sitten, mutta eipä asia silloin tuntunut kiinnostavan. Matti itsekin kuului siihen porukkaan, joka tyytyi lähinnä viittaamaan kintaalla ongelmille ja lietsomaan katteetonta optimismia. Ja tässä sitä nyt ollaan.

Noh, jotain lohtua saattaa tietysti antaa se, että tällä hetkellä tilanne on sentään suhteellisen siedettävä verrattuna siihen, missä jamassa Suomi on vuoden kuluttua. (Erästä Mauno Koiviston takavuosien lausuntoa vapaasti lainatakseni.)

Mauno Koivistolta saamme ratkaisun näihinkin pulmiin: ”Kyllä se siitä…”

Laske sinä Matti vain, ei se mitään hyödytä.
Tämä laskusuhdanne on vain pientä alkua sille mikä kohta tuleman pitää.
Vuotta 2012 on mm populaarikultturissa pidetty maailmanlopun vuotena. Ei täysin tuulesta temmattu ennustus, kun tarkastelee nykyistä maailman tilannetta.
Merkkejä onkin jo ilmassa. En tässä yhteydessä tarkoita vedenpaisumusta, maanjäristyksiä taikka muita luonnonvoimia. Tuho tulee rahamarkkinoiden romahduksen muodossa. Taloudellinen maailmanloppu.
Ensin kaatuu US dollari ja USA:n rahamahti sen myötä. Hirveä lamatsunami vyöryy kaikkialle jossa omistus on sidottu US dollarin arvoon. Käytännössä maailman joka kolkkaan.
Samalla paljastuvat euron todelliset kasvot, eikä näky ole kaunis. Eurokin kaatuu, samasta syystä kuin US dollarikin. Raha perustuu valheeseen, sitä on tuotettu tyhjästä. Sanomattakin selvää, että EU on sen myötä kanttuvei. Ja hyvä niin.
Mitä pikemmin tämä kaikki tapahtuu, niin sen parempi.
Miksi?
Siksi, koska ne voimat jotka ovat tämän tilanteen luoneet hyötyvät siitä niin kauan kuin se kestää. Se kaikki hyöty revitään meidän selkänahastamme, päivästä päivään aina kuolemaamme saakka.
Kuulostaako pahalta?
Se on paha.

Miten näistä monimutkaisista asioista, jotka paljolti riippuvat tuntemattomista tekijöistä (kuten tulevaisuuden ratkaisuista ja kehityksestä varsinkin maamme ulkopuolella), saisi jotakin selvää? Jotkut merkkihenkilöt laususkelevat silloin tällöin omia viisauksiaan paljolti toistensa ohi ja pian unohtumaan. Kokonaisuutta tai yhteisen strategian rakentelua niistä on vaikea hahmottaa.

Nuo merkkihenkiöt olisi kokeeksi saatava samalle foorumille keskustelemaan reaaliaikaisesti esimerkiksi tämän palstan tapaan. Joku ulkopuolisempi voisi esittää kysymyksiä ja vaatia tarkennuksia, jos varsinaiset keskustelijat eivät huomaa niin tehdä. Juontaja lienee aina hyväksi, kunhan hänelle ei anneta suoranaista määräysvaltaa eli puheenjohtajan valtuuksia.

Kuka tahansa kansalainen voisi tuoda omat ideansa ja kysymyksensä mukaan. Käytännössä jonkun olisi kuitenkin oltava portinvartijana rajoittamassa antia hallittavaksi sekä karsimassa tyhjänpäiväisyyksiä ja asiattomuuksia pois.

”Tiedän, että valtiovarainministeriön säännölliset suhdannekatsaukset eivät ole bestsellereitä. Mutta silti suosittelen ajatuksella luettavaksi tuoreinta analyysia.”

Kaikki lukevat samoja analyyseja – jos lukevat. Mutta luetaan poliittisen kannan ja oman edun paksujen silmälasien läpi. Siten kaikki lukevat vähän eri tavoin. Ja se näkyy keskustelussa ja päätöksenteossa, sikäli kuin niitäkään esiintyy.

Näitä luetaan juuri nyt