Miksi Yhdysvallat toipuu paremmin?

Profiilikuva
Blogit Ykkösketju
Kirjoittaja toimii Aalto-yliopistossa Professor of Practice -tehtävässä. Professuurin ala on taloustiede.

Globaalin finanssikriisin jälkeen on tuotannon osalta syntynyt vuosina 2010-2013 Yhdysvaltojen ja euroalueen välille iso kumulatiivinen kasvuero: Yhdysvaltojen bruttokansantuote on nyt lähes 9 prosenttia isompi kuin vuonna 2009, euroalueella vain runsaat 2 prosenttia.

Mikä selittää eron? Johtuuko se erilaisesta talouspolitiikasta?

Yhdysvaltojen keskuspankki (”Fed”) on viime vuosina monin keinoin pyrkinyt talouden elvyttämiseen.

Keskuspankkikorot ovat olleet nollatasolla ja määrällistä keventämistä on toteutettu ostamalla etenkin valtion joukkovelkakirjoja runsain mitoin. Myös pitkät korot ovat olleet matalat.

Samaan on pykinyt EKP, vaikka keinot eivät ole olleet täysin samat. Lyhyet korot ovat euroalueella olleet samalla tasolla kuin Yhdysvalloissa, sama koskee pitkiä korkoja luottokelpoisuutensa säilyttäneiden maiden kohdalla.

EKP on määrällisen keventämisen korvikkeena myöntänyt pankeille rajattomasti pitkäaikaista (kolmen vuoden mittaista) keskuspankkirahoitusta. On vaikea nähdä mitään suurta eroa Fedin ja EKP:n rahapolitiikan välillä.

Finanssipolitiikkaa on näinä vuosina kiristetty jonkin verran molemmin puolin Atlanttia. Myös tältä osin on vaikea löytää merkittävää eroa. Miksi Yhdysvallat sitten on elpynyt Eurooppaa paljon selvemmin?

Yksi vastaus löytyy pankkijärjestelmästä.

Syksyllä 2008 Lehman Brothers päästettiin Yhdysvalloissa konkurssiin (15.9.2008). Tuon tapahtuman jälkeen Yhdysvaltojen viranomaiset ryhtyivät nopeasti toimiin pankkien vakavaraisuuden ja toimintakyvyn turvaamiseksi.

Euroopassa näin ei tehty. Pitkä vitkastelun jälkeen tehtiin pankkien stressitesti, jota kuitenkin yleisesti pidettiin kelvottomana.

Tosiasiassa monet jäsenmaat, Ranska ja Saksa sekä Espanja mukaan lukien, eivät ole halunneet paljastaa pankkiensa tilaa. Pakkien heikkous on vaikeuttanut etenkin PKT-sektorin luotonsaantia ja siten ruokkinut taantumaa sekä vaikeuttanut elpymistä.

Euroopan ja etenkin rahaliiton ongelmana oli ensin pankkien holtiton käyttäytyminen, sen jälkeen niiden surkeaksi muodostunut tila, ja koko ajan viranomaisten kyvyttömyys tilanteen vaatimaan pankkipolitiikkaan.