Blogit

Toimittaja Salla Vuorikosken viiltoja yhteiskunnan kuumiin puheenaiheisiin.

Näin meitä vedätetään – isot urheilujärjestöt pyörittäneet ministeriötä raha-automaattina

Blogit Vuorikoski 31.5.2017 10:40
Salla Vuorikoski
Kirjoittaja on Suomen Kuvalehden toimittaja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti maanantaina perivänsä Valo-järjestöltä vuoden 2014 avustuksia takaisin 1,75 miljoonaa euroa. Uutinen on jatkoa vuosi sitten uutisoidulle Olympiakomitean yli 400 000 euron takaisinperinnälle. Järjestöt yhdistyivät tammikuussa 2017.

Isojen takaisinperintäpäätösten taustalla on syksyllä 2015 aloittanut ministeriön tarkastuspäällikkö Viivi Lajunen, jonka tiimi on ottanut tiukan otteen rahankäyttöön. Uudistusta edelsi muun muassa Valtiontalouden tarkastusviraston antamat moitteet.

 

Järjestöissä uudesta tyylistä ei tykätä. Valon ja Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson on jo kiirehtinyt tyrmistymään tarkastuksen johtopäätöksistä. Japissonia voi vähän ymmärtääkin: onhan tilanne osin seurausta ministeriön aiemmasta kyvyttömyydestä valvoa, että avustusrahaa käytetään sääntöjen mukaan.

Tarkastusraportti on karua luettavaa. Samoja kuluja kirjataan eri hankkeisiin ja rahoja veivataan tarpeen mukaan kustannuspaikalta toiselle. Kuluihin on kirjattu sellaista, mikä ei niihin kuulu.

Ministeriön palkkakatto on ylitetty miltei puolella miljoonalla eurolla. Hankintoja on jätetty kilpailuttamatta, papereita puuttuu, rahankäyttöä ei ole seurattu. Hankkeiden sisällöt ovat olleet epäselviä. Välillä on ollut vaikea tietää, mistä yksi hanke alkaa ja toinen päättyy.

 

Valo on saanut kahdenlaista avustusta: yleis- ja erityisavustusta. Ensimmäisellä on tarkoitus hoitaa järjestön perustoimintaa. Erityisavustuksia voi puolestaan hakea hankkeisiin, jotka eivät ole osa järjestön perustoimintaa.

Nämä eri avustusrahat ovat raportin mukaan menneet sekaisin. Näyttää siltä, että tämä ei ole tapahtunut vahingossa, vaan järjestössä on kikkailtu, jotta jokainen valtiolta saatu euro ja sentti tulee käytettyä omaksi hyödyksi. Sillä mihin rahat on tarkalleen ottaen alun perin haettu ja saatu, ei aina näytä olleen väliä.

Tarkastus vaikuttaa perinpohjaiselta, mutta kaikkea ei ole saatu selville. Esimerkiksi Urheilugaalan avustuksen osalta tarkastuksessa ei varmuudella saatu selville, oliko gaala tappiollinen.

Jotta hankittujen tuottojen määrä olisi saatu selvitettyä luotettavasti, tarkastajan olisi pitänyt päästä syynäämään kunnolla myös yhteistyökumppanin Infront Finlandin papereita. 

 

Raportissa kysytään muutenkin sen perään, onko muualta hankitut tuotot kirjattu oikein eri hankkeille. Tässä on urheilujärjestöjen keskeinen murhe: omia muita tuloja pitäisi hankkia, mutta niiden ei haluttaisi vaikuttavan valtion tukiin.

“Jokainen itse hankittu euro laskee avustusta. Ei se motivoi”, valitti Olympiakomitean pääsihteeri Japisson haastattelussa keväällä 2016.

Tuskin maksajiakaan motivoi antaa tarpeettomia avustuksia. Luulisi, että järjestöjä kuitenkin kannustaisi oman rahan tuoma itsenäisyys. Silloin ulkopuoliset rahoittajat eivät pääse samalla tavalla puuttumaan rahankäyttöön.

 

Vaikka maksajia ei huolettaisi rahan törsääminen sinänsä, huolta voi kantaa käytetyn rahan tuomista hyödyistä.

“Tarkastustoimi pitää huolestuttavana sitä, että suurelta osin Valo ry:n toimittamista selvitysaineistoista on vaikea hahmottaa sitä, mitä avustuksilla on konkreettisesti tehty, mitä tuotoksia toiminnassa on syntynyt”, raportissa huomautetaan.

“Jatkossa tulisi selvittää, mikä on järjestön perustoimintaa, jota varten järjestö on perustettu.

 

Kun lukee pitkänä virtana luetteloa seminaareista, laivareissuista, konsulttiselvityksistä, osaamiskeskusten rakentamisprosesseista ja fasilitoinneista, ei voi olla kysymättä: miten tämä kaikki palvelee kansan liikkumista? 

Vakiintuneet isot järjestöt näyttävät pyörittäneen ministeriötä raha-automaattina. Ajat muuttuvat. Valo ja Olympiakomitea itse vakuuttavat toimintansa olleen ennenkin tuloksekasta, mutta käytäntöjä on jo muutettu kritiikin pohjalta. 

Monissa muissa järjestöissä odotetaan kauhulla, milloin ne tulevat tarkastajan syyniin.