Blogit

Tutkija Antti Ronkainen seuraa maailmantalouden murrosta.

Vaikka Englannin keskuspankin johtaja on lukenut Kommunistisen manifestin, robotisaatio ei johda marxismin nousuun

Blogit Vallan mahotonta! 21.4.2018 12:00
Antti Ronkainen
Antti Ronkainen - avatar
Kirjoittaja on poliittisen talouden väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla.

Englannin pankin johtaja Mark Carneyn mukaan teknologinen kehitys voi johtaa marxismin nousuun. Näin on siksi, että robottien ja tekoälyn myötä perinteisten tehdastöiden lisäksi suuri osa keskiluokan töistä tulee tarpeettomiksi.

Koska kysymys on historianfilosofisesti kiinnostava, oletetaan, että robotisaatio johtaisi Carneyn kuvaamaan massatyöttömyyteen.*

Carneyn oletus perustuu Marxin ja Engelsin Kommunistiseen manifestiin (1848), jonka mukaan työväestön kurjistuminen johtaa vallankumoukseen, kuten kävi Ranskassa tai tsaarin Venäjällä. Kyseessä on deterministinen historiankäsitys, joka ilmensi poliittisen Marxin tuntoja ja toiveita.

Sen sijaan Marxin Pääomassa (1867) historiankäsitys on monisyisempi. Pääoman mukaan kapitalismi on ristiriitainen tuotantojärjestelmä, joka ajautuu jatkuvasti kriiseihin.

Vanhemman Marxin viesti on, että historian suunta määräytyy luokkakamppailujen mukaan, eikä työväki voita automaattisesti.

Tämä on huomioitava Carneyn kommunismiteesissä.

 

Toisen maailmansodan jälkeen vasemmiston aseman selkänojana oli vahva talouskasvu ja Neuvostoliiton uhka. Toisin kuin Kommunistisen manifestin kurjistumisteoria olettaa, vasemmistolla näyttäisikin olevan paremmat edellytykset kukoistaa nousukausina.

1970-luvulta lähtien teollisuustyöt ovat siirtyneet itään, mikä on johtanut vasemmistopuolueiden ja ay-liikkeen jäsenmäärän laskuun. Lisäksi demarit ja ay-liike ovat olleet erimielisiä hyvinvointivaltion ongelmista, mikä on luonut tilaa keskustalaisten ja konservatiivisten puolueiden nousulle.**

Hiljalleen valtio on vetäytynyt tulonjakoon, työttömyyteen ja kokonaiskysyntään liittyvistä kysymyksistä ja vasemmistonkin politiikan keskiöön on noussut yksilöiden kannustimien ohjaus ja markkinoiden suurimpien epäkohtien hillitseminen.

Postmodernin myötä individualismi ja henkilökohtainen vastuu ovat jyränneet kollektivismin.

Kun Margaret Thatcherilta kysyttiin suurinta poliittista saavutusta, hän vastasi sen olevan Tony Blair.

Carneyn kommunismiteesiä vastaan puhuu se, että vaikka 1970-luvun jälkeen talouskriiseistä on tullut pysyvä asiantila ja työttömyys on kasvanut näiden kriisien myötä, vasemmiston kannatus on hiipunut.

Finanssikriisiä ei seurannut uuden sääntelyn tai Keynesin paluu. Viimeisen 10 vuoden aikana sosiaalidemokraatit ovat ottaneet vuosi vuoden perään suurempia rökäletappioita.

Globalisaatio on jo runnellut vasemmistopuolueiden kannattajia ja robotisaation myötä tämä kehitys kiihtyisi. Keskiluokka näkisi, että vakaat työt ja tulot olisivat yhä harvempien etuoikeus. Äänet menisi niille, jotka helpottaisivat keskiluokkien tärinää ja pelkoa alaluokkiin putoamisesta. Äänet menisi niille, jotka lupaisivat lisää henkilökohtaista häpeää alaluokille ja keppiä pakolaisille. 

Marxismin sijaan robotisaatio ja massatyöttömyys oikeistolaistaisivat vasemmistopuolueita ja radikalisoisivat oikeistopuolueita. Tämä kiihdyttäisi protektionismia, konservatismia, kauppasotia sekä konfliktia idän ja lännen välillä.

 

Carneyn avaus teknologisen ja poliittisen kehityksen välisestä suhteesta on tällaisina aikoina tärkeä. Historia ei ole kuitenkaan ennaltamäärätty.

Ulkoiset tekijät, kuten globalisaatio, talouskriisit tai teknologinen kehitys eivät johda automaattisesti vallankumouksiin. Oleellista on, miten poliittiset liikkeet ihmisten, massojen ja luokkien avantgardena suhtautuvat näihin mullistuksiin.

Viimeisen 100 vuoden perusteella vasemmisto on ennemminkin maltillistunut kuin radikalisoitunut yhteiskunnallisten mullistusten myötä. 

 

 

Viitteet

* Esimerkiksi Carl Benedikt Frey ja Michael A. Osborne ovat artikkelissaan The Future of Employment – How Susceptible Are Jobs to Computerisation? (2013) arvioineet robotisaation voivan hävittää melkein 50 % kaikista Yhdysvaltain töistä 2030-lukuun tultaessa.

** Kiitokset Heikki Paloheimon pitämälle Euroopan vasemmistopuolueita käsittelevälle luennolla kurssillamme Euroopan politiikan nykytrendeistä.