Blogit

Tutkija Antti Ronkainen seuraa maailmantalouden murrosta.

Suomen tulee vaatia Grexitiä vaaliakseen Schäublen perintöä

Blogit Vallan mahotonta! 10.10.2017 12:20
Antti Ronkainen
Kirjoittaja on poliittisen talouden väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla.

Eilen maanantaina oli Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäublen viimeinen euroryhmän kokous. Vaalitappion kokonut Angela Merkel joutuu todennäköisesti antamaan valtiovarainministerin salkun liberaalipuolueelle (FDP).

Viimeisenä tekonaan Schäuble esitti versionsa rahaliiton integraatiosta.

Tarkoituksena on kehittää Euroopan vakausmekanismia (EVM) niin, että se kykenisi tulevissa kriiseissä suorittamaan velkojen uudelleenjärjestelyitä. Lisäksi EVM ottaisi suuremman vastuun jäsenmaiden finanssipolitiikan valvonnassa.  

Esitys tarkoittaa vallansiirtoa euromaille. Euroopan komission valtaa valvoa budjettikuria siirrettäisiin jäsenmaille. Toiseksi Kansainvälistä valuuttarahastoa ja Euroopan keskuspankkia ei enää tarvittaisi tulevissa kriiseissä.

Suomen valtiovarainministeri Petteri Orpo on jo elokuussa ilmaissut, että Suomen tulee olla rahaliiton kehittämisen suhteen schäublelainen. Myös eilinen euroryhmä linjasi, että vakausmekanismille tulisi antaa suurempi rooli budjettikurin valvonnassa. Tämä voidaan tehdä EVM:n perustamissopimusta ja budjettikurisopimusta muuttamalla.

Schäublen kaavailut tarkoittavat vallan siirtymistä entisestään harmaalle alueelle, sillä EVM on euromaiden EU-lainsäädännön ulkopuolelle perustama rahoituslaitos.

 

Saksan tulevat hallitusneuvottelut määrittävät kuitenkin laajemmin rahaliiton kehitystä. Liberaalipuolueen johtaja Christian Lindnerin mukaan Kreikan tulisi saada velkahelpotus ja erota eurosta (Grexit) ilman, että sen tarvitsee lähteä Euroopan unionista.

Myös Schäuble vaati koko eurokriisin ajan Grexitiä, mutta euroalueella ei ollut olemassaolevia mekanismeja yksittäisen jäsenmaan eroamiseksi. Ainoa mahdollisuus olisi ollut aktivoida Lissabonin sopimuksen artikla 50, joka käynnistää neuvottelut EU-erosta.

Nyt kun rahaliittoon ollaan kehittämässä konkurssikäytäntöä, olisikin tärkeää, että konkurssin sattuessa olisi myös juridinen mahdollisuus erota rahaliitosta. Kreikka on jo konkurssissa, eikä se kykene säästämällä ja palkkoja leikkaamalla nousemaan jaloilleen. Kreikka onkin käytännössä euromaiden velkavanki ja se on päästettävä ulos vankilasta.

Vaikeaksi povatut hallitusneuvottelut kristillisdemokraattien, liberaalien ja vihreiden välillä alkavat ensi viikon keskiviikkona. Suomen hallituksen tulisi ehdottomasti vaatia Merkelin IV hallitukselta konkurssimekanismia, joka mahdollistaa euroeron ilman EU-eroa. 

Schäublen poliittisen perinnön vaalimisen osalta Saksan hallitusneuvottelut ovatkin Suomelle suuri mahdollisuus!