Rinteen hallitus lupaa muutosta, mutta vasta Sipilän jälkeen alkaa tapahtua

Keskusta sai kynnyskysymyksensä pitkälle läpi, mutta niihin voidaan joutua vielä palaamaan.

Profiilikuva
Antti Ronkainen on poliittisen talouden väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla.

Antti Rinteen hallitus on vaalivoittajien eli demareiden, vihreiden & vasemmistoliiton liitto historiallisen vaalitappion ottaneen keskustan kanssa.

Rinteen hallituksen talouspolitiikkaa leimaa investoinnit, menolisäykset, yksityistämiset ja kolmikanta. Ohjelmassa näkyy vaalitulos ja kompromissi.

Ohjelmassa on 3 miljardin tulevaisuusinvestoinnit, jotka rahoitetaan valtionomaisuuden myynneillä. Tämä on ideologisesti karvas kompromissi erityisesti vasemmistolle, sillä myynneistä aiheutuu kymmenien ellei satojen miljoonien tulonmenetykset, mitkä puolestaan lisäävät veronkorotuspaineita.

Menojen osalta kyseessä on muutos, sillä leikkausten sijaan menoja lisätään 1,23 miljardilla vuodessa. Nämä rahoitetaan veronkorotuksin, budjetin sisäisillä siirroilla ja työllisyysasteen nousulla 75 prosenttiin.

Kestävyysvajeen sijaan talouspolitiikkaa näyttää ohjaavan budjettitasapainotavoite, joka on sidottu 75 prosentin työllisyysasteeseen. Sosiaaliturvan uudistus ja työllisyystoimet laitetaan komitea- ja kolmikantaiseen valmisteluun, joten hallituksen onnistuminen riippuu näiden onnistumisesta.