Onko Saksan perustuslakituomioistuin menettämässä luottamuksensa EU-tuomioistuimeen?

Profiilikuva
Antti Ronkainen on poliittisen talouden väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla.

Suomessa seurataan tiiviisti Puolan ja Unkarin oikeusvaltiokiista, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt Saksan perustuslakituomioistuimen (Bundesverfassungsgericht, BVerfG) jäätynyt konflikti EU-tuomioistuimen kanssa EU:n taloudellisesta integraatiosta.

Suomen itsenäisyyspäivänä BVerfG antoi kauan odotetun ratkaisunsa koronapandemian vuoksi luodusta 750 miljardin euron suuruisesta elpymisvälineestä. Yllätys oli melkoinen, kun BVerfG katsoi, ettei elpymisväline ylitä Saksan parlamentin Euroopan unionille myöntämää toimivaltaa (ultra vires), eikä se pyytänyt ennakkoratkaisupyyntöä EU-tuomioistuimelta elpymisvälineestä. Vielä koronapandemian alkaessa BVerfG syytti EU-tuomioistuimen olleen ultra vires arvioidessaan EKP:n euromaiden velkakirjojen tukiostoja (Public Sector Purchase Programme, PSPP).

BverfGin suopea ratkaisu tulkittiinkin laajasti helpotuksena sen puolesta, että BVerfG on liennyttänyt linjaansa Euroopan unioniin, eikä enää lähde sellaisiin manöövereihin, joista voitaisiin innostua esimerkiksi Puolan ja Unkarin perustuslakituomioistuimissa.

Asiasta on esitetty myös epämieluisampi tulkinta. Elpymisväline, kuten myös esimerkiksi eurokriisin aikana luotu Euroopan vakausmekanismi oikeutettiin artiklalla 122, joka sallii taloudellisen tuen antamisen luonnonkatastrofin tai muun poikkeuksellisen tapahtuman vuoksi. Ratkaisussaan BVerfG asetti ehtoja sille, missä olosuhteissa ”luonnonkatastrofiartiklan” nojalla unioni voi ottaa yhteisvelkaa. BVerfG piti erityisen tärkeänä, että koska yhteisvelka oikeutettiin koronapandemialla, myös rahojen käyttökohteen tulisi liittyä pandemiaan. Elpymisväline oikeutettiin pandemialla, mutta välineen käyttötarkoitukset ovat laajemmin eurooppalaisen teollisuuspolitiikan edistämistä, kuten investointeja vihreään siirtymään ja digitalisaatioon.