Oikeusvaltion vahvistaminen oikeusvaltioperiaatetta rikkomalla

Profiilikuva
Antti Ronkainen on poliittisen talouden väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla.

10. joulukuuta kirjoitettiin Euroopan oikeushistoriaa, kun Puola ja Unkari hyväksyivät EU:n uuden oikeusvaltiomekanismin. Samalla maat vetivät pois uhkauksensa kaataa EU:n uuden elpymisrahaston.

Uusi oikeusvaltiomekanismi on parannus suhteessa aiempaan. Se on kuitenkin käytännössä korruption vastainen työkalu, joka seuraa EU-rahoituksen käyttöä, mutta ei puutu laajemmin oikeusvaltioperiaatteen loukkauksiin.

Nyt sovitussa kompromississa ei vesitetty uutta mekanismia, mutta sen käyttöönottoa viivästytetään. Kompromissin (kohdat 1-4 neuvoston päätöksissä) mukaan mekanismia ei käytetä ennen kuin EU-tuomioistuin on antanut ratkaisun mekanismin laillisuudesta. Lisäksi käyttöönottoa viivästyttää edelleen, että komissio laatii tuomioistuimen ratkaisun jälkeen mekanismin käytöstä EU-maiden kanssa ohjeet, jotka voivat vaikeuttaa mekanismin käyttöönottoa entisestään.

Arviot viivytyksen pituudesta vaihtelevat muutamista kuukausista muutamiin vuosiin. On mahdollista, että Unkari ehtii käyttää suuren osan EU:n elpymisrahastosta tulevista varoista ennen vuoden 2022 vaaleja, jonka jälkeen vasta aletaan miettiä mekanismin aktivointia ja käytettyjen rahojen seuraamista.

Oikeusoppineet ovat ottaneet kompromissin tyrmistyneenä vastaan.