Komissio eri linjoilla Suomen kanssa yhteisvastuusta, finanssiministeristä ja vakausmekanismista

Jos Saksan linja muuttuu, myös Suomi joutuu joustamaan periaatteistaan.

Profiilikuva
Antti Ronkainen on poliittisen talouden väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla.

Euroopan komissio julkaisi eilen ehdotuksensa rahaliiton kehittämisestä, jotka koettelevat Suomen EMU-linjoja. Keskeisimmät kiistakysymykset koskevat vakausmekanismia, Euroopan valtiovarainministeriä ja yhteisvastuun lisäämistä. 

 

KOMISSIOLLA on erilainen näkemys Euroopan vakausmekanismin kehittämisestä kuin Suomella.

Komissio haluaa tuoda EVM:n EU-lainsäädännön piiriin ja jouduttaa päätöksentekoa luopumalla yksimielisestä päätöksenteosta. Suomi hyväksyy vakausmekanismin kehittämisen, mutta haluaa pitää päätöksenteon tiukasti hallitusten käsissä: 

”Suomi ei näe tarvetta Euroopan vakausmekanismin pääomarakenteen muuttamiselle tai Euroopan vakausmekanismin siirtämiselle osaksi Euroopan unionin oikeudellista kehikkoa. Euroopan vakausmekanismissa tehtävät merkittävät päätökset, kuten hallintoneuvoston päätökset, tulee tehdä yksimielisesti.”