Euroopan velansiirtounioni ja Brexitin jälkeiset vapaamatkustajat

Eurokriisin alettua euroalue on muodostunut Euroopan velansiirtounioniksi, joka toteuttaa epäsuoria tulonsiirtoja euromaiden välillä. Velansiirtounionin toisen pilarin muodostaa EKP.

Profiilikuva
Antti Ronkainen on poliittisen talouden väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla.

Kirjoituksen idea syntyi lounaalla Sami Miettisen kanssa keskustellessamme EU-budjetista ja euroalueen velansiirroista. Miettinen on yli sata kansainvälistä rahoitusjärjestelyä ja yrityskauppaa toteuttanut pankkiiri.

Euroopan unionin 160 miljardin euron vuosibudjetti vastaa noin yhtä prosenttia EU-maiden bruttokansantuotteesta. Vastaavasti Yhdysvaltain 4 000 miljardin dollarin budjetti vastaa reilua 20 prosenttia liittovaltion bkt:stä.

Yhdysvalloissa reilut 325 miljoonaa kansalaista ovat liittovaltion verotuksen piirissä ja siten vastuussa valtionvelasta liittovaltion budjetin kautta. Katastrofien sattuessa vauraiden osavaltioiden kansalaiset maksavat epäonnisten osavaltioiden ahdingon. Osavaltiot, joita EU:ssa vastaavat suvereenit valtiot kuten Suomi, eivät osallistu tulon- tai velansiirtoihin lainkaan. 

Jos EU haluttaisiin kehittää Yhdysvaltojen kaltaiseksi valtioksi, sen budjetti tulisikin kasvattaa 20-kertaiseksi. Tällöin Suomen EU-bruttomaksut kasvaisivat 1 miljardista 20 miljardiin, mistä suurin osa saataisiin toki takaisin EU-liittovaltion budjettimomenteista.

Tämän vuoksi “Euroopan Yhdysvallat” on poliittisesti erittäin epätodennäköinen hanke. Miettinen kärjisti asian konkreettisesti: