Euroopan oikeusjuttu - onko elvytysrahasto kuin Josef K?

Profiilikuva
Antti Ronkainen on poliittisen talouden väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla.

EU elää koronakriisin myötä kafkalaista vaihettaan. Franz Kafkan romaanissa Oikeusjuttu päähenkilö Josef K vangitaan, mutta K:lle ei selviä, mistä rikoksesta häntä syytetään. Kafka ei ehtinyt tuberkuloosin vuoksi viimeistellä romaania, minkä lisäksi se on joidenkin teorioiden mukaan ladottu väärässä järjestyksessä.

Myös EU/EMU-maiden koronatoimet voivat käynnistää oikeusjuttuja, jotka muuttuvat absurdeiksi tansseiksi perustuslakien ja EU-oikeuden ympärillä.

Esimerkiksi valtiovarainministeri Katri Kulmunin ja perustuslakivaliokunnan välille on jo syntynyt kiista siitä, millä perustein Suomi hyväksyi huhtikuun alussa euroryhmän 500 miljardin suuruiset koronatoimet. Eurokriisin yhteydessä Suomi on edellyttänyt Euroopan vakausmekanismin (EVM) kautta annettavan tuen tiukkaa ehdollisuutta, jota ei euroryhmän päätöksessä kuitenkaan mainittu.

Käytännössä perustuslakivaliokunnan kanta olisi edellyttänyt koko euroryhmän paketin vetottamista, mutta Kulmuni hyväksyi sen suuren valiokunnan tuella.

Sekava prosessi osoittaa, että koronatoimet näyttävät edellyttävän eurokriisin aikaisten yhteisvastuun lisäämistä koskevien kantojen uudelleenarviointia. Ja jos näin todella on, herää kysymys, miksi ministeri ei hakenut perustuslakivaliokunnalta ennen euroryhmän kokousta laajempaa neuvottelumandaattia?