Blogit

Tutkija Antti Ronkainen seuraa maailmantalouden murrosta.

Eduskunnan oikeudellis-poliittinen konflikti yhteisvelasta

Blogit Vallan mahotonta! 26.6.2020 12:17
Antti Ronkainen
Antti Ronkainen - avatar
Kirjoittaja on poliittisen talouden väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla.

Euroopan komission suunnittelema elpymisrahasto ja 750 miljardin euron suuruinen velka tulevat syventämään unionia poliittisena liittona.

Velkaan liittyvät periaatteelliset kysymykset näkyvät jo nyt eduskunnan sisällä suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan välisen konfliktin syvenemisenä. Toiseksi velka tulee asettamaan hallituksen ja opposition välille mielenkiintoisen juovan, kun paketista aikanaan äänestetään.

Suomi on ollut ainoita maita, jotka kysyivät juhannusaaton huippukokouksessa elpymisrahaston lainvoimaisuutta. Suomessa oikeusoppineista esimerkiksi Päivi Leino-Sandberg ja Juha Raitio ovat epäilleet, että esitys olisi perussopimuksen artiklan 310 vastainen, joka edellyttää EU:n budjetin olevan tasapainossa.