Eduskunnan oikeudellis-poliittinen konflikti yhteisvelasta

Elpymisrahasto syventää perustuslakivaliokunnan ja suuren valiokunnan välistä konfliktia.

Profiilikuva
Antti Ronkainen on poliittisen talouden väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla.

Euroopan komission suunnittelema elpymisrahasto ja 750 miljardin euron suuruinen velka tulevat syventämään unionia poliittisena liittona.

Velkaan liittyvät periaatteelliset kysymykset näkyvät jo nyt eduskunnan sisällä suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan välisen konfliktin syvenemisenä. Toiseksi velka tulee asettamaan hallituksen ja opposition välille mielenkiintoisen juovan, kun paketista aikanaan äänestetään.

Suomi on ollut ainoita maita, jotka kysyivät juhannusaaton huippukokouksessa elpymisrahaston lainvoimaisuutta. Suomessa oikeusoppineista esimerkiksi Päivi Leino-Sandberg ja Juha Raitio ovat epäilleet, että esitys olisi perussopimuksen artiklan 310 vastainen, joka edellyttää EU:n budjetin olevan tasapainossa.

Eilen julkaistun EU:n oikeudellisen tietopalvelun selvityksen mukaan perussopimukset sallisivat elpymisrahaston perustamisen. Selvitys on kuitenkin salainen ja siinä ainoastaan todetaan, että elpymisrahasto ei saa johtaa EU:n budjettia epätasapainoon.

Julkisuudessa ollaan esitetty, että komissio on ottamassa velkaa, josta se jakaisi 500 miljardia tukina. Kun esitystä katsoo tarkemmin, varsinainen elpymisrahasto käsittää 310 miljardia, minkä lisäksi 60 miljardia on takauksia.