Poliiseja vai vartijoita?

Suomesta puuttuu kunnollinen keskustelu julkisen ja yksityisen roolista turvallisuusalalla, sanoo tutkija.

suoraan sanoen
Teksti
Sanni Koivuniemi

Yksityisen turvallisuusalan väkivalta on noussut julkisuuteen. Onko alalla yksittäisiä tapauksia laajempia ongelmia, turvallisuustutkija Jyri Paasonen Vaasan yliopistosta?

”Yksittäisten turvallisuusalan työntekijöiden väärin toimiminen ei ole yllättävää. Valitettavassa Avarnin tapauksessa poikkeuksellista on se, että tutkinta koskee useita samassa kohteessa työskenteleviä. Paikkaan on päässyt pesiytymään tällainen työkulttuuri. Poliisitutkinta on kuitenkin vielä kesken.

Turvallisuusala tuskin on sen ongelmallisempi kuin muut alat. Tuhannet hoitavat työnsä täysin asiallisesti. Keskustelu on nyt hyvin värikästä ja eduskuntavaalitkin ovat tulossa.”

Julkisuudessa on vaadittu muutoksia turvallisuusalan koulutukseen. Onko keskitytty oikeisiin asioihin?

”Keskustelussa on nostettu esiin etenkin korttikoulutukset ja niiden lyhyys. Ammatikseen alan töitä tekevistä suurin osa on kuitenkin suorittanut alan ammatillisen tutkinnon, ei pelkkiä korttikoulutuksia.

Olisi tärkeää kehittää valtakunnallisesti alan soveltuvuuden arviointia.”

Paranisiko turvallisuus, jos palvelut järjestäisi valtio?

”Julkinen sektori ei saa kaikkea automaattisesti toimimaan, kuten esimerkiksi sotealalta nähdään. Yksittäisiä väärinkäyttötapauksia nousee esiin myös julkisella puolella. Suomessa turvallisuuspalveluita ei ole yksityistetty, vaan yksityinen puoli on tullut täydentämään vähistä resursseista johtuvaa aukkoa. Käytännössä poliiseja näkee nykyään hyvin harvoin arjessa.”

Pitäisikö poliisin näkyä enemmän?

”Yksityisen turvallisuusalan ja viranomaisten yhteistyö on ollut toimiva tapa. Resurssien ja tehtävien jakautumista tulisi kuitenkin tarkastella kriittisesti ja tutkimuksen valossa. Meiltä on puuttunut tästä kunnollinen poliittinen keskustelu, jota eri valtioissa on käyty.”

Millaista keskustelua pitäisi käydä?

”On tärkeää, että pystytään kyseenalaistamaan nykyisiä käytäntöjä. Tarvitaan erilaisia ratkaisuehdotuksia toimintoihin, jotka sitovat nyt viranomaisten resursseja.”

Onko alan valvonta riittävää?

”Valvontaviranomaisen resurssit eivät ole lisääntyneet siinä määrin kuin elinkeinolupien määrä on kasvanut. Apulaisoikeusasiamies on korostanut jo kymmenen vuotta sitten, että poliisin tulee panostaa yksityisen turvallisuusalan valvontaan. Myös alan omavalvonnan pitää toimia. Tapauksia voi jäädä pimentoon, kun valvonta on puutteellista.”