Sietokyky koetuksella

Suomessa sähkönmyyjiä ei valvota. Jos myyjä kaatuu, laskun maksaa asiakas.

suoraan sanoen
Teksti
Pipsa Havula

Energiavirasto, joka on sähkömarkkinoiden valvova viranomainen, ei valvo sähkönmyyjien toimintaa eikä tiedä, miten hyvin myyjät ovat suojanneet sähkönhankinnan. Miksi ei, Energiaviraston sähkömarkkinoista vastaava johtaja Antti Paananen?

”Suomessa sähkön myyminen ei ole luvanvaraista toimintaa, eli kuka tahansa voi aloittaa sähkön myymisen. Se ei edellytä Energiavirastolta mitään toimilupaa. Emme voi myöskään kieltää toimintaa tai vaikkapa määrätä, että yhtiöllä pitäisi olla jokin rahoituksellinen asema. Lainsäädännössä on haluttu, että kynnys markkinoille tuloon olisi riittävän matala ja kilpailua olisi riittävästi.”

Jos sähkönmyyjä menee konkurssiin, lasku kaatuu asiak­kaiden niskaan. Pitäisikö toimilupajärjestelmä olla?

”Jos sellainen olisi, asiakkaille saataisiin ehkä jonkinlainen varmuus, ettei sähkönmyyjä kaadu, mutta ei se olisi sataprosenttinen. Nykykäytännön muuttaminen ei ole suunnitelmissa.