Koronan kuorma

Koronasta tuli tauti muiden joukossa. Sen hoitoon tarvittaisiin Husissa noin 40 uutta hoitajaa.

koronavirus
Teksti
Hannu Toivonen

Koronavirus on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tullut jäädäkseen. Pieni osa potilaista tarvitsee jatkossakin sairaalahoitoa. Miten hoitoon pitäisi varautua, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) vs. johtajaylilääkäri Antti Vento?

”Meidän on varauduttava, että koronapotilaita on Husissa jatkuvasti reilun osastollisen verran. Se tarkoittaa 25–30 vuodeosastopaikkaa. Lisäksi tulevat epidemian huiput, jolloin kuormitus kasvaa merkittävästi.

Hoitojonot ovat kasvaneet erityisesti silmäkirurgiassa ja ortopediassa. Jos jonot olisivat kohtuulliset, kiireetöntä hoitoa voitaisiin tauottaa pandemian huipun ajaksi.”

Tarvitseeko sairaala lisää resursseja?

”Perusresursseja pitäisi olla enemmän. Suomen terveydenhuolto on mitoitettu aika minimiresurssin mukaan.

Henkilöstön määrään vaikuttaa korona-ajan linjaus, että työntekijät jäävät pienistäkin oireista pois töistä. Flunssan aiheuttamat sairauslomat ovat selkeästi kasvaneet.”

Mitä tarvitaan lisää?

”Erityisesti hoitajia pitäisi olla enemmän. Teho-osaston kuormitus on nyt vähäinen, mutta jos potilasmäärä kasvaa, tehohoitopaikoista tulee pulaa.

Tehohoidon resurssien nostamiselle on perusteet. Suomessa on väkilukuun suhteutettuna vähemmän tehohoitopaikkoja kuin monessa muussa maassa.”

Kuinka paljon hoitajia tarvitaan lisää?

”Tarvitsisimme noin 40 hoitajaa täysipäiväiseen työsuhteeseen peruskoronaresurssiksi. Se ei ole iso lisäys, mutta ongelmana on yleinen pula hoitohenkilöstöstä.