Yhteisvastuun kannattajat ja vastustajat

Yli puolet eduskuntavaaliehdokkaista kannattaa EU:n yhteisvastuun lisäämistä kriiseissä.

Jakolinjat olivat selvät, kun eduskuntavaaliehdokkaat vastasivat väittämään Euroopan unionin yhteisvastuun lisäämisestä kriiseissä.

Suomen Kuvalehden Ylen vaalikoneessa esittämä väittämä kuuluu: EU:n yhteisvastuun lisääminen on hyväksyttävää merkittävien kriisien yhteydessä. Esimerkeiksi kriiseistä annettiin pandemia, Ukrainan sota ja ilmastonmuutos.

Väittämään vastasi 2 059 eduskuntavaaliehdokasta. Heistä väittämän kanssa ”täysin samaa mieltä” tai ”samaa mieltä” on 57 prosenttia vastaajista.

Eniten vastaan ovat perussuomalaisten ehdokkaat. Heistä 80 prosenttia oli väittämän kanssa eri mieltä tai täysin eri mieltä.