Kuka meitä hoitaisi?

Hoitajaliitot vaativat, että työvoimapulaan puututaan. Kuinka paljon hoitajia tarvitaan lisää?

Ikääntyneiden hoitoon tarvitaan vuoteen 2030 mennessä 30 000 hoitajaa lisää. Kaikkiaan sote-alalle tarvitaan 200 000 uutta työntekijää vuoteen 2035 mennessä korvaamaan eläköityneet ja vastaamaan kasvavaan hoidontarpeeseen.

Luvut ovat hallituksen esityksestä. Työ- ja elinkeinoministeriön raportin mukaan terveydenhuollossa työskenteli vuonna 2019 kaikkiaan 347 157 henkilöä.

Väestön ikääntyminen kuormittaa terveydenhuoltoa tulevaisuudessa yhä enemmän. Myös erilaiset uudistukset vaativat palkkaamaan lisää henkilökuntaa. Esimerkiksi lokakuussa 2020 voimaan tulleessa laissa hoitajamitoituksesta määrätään, että vuoteen 2023 mennessä ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoidossa on oltava 0,7 hoitajaa yhtä asukasta kohden.

Varsinais-Suomen TE-toimiston sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan koordinaattori Terhi Tevameren mukaan terveydenhuoltojärjestelmän tietopohja on kuitenkin niin pirstaleinen, ettei tarvittavaa henkilöstömäärää voi arvioida riittävän tarkasti.