Venäläiset arvostavat Putinin kaudessa eniten asevoimien vahvistamista: voi selittää myös Ukrainan sotilaallista painostamista

Levada-tukimuslaitoksen kyselyssä selvisi, että venäläisten mielestä Putin on epäonnistunut erityisesti kansalaisten elintason parantamisessa ja korruption vähentämisessä.

Teksti
Maarit Uber

Venäläisten mielestä presidentti Vladimir Putin on kautensa aikana onnistunut etenkin maan sotavalmiuden nostamisessa, asevoimien uudistamisessa ja venäläisittäin sanottuna Tshetshenian ”ongelman” ratkaisemisessa.

Asia kävi ilmi, kun venäläinen Levada-tutkimuslaitos selvitti maaliskuussa kansalaisten näkemyksiä presidentti Putinin saavutuksista ja epäonnistumisista tämän vallan vuosina. Vastaava kysely on toteutettu säännöllisesti vuoden, parin välein.

Moni vastaaja piti tärkeänä saavutuksena myös terrorismin kitkemistä, ”järjestyksen tuomista maahan” sekä ”rauhallisten poliittisten olojen” ylläpitämistä. Näitä piti Putinin saavutuksina miltei joka kolmas kyselyyn osallistunut.

Toisaalta yli kymmenen prosenttia vastaajista katsoi Putinin epäonnistuneen järjestyksen tuomisessa, rauhallisten poliittisten olojen ylläpitämisessä sekä rikollisuuden vastaisessa taistelussa.

Rikollisuuden torjunnasta presidentille jakoi kuitenkin kiitosta huomattavasti kriitikoita suurempi ihmisjoukko, joka neljäs vastaaja. Yhtä moni oli sitä mieltä, että presidentti on onnistunut Venäjän kansainvälisen aseman vahvistamisessa.