Vain Itä-Antarktiksen jäämassat kasvavat

Antarktis
Teksti
Marko Hamilo
Neljä tutkijaa tarkastelee jäätikköä Antarktiksella vuonna 2003. Kuva David Vaughan / AP / Lehtikuva.

Kaikki napa-alueiden jäätiköt yhtä lukuunottamatta ovat pienentyneet sitten vuoden 1992, osoittaa uusi Science-lehdessä julkaistu tutkimus.

Arviot Grönlannin ja Etelämantereen jäätiköiden muutoksista ovat vaihdelleet suuresti, ja sulamisen vaikutusta valtamerien pinnannousuun on siksi ollut vaikea arvioida.

Joissakin aiemmissa tutkimuksissa on jopa arveltu, että jäätiköiden sulaminen ja muuodostuminen olisivat planeetan mittakaavassa
tasapainossa. Arviointia on vaikeuttanut muun muassa se, että satelliittimittauksia on tehty vain lyhyen aikaa ja niitäkin eri menetelmillä.

Uudessa tutkimuksessa on yhdistelty erilaisia mittausmenetelmiä ja päästy siten aiempaa tarkempaan arvioon. Sen mukaan Itä-Antarktiksen jäämassa kasvaa. Se ei kuitenkaan riitä kompensoimaan edes Länsi-Antarktiksen jäämassan supistumista, Grönlannin mannerjään sulamisesta puhumattakaan.

Napa-alueiden mannerjäätiköiden pieneneminen nostanut merenpintaa noin senttimetrillä sitten vuoden 1992. Muut tekijät, kuten merten lämpölaajeneminen, selittävät kuitenkin valtaosan, noin 80 prosenttia, merenpinnan noususta tällä aikavälillä.