Ei pelkkää kahvitusta

Suomen puheenjohtajuus osuu saumakohtaan, jossa Euroopan unionissa vaihtuu valta.

EU-puheenjohtajuus
Teksti
Wilhelmiina Palonen

Suomesta tulee heinäkuun alussa puoleksi vuodeksi EU:n puheenjohtajamaa. Vaihtuva puheenjohtajuus on kolmas Suomen EU-jäsenyyden aikana. Puheenjohtajamaa johtaa Euroopan unionin neuvoston, niin sanotun ministerineuvoston, toimintaa.  Sen muodostavat jäsenmaiden ministerit.

Neuvosto on yhdessä Euroopan parlamentin kanssa unionin tärkein päättävä elin. Tavallisesti neuvoston työ on pääasiallisesti lainsäädäntöä, mutta Suomen aloittaessa kautensa tässä työssä on tauko.

Vasta valittu europarlamentti on aloittamassa kautensa ja uusi komissio kootaan seuraavien kuukausien aikana.

Puheenjohtajan työ näkyy yleensä lähinnä lainsäädäntöhankkeiden etenemisessä. Välikausi, arvioitiin Suomen puheenjohtajuuskautta etukäteen.