Suomen oppilaitoksiin koulutuksia järjestäneet kenialaiset virkamiehet pidätetty virasta

Kenialainen maakunta solmi suomalaisten oppilaitosten kanssa sopimuksia yli kymmenen miljoonan euron arvosta. Maakuntavaltuuston selvityksen mukaan järjestelyssä ei noudatettu lakia.

koulutusvienti
Teksti
Kati Pietarinen Veera Vehkasalo

Suomalaisoppilaitoksiin tilauskoulutuksia järjestäneet virkamiehet Kenian Uasin Gishun maakunnassa on pidätetty virasta. Heidän toimistaan suositellaan rikostutkinnan käynnistämistä.

Koulutushanketta on tutkinut maakuntavaltuuston nimittämä komitea. Se julkaisi loppuraporttinsa maaliskuun alussa. Raportin mukaan hankkeessa ei noudatettu Kenian lakeja.

Koulutusohjelma oli maakunnan entisen kuvernöörin Jackson Mandagon idea. Ohjelmaa hallinnoivat maakuntahallituksen virkamiehet. Raportin mukaan kyse ei käytännössä kuitenkaan ollut maakunnan hankkeesta, vaan ex-kuvernöörin ja virkamiesten yksityishenkilöinä pyörittämästä yritystoiminnasta. 

Hankkeeseen lähteneiden opiskelijoiden vanhemmat maksoivat lukukausimaksuja hankkeen tilille. Raportin mukaan tililtä maksettiin kolmelle virkamiehelle perusteettomasti maksuja, joista he vaikuttavat hyötyneen merkittävästi. Virkamiehet myös käyttivät hyväkseen luottamussuhdetta pankkiin tehdäkseen perusteettomia nostoja tililtä.