Väkivallan hinta: 366 miljardia euroa

Euroopan tasa-arvoinstituutti laski sukupuoleen perustuvan väkivallan kustannukset EU:ssa.

Euroopan unioni
Teksti
Mika Horelli

Sukupuoleen perustuva väkivalta maksaa EU:n jäsenmaille vuosittain yhteensä 366 miljardia euroa. Väkivallasta 79 prosenttia kohdistuu naisiin. Sen vuosihinta on 289 miljardia.

Väkivallan kustannuksia on laskenut Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE. Arvio pohjaa Britannian tilastoihin, joiden perusteella väkivallan kustannukset on laskettu.

Kustannuksissa on otettu huomioon terveydenhoito- ja oikeuskulut, väkivallan seurauksena menetetyn työn tuotot ja uhrien elämänlaadun heikkeneminen.

EIGE on EU:n virasto, jonka tehtävä on edistää sukupuolten tasa-arvoa. Viraston tavoitteena on, että EU-maat myös tilastoisivat väkivaltaa nykyistä yhdenmukaisemmin. Nyt parhaat tilastot löytyvät unionista eronneesta Britanniasta.