Samat geenit ovat alkoholismin ja syömishäiriöiden taustalla

alkoholismi
Teksti
Marko Hamilo

Alkoholiriippuvaiset ovat geneettisesti muita alttiimpia tietyille syömishäriöille, ja syömishäiriöiset alkoholiriippuvuudelle, kävi ilmi uudesta yhdysvaltalaistutkimuksesta.

Journal of Studies on Alcohol and Drugs -lehdessä julkaistussa kaksostutkimuksessa havaittiin, että geneettiset tekijät selittivät 38-53 prosenttia alkoholismin, bulimian ja ahmimishäiriön riskeistä.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ahmimishäiriöstä tai bulimiasta kärsivillä naisilla on muuta väestöä useammin ongelmia alkoholin kanssa. On kuitenkin ollut epäselvää, ovatko samat geenit yhteyden taustalla.

Uudessa tutkimuksessa käytettiin dataa 5 993 australialaisesta kaksosesta. Mukana oli sekä identtisiä että epäidenttisiä kaksosia. Aineiston aikuisista neljänneksellä miehistä ja kuudella prosentilla naisista oli jossain vaiheessa elämässä todettu alkoholiriippuvuus. Miehistä 11 prosentilla ja naisista 13 prosentilla oli ollut jossain vaiheessa syömishäiriöitä.

Ei kuitenkaan ole selvää, mitkä geenit ovat syömishäiriöiden ja alkoholiriippuvuuden riskitekijöitä.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan on syytä jatkaa geneettisten ja muiden riskitekijöiden tutkimusta, mutta jo nyt uusi tieto voi auttaa terveydenhuollon ammattilaisia. Kun lääkäri kohtaa alkoholiriippuvaisen, hänen kannattaisi kysyä myös bulimiasta ja ahmimishäiriöstä, ja toisinpäin.