Saksa tukee sähköauton ostoa 6 000 eurolla, Romania ja Slovenia vielä enemmän – Liikenteen muutos panee sähköverkotkin remonttiin

Euroopan unionin 28 jäsenmaasta 24 tukee sähköautojen kauppaa verotuksellisesti, ja puolet näistä maksaa myös suoraa tukea sähköauton hankintaan.

autoliikenne
Teksti
Mika Horelli

Tutkijoiden mukaan sähköautojen määrä Euroopassa tulee kolminkertaistumaan parissa vuodessa. Keskisiä syitä nopeaan kehitykseen ovat EU:n yhä voimakkaampi sitoutuminen kasvihuonepäästöjen kasvun taittamiseen, autoteollisuuden lisääntyvä sähköautojen tarjonta ja eri maiden hallitusten sähköautoja suosiva tuki- ja veropolitiikka.

Esimerkiksi EU:n suurimman jäsenmaan Saksan hallitus ja maan autoteollisuus kertoivat 4. marraskuuta 2019 sopineensa tukiohjelmasta, jolla sähköautojen markkinaosuutta pyritään kasvattamaan mahdollisimman nopeasti vuoteen 2025 mennessä.

Sopimuksen mukaan hallitus tukee jatkossa alle 40 000 euron täyssähköautojen hankintaa 6 000 eurolla. Aikaisemmin tuki oli 4 000 euroa. 40 000–60 000 euron hintaluokassa valtiontuki nousee aikaisemmasta 25 prosenttia. Hybridiautoja tuetaan myös, mutta hieman vähemmän.

Samalla hallitus sitoutui jatkamaan tukiohjelmaa vuoteen 2025. Aiempi määräaika päättyi vuoteen 2020.